Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 28. aprill 2014

Päikesevalgusest reaktiivkütuseni: esimene ELi päikesekütuse projekt

www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7

Nimetust SOLAR-JET kandva ELi rahastatud teadusprojektiga on maailmas esimest korda päikesekiirgust kasutades valmistatud reaktiivkütust veest ja süsihappegaasist. Teadlased on esmakordselt suutnud luua kogu ahela nn taastuvsüsivesinikkütuse tootmiseks, kasutades valgusenergiat kõrgetemperatuurilise energiaallikana. Projekt on küll alles katsetamisjärgus, sest sellist reaktiivkütust on esialgu suudetud valmistada vaid labori tingimustes üks klaasitäis, kasutades simuleeritud päikesevalgust. Tulemused annavad lootust, et tulevikus õnnestub süsihappegaasist ja veest mis tahes vedelat süsivesinikkütust toota päikesevalguse abil.

Euroopa teaduse ja innovatsiooni volinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „See tehnoloogia näitab, et kunagi on võimalik toota suurel hulgal ja puhtamalt kütust, mida vajavad lennukid, autod ja muud sõidukid. See võib omakorda oluliselt suurendada energiajulgeolekut ja muuta ühe peamise maakera soojenemist põhjustava kasvuhoonegaasi kasulikuks vahendiks.”

Päikesereaktoris toodetakse süsihappegaasist ja veest sünteetilist gaasi

Töö kulg

Esimeses järgus kasutati kontsentreeritud valgusenergiat (simuleerides päikesevalgust), et kõrgetemperatuurilises päikesereaktoris (vt joonist ülal) valmistada süsihappegaasist ja veest sünteetilist gaasi. Päikesereaktoris kasutatakse Šveitsis Zürichi tehnikaülikoolis väljatöötatud metallioksiididest materjale. Sünteetilisest gaasist (vesiniku ja vingugaasi segu) valmistati seejärel Shellis süsivesinikkütus, kasutades Fischer-Tropschi protsessi.

Kuigi sünteetilise gaasi tootmine kontsentreeritud päikesekiirguse abil on veel varases arengujärgus, on sünteetilise gaasi töötlemine vedela süsivesinikkütuse saamiseks olnud kasutusel mitmel pool maailmas ja paljudes ettevõtetes, sealhulgas Shellis. Nende kahe protsessi ühendamisega on võimalik turvaliselt, säästlikult ja piisavalt toota lennukikütust, diiselkütust ja bensiini ning isegi plastmasse. Fischer-Tropschi meetodil toodetavad kütused on juba sertifitseeritud, nii et neid saab kasutada olemasolevates autodes ja lennukites, ilma et peaks mootorites ja tanklataristus muudatusi tegema.

Taust

Nelja aasta projekt SOLAR-JET käivitati 2011. aasta juunis ning selle käsutusse on seitsmenda teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi (FP 7) kaudu antud ELi vahendeid 2,2 miljonit eurot. Projekt ühendab teadusorganisatsioone, akadeemilisi ringkondi ja tööstusettevõtteid (ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions ja projektijuhtimispartner ARTTIC).

Järgmises järgus on kavas koostööna optimeerida päikesereaktorit ning hinnata, kas selline tehnoloogia sobib tootmiseks suures mahus ja konkurentsivõimelise hinnaga.

Uute ja kestlike energiaallikate leidmine on 1. jaanuaril 2014 käivitatud seitsmeaastase ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmi „Horisont 2020” tähelepanu keskmes. Konkursikutses teemal „Konkurentsivõimeline väikese süsihappegaasiheitega energia”, mille Euroopa Komisjon avaldas möödunud aasta 11. detsembril, tegi komisjon ettepaneku investeerida kahe aasta jooksul sellesse valdkonda 732 miljonit eurot. Konkursikutse hõlmab projekti uue põlvkonna tehnoloogia väljatöötamiseks biokütuste ja kestlike alternatiivkütuste tootmiseks.

Projekti kontaktisik ajakirjanike jaoks

Dr. Andreas Sizmann

Bauhaus Luftfahrt e.V.

+49 (0)89 307 4849 38

andreas.sizmann@bauhaus-luftfahrt.net

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Kodanikule: Europe Direct, tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar