Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 28 d.

Iš saulės šviesos – reaktyviniai degalai. Įgyvendinant ES projektą pirmą kartą pagamintas „saulės“ žibalas

www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7

Įgyvendinant ES finansuojamą mokslinių tyrimų projektą SOLAR-JET pirmą kartą pasaulyje iš vandens ir anglies dioksido (CO2) pagaminti „saulės“ reaktyviniai degalai. Mokslininkai pirmą kartą sėkmingai pademonstravo visą atsinaujinančiojo žibalo gamybos grandinę kaip aukštos temperatūros energijos šaltinį naudodami koncentruotą šviesą. Projektas tebėra bandomajame etape – laboratorijos sąlygomis naudojant imituojamą saulės šviesą pagaminta apie stiklinė reaktyvinių degalų. Tačiau rezultatai suteikia vilties, kad ateityje iš saulės šviesos, CO2 ir vandens galės būti gaminami bet kokie skystieji angliavandeniliniai degalai.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Ši technologija reiškia, kad vieną dieną galbūt gausiai gaminsime švaresnius lėktuvų, automobilių ir kitų rūšių transporto priemonių degalus. Dėl to energijos tiekimas galėtų tapti daug patikimesnis, o viena iš pagrindinių šiltnamio efektą sukeliančių ir visuotinį atšilimą lemiančių dujų taptų naudingu ištekliumi.“

Saulės reaktoriuje iš CO2 ir vandens gaminamos sintezės dujos

Procesas

Pirmajame etape koncentruota šviesa – imituojama saulės šviesa – buvo naudojama anglies dioksidui ir vandeniui paversti sintezės dujomis „ETH Zürich“ sukurtame aukštos temperatūros saulės reaktoriuje (žr. pirmiau pateiktą paveikslėlį), kuriame yra metalų oksidinių medžiagų. Tuomet iš sintezės dujų (vandenilio ir anglies monoksido mišinio) taikydama nustatytą Fišerio ir Tropšo procesą „Shell“ pagamino žibalą.

Nors sintezės dujų gamyba pasitelkus koncentruotą saulės spinduliuotę tebėra ankstyvajame raidos etape, žibalo gamybos iš sintezės dujų procesą bendrovės, įskaitant „Shell“, jau naudoja pasauliniu mastu. Derinant šiuos du procesus galima užtikrinti saugius, tvarius ir pakankamus aviacinių degalų, dyzelino ir benzino ar net plastiko išteklius. Fišerio ir Tropšo metodu gaminami degalai jau sertifikuoti ir gali būti naudojami dabartinėse transporto priemonėse bei orlaiviuose nekeičiant jų variklių arba degalų papildymo infrastruktūros.

Pagrindiniai faktai

Ketverių metų projektas SOLAR-JET buvo pradėtas įgyvendinti 2011 m. birželį. Pagal Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros septintąją bendrąją programą jam skirta 2,2 mln. EUR ES lėšų. Projektas SOLAR-JET suburia akademinio pasaulio ir pramonės mokslinių tyrimų organizacijas („ETH Zürich“, „Bauhaus Luftfahrt“, „Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt“ (DLR), „Shell Global Solutions“ ir projekto valdymo partnerį ARTTIC).

Kitame projekto etape partneriai planuoja optimizuoti saulės reaktorių ir įvertinti, ar technologija veiks platesniu mastu ir konkurencingomis sąnaudomis.

Naujų, tvarių energijos šaltinių paieška išliks 2014 m. sausio 1 d. pradėtos įgyvendinti septynerių metų ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ prioritetu. 2013 m. gruodžio 11 d. paskelbtame kvietime teikti paraiškas „Konkurencinga mažo anglies dioksido kiekio energetika“ Komisija pasisiūlė per dvejus metus į šią sritį investuoti 732 mln. EUR. Į kvietimą teikti paraiškas įtraukta biodegalams ir tvariems alternatyviesiems degalams skirtų naujos kartos technologijų plėtros tema.

Projekto asmuo ryšiams su žiniasklaida

Dr. Andreas Sizmann

Bauhaus Luftfahrt e.V.

+49 (0)89 307 4849 38

andreas.sizmann@bauhaus-luftfahrt.net

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel. +32 2 295 56 04

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 67891011, e. paštas


Side Bar