Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 april 2014

Håll Europa rent den 10 maj

Varje år hamnar miljontals ton skräp på gator, i hav, på stränder och i skogar och naturområden över hela Europa. Och varje år ger sig miljontals européer ut i sina närområden för att städa upp i frivilliginsatser. ”Let's Clean Up Europe” är ett initiativ som syftar till att uppmuntra till fler sådana insatser, öka medvetenheten om skräp- och avfallsproblemens omfattning och förändra människors beteende. Evenemanget är samordnat med kampanjen Europa minskar avfallet (EWWR).

Miljökommissionären Janez Potočnik har följande kommentar:
– De medborgarledda städkampanjerna växer över hela Europa och vi vill föra dem samman till ett europeiskt evenemang. Vi har satt upp ett nätverk av nationella kontaktpunkter i 21 länder för att informera människor om vad som händer i deras närområde, och vad de kan göra för att hjälpa till. Det här är ett handgripligt initiativ, så på med stövlar och handskar! Vi vill ju alla bo i en ren miljö, så låt oss till tillsammans städa upp Europa!

Flera skräpplockarkampanjer har anordnats i Europa de senaste åren för att komma åt nedskräpningen. ”Let’s Clean Up Europe!” kommer att samla dessa initiativ i en samtidig skräpplockardag över hela Europa som ska nå så många medborgare som möjligt.

”Let’s Clean Up Europe!” är ett verkligt lokalt förankrat evenemang som syftar till att informera och mobilisera allmänheten att städa upp sin livsmiljö själva. Erfarenheten visar att människor ofta blir förvånade över hur mycket avfall som genereras och dumpas i deras närmiljö. Skräp kan dessutom vara värdefullt. Papper, glas, metall och plast kan återanvändas eller återvinnas om de samlas in. Detta minskar effekterna på miljön, skapar nya affärsidéer och arbetstillfällen genom att hjälp till att föra Europa mot en mer cirkulär ekonomi. 

Kommissionen stöder evenemanget, men skräpplockningsinsatserna är helt oberoende, lokala och leds av ortens folk. Ofta medverkar lokala myndigheter, ideella organisationer, företag och skolor eller agerar som samordnare. Evenemang anordnas i 15 EU-länder, samt i Andorra, Bosnien och Hercegovina, Norge, Serbien och Turkiet. Lokala åtgärder hittar man via sitt eget EU-lands nationella organisatör.

Bakgrund

”Let's Clean Up Europe” är ett Life-projekt samordnat av sammanslutningen av städer och regioner för återvinning och hållbar resursförvaltning, som också ansvarar för kampanjen Europa minskar avfallet. Organisatörerna har tagit fram flera kommunikationsverktyg som via samordnaren kommer att göras tillgängliga för alla deltagare.

År 2012 samordnade Let’s Do It! World, med säte i Estland, en världsomspännande skräpplockarkampanj, som mobiliserade 7 miljoner frivilliga i 84 skräpplockardagar i Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika och Europa. Liknande aktiviteter anordnades också 2013. Initiativen bygger främst på frivilliga krafter som är anslutna via sociala nätverk, och inbegriper även penninginsamling och sponsring.

Surfrider Foundation Europe (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) mobiliserar 1 500 frivilliga, har 10 000 medlemmar och omkring 40 lokalavadelningar samt fler än 40 000 anhängare. Deras arbete med att städa upp havsstränderna utökas nu med insatser kring sjöar och vattendrag. Surfrider startade 1984 i Malibu i Kalifornien när en grupp surfare ville skydda sin bästa surfställen från lokala föroreningar. Organisationen har varit aktiv i Europa sedan 1990. Kommissionen tror att allmänhetens medvetenhet och förändrade attityder till avfall är viktiga för att uppnå målen i EU:s avfallslagstiftning. Kommissionen sätter fokus på avfallsförebyggande och avfallshantering 2014, och tänker se över återvinnings- och deponeringsmålen i sommar som en del i ett paket om cirkulär ekonomi.

Ytterligare upplysningar finns här:

Webbplats för Let's Clean Up Europe:

http://www.letscleanupeurope.eu/

Faktablad om evenemanget:

http://www.ewwr.eu/sites/default/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Europeiska miljöbyrån har också sjösatt en app för marint avfall som kan laddas ner från Google Play: se http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

För mer information om EU:s avfallslagstiftning, se:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktpersoner:

För journalister:

Joe Hennon (+32-2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32-2 295 14 45)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar