Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 17. aprila 2014

Komisija pozdravlja parlamentarno sprejetje zakonodaje o pomorskem prostorskem načrtovanju

Evropski parlament je danes potrdil direktivo za pomorsko prostorsko načrtovanje, s pomočjo katere naj bi države članice oblikovale načrte za boljše usklajevanje različnih dejavnosti, ki potekajo na morju, s čimer bi zagotovile, da bodo te dejavnosti čim bolj učinkovite in trajnostne. Na obalnih in pomorskih območjih številne dejavnosti tekmujejo za isti prostor in vire: ribolovna območja, ribogojnice in zavarovana morska območja sobivajo s pomorsko infrastrukturo, kot so kabli, cevovodi, plovne poti, naftne in plinske ploščadi ter vetrne elektrarne. Nova direktiva bo pripomogla k preprečevanju morebitnih konfliktov med tako različnimi načini uporabe in ustvarjanju stabilnega okolja, ki bo privlačno za vlagatelje, kar bo prispevalo k trajnostni rasti.

S hitro rastočim povpraševanjem po pomorskem prostoru za nove dejavnosti, od obnovljivih virov energije do ribogojnic, je resnično potrebno boljše in skladno načrtovanje pomorskih dejavnosti. Direktiva določa minimalne zahteve za pripravo nacionalnih pomorskih prostorskih načrtov, ki bodo opredelili vse obstoječe človekove dejavnosti, ob upoštevanju medsebojnega kopensko-morskega vplivanja, in najučinkovitejši način za njihovo upravljanje. Ker so mnoge dejavnosti čezmejne, bo direktiva prispevala k boljšemu sodelovanju držav članic.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki in komisar za okolje Janez Potočnik sta dejala: „Današnje glasovanje v Evropskem parlamentu je pomembno pri ustvarjanju novih priložnosti za rast v vseh pomorskih sektorjih z boljšim upravljanjem naših morij in zagotovitvijo njihove trajnosti. Le z usklajevanjem različnih dejavnosti, ki potekajo na naših morjih, lahko postane dostop do pomorskega prostora bolj predvidljiv za vlagatelje, hkrati pa se zmanjša vpliv pomorskih dejavnosti na okolje.“

Ozadje

Pomorsko prostorsko načrtovanje je temelj strategije Komisije za „modro rast“ in celostne pomorske politike Evropske unije. Omogoča boljše razumevanje porazdelitve morskih virov, vlagateljem pa nudi večjo gotovost glede možnega gospodarskega razvoja. S pomorskim prostorskim načrtovanjem bodo izvajalci vedeli, katera dejavnost se lahko kje in koliko časa izvaja.

Pomorsko prostorsko načrtovanje bo zmanjšalo tudi sedanjo pretirano zakonsko ureditev in upravno zapletenost. Na primer, v nekaterih državah se je treba za izdajo dovoljenja za priobalno ribogojnico obrniti na do devet izvajalskih agencij. Z boljšim usklajevanjem bodo postopki krajši, to pa bo ustvarilo gospodarske koristi. S pospešitvijo naložb v priobalne ribogojnice ali obnovljive vire energije za eno, dve ali tri leta bi denimo lahko do leta 2020 ustvarili gospodarske koristi, vredne od 60 milijonov evrov do več kot 600 milijonov evrov.

Pomorsko prostorsko načrtovanje bo prispevalo tudi k učinkovitejšemu izvajanju okoljske zakonodaje EU v morskih vodah in državam članicam pomagalo doseči dobro okoljsko stanje voda do leta 2020. Pripomoglo naj bi k vzpostavitvi usklajenih omrežij zavarovanih morskih območij, za kar je nujno potrebno čezmejno sodelovanje pri načrtovanju, zagotovilo pa naj bi tudi sodelovanje vseh deležnikov v procesih načrtovanja.

Nadaljnji koraki

Potem ko bodo direktivo dokončno sprejeli ministri, jo bodo države članice do leta 2016 morale prenesti v svoje nacionalne zakonodaje in imenovati pristojni organ za izvajanje pomorskega prostorskega načrtovanja. Države članice morajo do leta 2021 tudi pripraviti svoje nacionalne pomorske prostorske načrte. Vsebino načrtov in strategij lahko prosto prilagodijo svojim posebnim gospodarskim, socialnim in okoljskim prednostnim nalogam ter svojim nacionalnim ciljem sektorskih politik ter pravnim tradicijam, vendar morajo upoštevati minimalne zahteve direktive.

Več informacij

MEMO/14/313: Vprašanja in odgovori o direktivi o pomorskem prostorskem načrtovanju

Pomorsko prostorsko načrtovanje: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_sl.htm

Celostno upravljanje obalnih območij: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Kontakti:

Za medije:

Helene Banner (+32 22952407)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar