Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 17 aprilie 2014

Comisia salută adoptarea de către Parlament a legislației privind amenajarea spațiului maritim

Parlamentul European a aprobat astăzi o directivă pentru amenajarea spațiului maritim, care ar trebui să ajute statele membre să elaboreze planuri pentru a coordona mai bine diferitele activitățile care se desfășoară pe mare, garantând că acestea sunt cât mai eficiente și mai sustenabile cu putință. În zonele maritime și de coastă, numeroase activități concurează pentru același spațiu și aceleași resurse: locurile de pescuit, fermele de acvacultură și zonele marine protejate se află alături de infrastructurile maritime, cum ar fi cablurile, conductele, culoarele navigabile și instalațiile petroliere, de gaze și eoliene. Noua directivă va contribui la evitarea eventualelor conflicte între aceste utilizări diferite și va crea un mediu stabil și atractiv pentru investitori, contribuind astfel la o creștere economică durabilă.

Cererea din ce în ce mai mare de spațiu maritim pentru activități noi, de la cele legate de sursele regenerabile de energie până la cele privind instalațiile de acvacultură, impune o planificare mai bună și mai coerentă a activităților maritime pe mare. Directiva stabilește cerințe minime pentru elaborarea planurilor de amenajare a spațiului maritim național. Aceste planuri vor identifica toate activitățile umane existente, ținând seama de interacțiunile dintre uscat și mare, precum și cea mai eficientă modalitate de a le gestiona. Deoarece multe dintre activități se desfășoară în afara frontierelor naționale, directiva va ajuta statele membre să coopereze mai bine.

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, dna Maria Damanaki, și comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, au declarat: „Votul de astăzi din Parlamentul European este un pas important în crearea unor noi oportunități de creștere economică în toate sectoarele maritime, printr-o mai bună gestionare a mărilor noastre și prin asigurarea durabilității acestora. Numai prin coordonarea diverselor activități care au loc în mările noastre vom putea face accesul la spațiul maritim mai previzibil pentru investitori și vom putea totodată reduce impactul activităților maritime asupra mediului.

Context

Amenajarea spațiului maritim constituie una dintre pietrele de temelie ale strategiei Comisiei privind „creșterea albastră” și ale politicii maritime integrate a UE. Aceasta permite o mai bună înțelegere a distribuirii resurselor marine și oferă investitorilor o mai mare certitudine cu privire la dezvoltarea economică potențială. Prin amenajarea spațiului maritim, operatorii vor ști ce, unde și perioada de timp în care o activitate poate avea loc. De asemenea, amenajarea spațiului maritim va elimina reglementarea excesivă și complexitatea administrativă existentă. De pildă, în unele țări, pentru obținerea unui permis pentru un sit de acvacultură în larg trebuie contactate până la nouă agenții executive. O mai bună coordonare va accelera procedurile, fapt care va aduce beneficii economice. De exemplu, prin câștigarea a 1, 2 sau 3 ani pentru investițiile în energii regenerabile și acvacultură în larg, ar putea fi generate câștiguri economice de 60 până la peste 600 de milioane EUR până în 2020.

Amenajarea spațiului maritim va contribui, de asemenea, la o punere în aplicare mai eficientă a legislației UE în domeniul mediului în apele marine și va ajuta statele membre să atingă o stare ecologică bună a apelor lor până în 2020. Aceasta ar trebui să contribuie la stabilirea de rețele coerente de zone marine protejate, pentru care cooperarea privind planificarea transfrontalieră este esențială și să asigure participarea tuturor părților interesate la procesul de planificare.

Următoarele etape

După ce va fi adoptată de miniștri, statele membre trebuie să transpună directiva în legislația lor națională până în 2016 și să desemneze autoritatea competentă responsabilă cu punerea în aplicare a amenajării spațiului maritim. De asemenea, statele membre trebuie să își elaboreze propriile planuri naționale de amenajare a spațiului maritim până în 2021. Statele membre au libertatea de a adapta conținutul planurilor și al strategiilor la prioritățile lor economice, sociale și de mediu specifice și la obiectivele lor naționale de politică sectorială și la tradițiile lor juridice, dar trebuie să respecte cerințele minime ale directivei.

Pentru informații suplimentare

MEMO/14/313: Întrebări și răspunsuri privind Directiva privind amenajarea spațiului maritim

Amenajarea spațiului maritim: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_ro.htm

Managementul integrat al zonelor costiere: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Persoane de contact:

Pentru presă:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar