Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 16 kwietnia 2014 r.

Zmiana klimatu: Komisja wnosi przeciwko Polsce sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w związku z nieprzestrzeganiem przepisów UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce z powodu niepowiadomienia Komisji o rodzajach sankcji wprowadzonych w przypadku nieprzestrzegania przepisów UE przez przedsiębiorstwa i personel podejmujące działalność związaną z gazami fluorowanymi. Ponadto Polska nie zgłosiła jeszcze krajowych jednostek certyfikacyjnych, które powinny szkolić i certyfikować personel i firmy serwisowe.

Komisja przesłała władzom polskim uzasadnioną opinię w tej sprawie w listopadzie 2012 r. Od tego czasu do Komisji nie wpłynęły oczekiwane powiadomienia.

Z tego powodu Komisja Europejska postanowiła skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Kontekst

Rozporządzenie 842/2006 nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek wprowadzenia szeregu środków, pozwalających ograniczyć wycieki z urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane (w tym fluorowęglowodór) oraz odzyskiwać te gazy pod koniec cyklu eksploatacyjnego urządzeń.

W rozporządzeniu ustanowiono także przepisy w zakresie szkolenia i certyfikacji personelu obsługującego urządzenia, etykietowania urządzeń, sprawozdawczości dotyczącej produkcji, importu i eksportu fluorowanych gazów cieplarnianych, jak również niektórych zakazów w szczególnych obszarach. Są to ważne środki, mające na celu ograniczenie emisji fluorowanych gazów cieplarnianych poważnie wpływających na ocieplenie klimatu, a zatem środki zapobiegające dalszemu globalnemu ociepleniu.

Więcej informacji:

dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych

http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm

Zob. też:

Informacje na temat pakietu decyzji w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/14/293.

Ogólne informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera MEMO/12/12

Więcej informacji na temat procedur postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm

Bieżące statystyki dotyczące postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_pl.htm

Kontakt:

Informacje dla prasy:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Informacje dla obywateli: Europe Direct pod nr tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub pocztą elektroniczną


Side Bar