Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 16. travnja 2014.

Komisija pozdravlja odluku Parlamenta o donošenju zakonodavstva o planiranju pomorskog prostora

Europski parlament danas je podržao Direktivu o planiranju pomorskog prostora kojom bi se državama članicama trebalo pomoći u razvoju planova za bolju usklađenost raznih aktivnosti na moru i osigurati njihovu što veću učinkovitost i održivost. U obalnim i pomorskim područjima mnogo se aktivnosti natječe za isti prostor i resurse: ribolovna područja, akvakulturna uzgajališta, zaštićena pomorska područja koja postoje uz pomorske infrastrukture kao što su kabeli, cjevovodi, plovni putovi, naftne i plinske instalacije te vjetroelektrane. Novom će se Direktivom pomoći pri izbjegavanju mogućih sukoba među raznim aktivnostima i stvoriti stabilan okoliš privlačan ulagačima te na taj način pridonijeti održivom razvoju.

S obzirom na nagli porast potražnje za pomorskim prostorom za nove aktivnosti, od obnovljivih izvora energije do objekata za akvakulturu, potrebno je bolje i sveobuhvatnije planirati pomorske djelatnosti. Direktivom se utvrđuju najmanji zahtjevi za sastavljanje nacionalnih pomorskih prostornih planova. U okviru tih planova utvrdit će se sve postojeće ljudske aktivnosti, uzimajući u obzir uzajamno djelovanje kopna i mora, i najučinkovitiji način za upravljanje njima. Budući da se mnoge aktivnosti odvijaju duž nacionalnih granica, Direktivom će se omogućiti bolja suradnja među državama članicama.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki i povjerenik za okoliš Janez Potočnik izjavili su: „Današnje glasovanje u Europskom parlamentu važan je korak u stvaranju novih mogućnosti za rast u svim pomorskim sektorima zahvaljujući boljem upravljanju našim morima i osiguranju održivosti. Samo ako uskladimo razne aktivnosti koje se odvijaju na našim morima, možemo pristup pomorskom prostoru učiniti predvidljivijim za ulagače i istodobno smanjiti učinak pomorskih aktivnosti na okoliš.”

Pozadina

Planiranje pomorskog prostora temelj je Komisijine strategije plavog razvoja i integrirane pomorske politike EU-a te omogućuje bolje razumijevanje raspodjele pomorskih resursa i ulagačima nudi sigurnost u pogledu mogućeg gospodarskog razvoja. Zahvaljujući planiranju pomorskog prostora poslovni će subjekti znati kako, gdje i koliko dugo se određena aktivnost može provoditi. Planiranjem pomorskoga prostora također će se smanjiti postojeća pretjerana regulacija i administrativna složenost. Primjerice, u nekim se zemljama za dobivanje dozvole za odobalno akvakulturno uzgajalište potrebno obratiti na adrese čak devet izvršnih agencija. Boljom usklađenošću ubrzat će se postupci što će dovesti do gospodarske dobiti. Primjerice, ubrzanje ulaganja u odobalnu akvakulturu ili obnovljive izvore enegije tijekom jedne, dvije ili tri godine moglo bi do 2020. dovesti do gospodarske dobiti od 60 pa do više od 600 milijuna EUR.

Planiranjem pomorskog prostora pridonijet će se učinkovitijoj provedbi zakonodavstva EU-a u području okoliša u morskim vodama i pomoći državama članica u postizanju dobrog ekološkog stanja u njihovim vodama do 2020. Planiranjem pomorskog prostora trebalo bi se pridonijeti i razvoju usklađenih mreža zaštićenih pomorskih područja, za koja je ključna suradnja u pogledu prekograničnog planiranja, te osigurati sudjelovanje svih dionika u postupcima planiranja.

Sljedeći koraci

Kada ministri donesu Direktivu, države članice moraju je prenijeti u svoja nacionalna zakonodavstva do 2016 i imenovati nadležno tijelo odgovorno za provedbu planiranja pomorskog prostora. Države članice također moraju izraditi svoje nacionalne pomorske prostorne planove do 2021. Države sadržaj planova i strategija mogu prilagoditi svojim posebnim gospodarskim, društvenim i okolišnim prioritetima te ciljevima svojih nacionalnih sektorskih politika i pravnim tradicijama, ali pritom moraju poštovati najmanje zahtjeve utvrđene tom Direktivom.

Dodatne informacije

MEMO/14/313: Pitanja i odgovori povezani s Direktivom o planiranju pomorskog prostora

Planiranje pomorskoga prostora: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_en.htm

Integrirano upravljanje obalnim područjem: http://ec.europa.eu/environment/iczm/home.htm

Osobe za kontakt:

Za tisak:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e–poštom


Side Bar