Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 16. aprila 2014

Komisija pozdravlja sprejetje novega Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Parlamentu

Evropski parlament je danes z veliko večino odobril Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Sklad bo s proračunom v višini 6,5 milijarde evrov za obdobje 2014–2020 financiral projekte za izvajanje reformirane skupne ribiške politike ter ribiče, ribogojce in obalne skupnosti finančno podprl pri prilagajanju na nove predpise. Iz sklada se bodo poleg tega financirali projekti za spodbujanje „modre“ rasti in nova delovna mesta v okviru integrirane pomorske politike EU.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je pozdravila sprejetje: „Z reformirano ribiško politiko dokončno zagotavljamo trajnostno ribištvo v Evropi. Za to pa bodo potrebne korenite spremembe za naše ribiče in celotni sektor, ki potrebuje našo finančno podporo. S sofinanciranjem konkretnih projektov v državah članicah bomo ribičem in obalnim skupnostim pomagali razviti trajnostno industrijo morske hrane, in to iz mreže do krožnika.“

Financiranje trajnostnega ribolova

Unija je z reformo skupne ribiške politike ukrepala proti čezmernemu ribolovu in praksi, da se neželene ribe odvržejo nazaj v morje. Novi Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo bo ribičem, ribogojcem in obalnim skupnostim zagotovil možnosti naložb in financiranja, da bodo prispevali k zmanjšanju vpliva ribištva na morsko okolje in obnovi ribjih staležev. Sredstva bodo med drugim namenjena tudi bolj selektivnemu ribolovnemu orodju, s čimer bo sklad pomagal odpraviti potratno prakso zavržkov, kar je ključen vidik nove politike.

Za gradnjo novih ribiških plovil ali druge pobude, ki bi še povečale ribolovne zmogljivosti, ne bo na voljo nobenih sredstev EU. Pri pomoči bodo imeli prednost zlasti mali ribiči, ki bodo imeli koristi od višje stopnje intenzivnosti pomoči, ter mladi ribiči in družine ribičev. Poleg tega bo sklad pomagal ribogojcem, da se uveljavijo na novih trgih in postanejo konkurenčnejši. Sklad bo tako pomagal potrošnikom zagotoviti redno preskrbo s trajnostnimi morskimi proizvodi, spodbuditi inovacije, pospeševati gospodarsko razvejanost skupnosti, financirati projekte, ki ustvarjajo nova delovna mesta, in izboljšati kakovost življenja ob evropskih obalah.

Poleg tega bo financiral zbiranje podatkov o ribištvu, da se bodo odločitve sprejemale na trdnih dokazih, ter okrepil programe nadzora ribištva, da bodo pravila o odgovornem in trajnostnem ribolovu povsod upoštevana. Sklad bo podpiral tudi oblikovanje politike na regionalni ravni, ki bo temeljila na novi skupni ribiški politiki in bo omogočala polno sodelovanje vseh deležnikov.

Spodbujanje modre rasti

Z omogočanjem lažjega čezmejnega in medsektorskega usklajevanja bo sklad prvič do zdaj spodbudil tudi integrirano pomorsko politiko. Financiranje bo osredotočeno na tiste pobude, ki prinašajo koristi različnim čezmejnim sektorjem, vendar jih ni mogoče doseči v okviru posamezne sektorske politike ali jih ne more uresničiti posamezna država članica, kot so pomorsko prostorsko načrtovanje, integrirani pomorski nadzor in znanje o morju.

Nadaljnji koraki

Po današnjem glasovanju v Evropskem parlamentu bo sklad zdaj predložen v dokončno sprejetje ministrom za ribištvo na zasedanju Sveta in bo lahko tako začel veljati junija letos.

Sklad bo sofinanciral projekte, ki bodo prejeli tudi sredstva iz nacionalnih programov financiranja, pri čemer bo vsaka država članica prejela svoj delež iz celotnega proračuna. Države članice bodo pripravile nacionalne operativne programe, v katerih bodo opredelile, kako nameravajo porabiti dodeljena sredstva. Potem ko bo programe odobrila Komisija, se bodo nacionalni organi odločili, katere projekte želijo podpreti.

Več informacij

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo:

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_sl.htm.

MEMO/14/311

Kontakti:

Helene Banner (+32 22952407)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali prek e-pošte


Side Bar