Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. april 2014

Fra sollys til jetbrændstof: EU-projekt fremstiller første "solenergibrændstof"

www.solar-jet.aero #Solarjet #FP7

Et EU-finansieret forskningsprojekt kaldet SOLAR-JET har fremstillet verdens første "solenergijetbrændstof" af vand og kuldioxid (CO2). For første gang er det lykkedes forskere at påvise hele produktionskæden for vedvarende brændstof ved at anvende koncentreret lys som højtemperaturenergikilde. Projektet er stadig i forsøgsfasen med et enkelt glas jetbrændstof produceret under laboratorieforhold ved hjælp af simuleret sollys. Men resultaterne giver håb om, at et hvilket som helst flydende kulbrintebrændstof vil kunne fremstilles ved hjælp af sollys, CO2 og vand.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtalte: "Denne teknologi betyder, at vi måske en dag kan fremstille renere og rigelige mængder brændstof til fly, biler og andre former for transport. Dette kan i høj grad øge energisikkerheden og omdanne en af de drivhusgasser, der i højeste grad er skyld i den globale opvarmning, til en nyttig ressource."

Solenergireaktoren omdanner CO2 og vand til "syntesegas"

Processen

Først blev koncentreret lys - simuleret sollys - anvendt til at omdanne kuldioxid og vand til syntesegas ved høj temperatur i en solenergireaktor (se ovenstående figur), der indeholdt materiale på basis af metaloxid udviklet på det schweiziske teknologiske institut, ETH, i Zürich. Syntesegassen (en blanding af brint og kulilte) blev derefter omdannet til brændstof af Shell ved hjælp af den velkendte "Fischer-Tropsch"-proces.

Selvom produktion af syntesegas ved hjælp af koncentreret solenergibestråling stadig befinder sig i en tidlig udviklingsfase, anvendes omdannelsen af syntesegas til brændstof allerede af virksomheder, herunder Shell, på globalt plan. En kombination af de to metoder rummer potentiale til at tilvejebringe sikre, bæredygtige og justerbare forsyninger af flybrændstof samt diesel og benzin og endog plast. Brændstoffer fremstillet ved hjælp af Fischer-Tropsch er allerede certificerede og kan bruges i eksisterende køretøjer og fly uden ændring af deres motorer eller brændstof­infrastrukturen.

Baggrund

Det fireårige projekt, SOLAR-JET, blev iværksat i juni 2011 og får 2,2 mio. EUR i EU-støtte fra det syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling (RP7). SOLAR-JET-projektet bringer forskningsorganisationer fra den akademiske verden og erhvervslivet sammen (ETH Zürich, Bauhaus Luftfahrt, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Shell Global Solutions og forvaltningspartneren ARTTIC).

I næste fase af projektet planlægger parterne at optimere solenergireaktoren og vurdere, om teknologien kan fungere i større målestok og til konkurrencedygtige omkostninger.

At finde nye, bæredygtige energikilder vil fortsat være en prioritet under Horisont 2020, EU's forsknings- og innovationsprogram, som blev iværksat den 1. januar, 2014. I indkaldelsen "Konkurrencedygtig lavkulstofenergi", der blev offentliggjort den 11. december sidste år, foreslog Kommissionen, at der investeres 732 mio. EUR over to år på dette område. Indkaldelsen omfatter et emne om udviklingen af næste generation af biobrændstofteknologier og bæredygtige alternative brændstoffer.

Projektets kontaktperson

Dr. Andreas Sizmann

Bauhaus Luftfahrt e.V.

+49 (0)89 307 4849 38

Andreas.sizmann@bauhaus-luftfahrt.net

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+ 32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+ 32 2 295 56 04)

For offentligheden: Europe Direct: tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail


Side Bar