Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 21. janvārī

ES apstiprina savu atbalstu miera un stabilitātes attīstībai, integrācijai un veicināšanai Centrālajā Āfrikā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs šodien paziņos par gandrīz 3 miljardu eiro piešķīrumu valstīm un organizācijām Centrālās Āfrikas reģionā laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. Komisārs ar šo paziņojumu nāks klajā vairāk nekā divu dienu ilgā pasākumā, kurā ar iesaistīto valstu un reģionālo organizāciju ministriem un citām iestādēm tiks apspriesta sadarbība attīstības jomā .

Šis jaunais finansējums, kas vēl jāapstiprina ES dalībvalstīm, ir paredzēts, lai palīdzētu 162 miljoniem iedzīvotāju šajā reģionā, kuru ir skāruši vairāki bruņoti konflikti, kā arī hroniska nabadzība un nepietiekams uzturs. Turpmākajām programmām vajadzētu veicināt ieguldījumus, kas rada izaugsmi, uzlabo piekļuvi sociālajiem pamatpakalpojumiem (piemēram, veselības aprūpei un enerģijai), samazina pārtikas nenodrošinātību un veicina mieru un stabilitāti.

Komisārs Piebalgs šajā saistībā sacīja: "Centrālās Āfrikas reģionā ir daudz risināmu problēmu: nabadzība un nepietiekams uzturs, apgrūtināta piekļuve enerģijai, pienācīgu infrastruktūru vai spēcīgu valsts sektora iestāžu trūkums — visi šie faktori kavē reģiona valstu attīstību un iedzīvotāju labklājību. ES ir cieši apņēmusies sadarboties ar partnervalstīm, lai palīdzētu tām risināt šīs problēmas."

Viņš piebilda: "Šajā saistībā ir svarīgi, ka Centrālās Āfrikas valstis pilnībā izmanto savu attīstības potenciālu, neapdraudot savu dabisko vidi, kurai ir daudz dabas resursu un ievērojama bioloģiskā daudzveidība."

Šis jaunais finansējums ļaus risināt galvenās prioritātes, kuras tiek apspriestas ar valstīm, kas piedalās plānošanas seminārā, kurš beigsies 23. janvārī Briselē, kā arī ar divu reģionālo organizāciju CEEAC (Centrālās Āfrikas valstu ekonomikas kopienas) un CEMAC (Centrālāfrikas Ekonomikas un monetārās kopienas) pārstāvjiem.

Turpmākā sadarbība varētu tikt īstenota novatoriskos veidos, kā paredzēts "Pārmaiņu programmā" — ES plānā, kā palielināt attīstības palīdzības efektivitāti un orientāciju uz rezultātiem. Jo īpaši viens no šādiem novatoriskajiem elementiem būs dažādu finansējuma veidu apvienošana (t.i., kombinējot ES dotācijas un aizdevumus no citiem finansējuma avotiem).

Vispārīga informācija

Centrālās Āfrikas reģionu veido desmit valstis (Gabona, Kamerūna, Ekvatoriālā Gvineja, Santome un Prinsipi, Kongo Republika, Kongo Demokrātiskā Republika, Čada, Centrālāfrikas Republika, Ruanda un Burundi). Reģiona kopējais iedzīvotāju skaits ir 162 miljoni, no kuriem gandrīz puse dzīvo Kongo Demokrātiskajā Republikā — valstī, kas aptver arī lielāko reģiona teritorijas daļu.

Daži rezultāti, kas gūti, izmantojot ES finansējumu un programmas Centrālajā Āfrikā

Kongo Demokrātiskajā Republikā nesen tika sākta ES finansēta programma, lai palīdzētu valstij sasniegt Tūkstošgades attīstības mērķus. Programma paredzēta, lai samazinātu HIV/AIDS infekcijas pārnešanu no mātes uz bērnu, novērstu ar dzimumu saistītu vardarbību, samazinātu bērnu mirstību un uzlabotu mātes veselību. Pateicoties šai programmai, gandrīz viens miljons sieviešu un bērnu vecumā līdz pieciem gadiem saņems lētākus veselības aprūpes pakalpojumus un labākas kvalitātes ārstēšanu Ziemeļu Kivu, austrumu provincē, Kasai rietumu un Kasai austrumu provincēs. Trīs gadu periodā no programmas tiks segti 70 % no medicīnas izdevumiem sievietēm un nepilngadīgiem bērniem, kuri piedalās programmā, un 100 % no medicīnas izdevumiem — nabadzīgākajiem programmas dalībnieku vidū.

250 veselības aprūpes centri saņems papildu visnepieciešamākās zāles un labākas iekārtas pacientu ārstēšanai. Šajos centros būs pieejamas pārtikas piedevas (piemēram, produkti ar augstu enerģētisko vērtību un proteīna produkti), lai palīdzētu atgūties personām, kas cietušas no nepietiekama uztura, būs pieejami īpaši pakalpojumi seksuālās vardarbības upuriem, kā arī kontracepcijas līdzekļi un zāles, kas ļautu novērst HIV/AIDS infekcijas pārnešanu no mātes uz bērnu. Tiks nodrošinātas arī jaunas vakcīnu uzglabāšanas iekārtas. 

Infrastruktūras atjaunošana un drošības uzlabošana Virungas nacionālajā parkā apvienojumā ar parka sargu un pārvaldītāju apmācības programmu ir sekmējušas tūrisma pasākumu atsākšanos KDR austrumu daļā. Tūrisms Virunga parkā ienākumos jau ir devis vairāk nekā 1 miljonu ASV dolāru, un tas ir radījis jaunas darba iespējas un sekmējis saimniecisko darbību. 30 % no parka darbībās gūtajiem ienākumiem piešķir kopienas attīstības programmām, no kurām labumu gūst blakus esošās vietējās kopienas.

Kongo Republikā ("Kongo Brazavilla") ES projekts palīdz uzlabot Brazavilla ostas darbību un palielināt tās jaudu. Runa ir par svarīgiem elementiem, lai veicinātu reģionālās tirdzniecības plūsmas un sekmētu Kongo rūpniecības nozares (piemēram, mežsaimniecību un zivsaimniecību).

Kamerūnā ES ir finansējusi ceļu būvniecību un atjaunošanu 200 kilometru garumā, tādējādi pilnveidojot dažus svarīgus transporta koridorus no Dualas uz attiecīgi Čadu un Centrālāfrikas Republiku, kam būtu jāpaātrina ekonomiskā integrācija ar šīm divām valstīm, kurām ir tikai sauszemes robežas.

ES finansēti projekti Burundi ir ļāvuši dažādos reģionos ievērojami palielināt lauksaimniecības ražīgumu (liellopu gaļas, augļu, palmu eļļas ražošanu), cita starpā nodrošinot 600 000 augļu kultūras un 3 500 liellopu. Lai cīnītos pret augsnes eroziju, ir pārstādīti 6 000 hektāri augsnes.

Sīkāka informācija

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)

Publikai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e-pastu


Side Bar