Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. huhtikuuta 2014

Auringonvalosta lentopetrolia – EU-hankkeessa kehitetään ”aurinkokeroseenia”

www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7

EU-rahoitteisessa SOLAR-JET-tutkimushankkeessa on onnistuttu valmistamaan ensimmäistä kertaa maailmassa ”aurinkolentopetrolia” vedestä ja hiilidioksidista (CO2). Tutkijat ovat pystyneet demonstroimaan ensimmäistä kertaa uusiutuvan keroseenin koko tuotantoketjun, jossa hyödynnetään keskitettyä valoa korkealämpöisenä energianlähteenä. Hanke on vielä kokeiluasteella, sillä tähän mennessä on kyetty tuottamaan vasta lasillinen lentopetrolia laboratorio-olosuhteissa simuloitua auringonvaloa käyttäen. Tulokset antavat kuitenkin toivoa siitä, että tulevaisuudessa kaikkia nestemäisiä hiilivetypohjaisia polttoaineita voidaan valmistaa auringonvalosta, hiilidioksidista ja vedestä.

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaavan EU-komissaarin Máire Geoghegan-Quinnin mukaan ”tämä teknologia tarkoittaa sitä, että jonain päivänä saatamme pystyä tuottamaan puhtaampaa ja runsaasti tarjolla olevaa polttoainetta lentokoneita, autoja ja muita liikennemuotoja varten. Tällä voitaisiin merkittävästi parantaa energiavarmuutta ja muuttaa yksi ilmaston lämpenemiseen keskeisesti vaikuttava kasvihuonekaasu hyödylliseksi energialähteeksi.”

Aurinkoreaktori muuntaa hiilidioksidin ja veden synteesikaasuksi.

Prosessi

Ensimmäisessä vaiheessa auringonvaloa simuloivaa keskitettyä valoa käytettiin hiilidioksidin ja veden muuntamiseksi synteesikaasuksi ETH Zürichin (Sveitsin liittovaltion tekninen yliopiston) kehittämässä metallioksideihin perustuvia aineita sisältävässä korkean lämpötilan aurinkoreaktorissa (ks. kuva edellä). Tämän jälkeen Shell muunsi vedyn ja hiilimonoksidin sekoitusta olevan synteesikaasun lentopetroliksi käyttäen vakiintunutta Fischer-Tropsch-prosessia.

Vaikka synteesikaasun tuottaminen keskitettyä auringonsäteilyä hyödyntäen on vielä alkutekijöissään, Shell ja muut yritykset ovat jo ottaneet maailmanlaajuisesti käyttöön prosessin, jossa synteesikaasusta tuotetaan lentopetrolia. Nämä kaksi prosessia yhdistämällä on mahdollista tuottaa lentopetrolia, dieseliä ja bensiiniä tai jopa muoveja turvallisesti, kestävästi ja riittävästi. Fischer-Tropsch-menetelmällä tuotettavat polttoaineet on jo sertifioitu, ja niitä voidaan käyttää olemassa olevissa ajoneuvoissa ja ilma-aluksissa ilman että moottoreihin tai polttoaineenjakeluinfrastruktuuriin tarvitsee tehdä muutoksia.

Taustaa

Nelivuotinen SOLAR-JET-hanke käynnistettiin kesäkuussa 2011, ja se on saanut 2,2 miljoonaa euroa EU:n rahoitusta seitsemännestä tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmasta. SOLAR-JET-hanke on koonnut yhteen yliopistojen ja yritysten tutkimusorganisaatioita (ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions ja projektinhallinnasta vastaava ARTTIC).

Hankkeen seuraavassa vaiheessa hankkeen osapuolet aikovat optimoida aurinkoreaktorin toiminnan ja arvioida, toimiiko teknologia laajemmassa mittakaavassa ja kilpailukykyisin kustannuksin.

Uusien kestävien energianlähteiden löytäminen on edelleen yksi painopistealueista 1. tammikuuta 2014 käynnistyneessä 7-vuotisessa tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmassa. Komission 11. joulukuuta 2013 julkaisemassa kilpailukykyistä vähähiilistä energiaa koskevassa ehdotuspyynnössä komissio tarjoutui investoimaan 732 miljoonaa euroa kahden vuoden aikana tällä alalla. Ehdotuspyyntöön sisältyy hankealue, jonka tavoitteena on seuraavan sukupolven teknologioiden kehittäminen biopolttoaineita ja kestäviä vaihtoehtoisia polttoaineita varten.

Hankkeen yhteystiedot tiedotusvälineitä varten

Andreas Sizmann

Bauhaus Luftfahrt e.V.

+49 (0)89 307 4849 38

andreas.sizmann@bauhaus-luftfahrt.net

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct ‑palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar