Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 22. aprila 2014

„Očistimo Evropo“ 10. maja

Na milijone ton odpadkov vsako leto konča po evropskih ulicah, oceanih, plažah, gozdovih in naravnih območjih, vsako leto pa tudi na milijone Evropejcev sodeluje v prostovoljnih čistilnih akcijah in pomaga čistiti svoje soseske. „Očistimo Evropo“ je pobuda, katere namen je spodbuditi več takih akcij, dvigniti ozaveščenost o razsežnosti problemov z odpadki in spodbuditi k spremembam ravnanja. Dogodek bo koordiniran pod okriljem Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Temu gibanju se pridružuje vse več ljudi po celotni Evropi in želimo, da se počutijo kot del vseevropskega dogodka. Oblikovali smo mrežo nacionalnih kontaktnih točk v 21 državah, tako da so ljudje obveščeni o dogajanju v svoji soseski ter o načinih, kako lahko pomagajo. To je praktična pobuda, zato si nadenimo škornje in rokavice. Vsi si želimo živeti v čistih soseskah, zato ‚Očistimo Evropo‘ skupaj.“

V zadnjih letih so bile v Evropi organizirane številne čistilne kampanje za reševanje problema odpadkov. Projekt „Očistimo Evropo!“ bo združil te pobude v vseevropski čistilni akciji, ki bo po vsej celini organizirana na isti dan in bo skušala pritegniti čim večje število državljanov.

„Očistimo Evropo!“ je resnično dogodek „od spodaj navzgor“, katerega namen je obvestiti javnost in jo pritegniti k čiščenju okolja zaradi lastne koristi. Izkušnje kažejo, da so ljudje pogosto presenečeni nad tem, koliko odpadkov se proizvaja in odlaga v njihovi soseski. In odpadki so lahko dragoceni. Papir, steklo, kovine in plastiko je mogoče ponovno uporabiti ali reciklirati, če se zbirajo ločeno. Na ta način zmanjšujemo negativne vplive na okolje, ustvarjamo gospodarske priložnosti in delovna mesta ter usmerjamo Evropo k bolj krožnemu gospodarstvu. 

Komisija sicer spodbuja dogodek, vendar pa so čistilne akcije dejansko neodvisne, lokalne in vodene s strani državljanov. V številnih primerih se bodo k sodelovanju ali koordinaciji akcij pridružili lokalni organi, nevladne organizacije, podjetja in šole. Čistilne akcije bodo organizirane v 15 državah članicah EU ter v Andori, Bosni in Hercegovini, na Norveškem, v Srbiji in Turčiji. Vam najbližjo čistilno akcijo v vaši državi lahko najdete na spletni strani nacionalnega organizatorja v vaši državi članici.

Ozadje

„Očistimo Evropo“ je projekt LIFE, ki ga koordinira Združenje regij in mest za recikliranje in trajnostno upravljanje z viri, tj. organizacija, ki je zadolžena tudi za Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Organizatorji so oblikovali sklop komunikacijskih orodij, ki bo prek koordinatorjev na voljo vsem udeležencem.

Leta 2012 je bila v okviru projekta Let’s Do It! World, osnovanega v Estoniji, organizirana svetovna čistilna akcija World Clean-up 2012, v okviru katere je 7 milijonov prostovoljcev sodelovalo v 84 enodnevnih čistilnih akcijah v Aziji, Afriki, Severni Ameriki, Južni Ameriki in Evropi. Podobne dejavnosti so sledile tudi leta 2013. Pobude temeljijo predvsem na povezovanju prostovoljcev prek socialnih omrežij in vključujejo tudi pridobivanje sredstev in sponzorstev.

Organizacija Surfrider Foundation Europe (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) je aktivirala 1 500 prostovoljcev, 10 000 članov, okrog 40 lokalnih podružnic in več kot 40 000 podpornikov. Čistilne akcije plaž bodo sedaj dopolnili z akcijami na jezerih in rekah. Začetki organizacije Surfrider segajo v leto 1984 v Malibu v Kaliforniji, kjer so deskarji želeli svoje najljubše deskarske lokacije zaščititi pred lokalnim onesnaženjem. V Evropi je dejavna od leta 1990. Evropska komisija meni, da sta ozaveščenost javnosti in spreminjanje odnosa do odpadkov pomembna pri doseganju ciljev evropske zakonodaje o odpadkih. Preprečevanje nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki sta osrednji področji za Komisijo leta 2014. Komisija bo to poletje v okviru širšega svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo preučila cilje za recikliranje odpadkov in odlagališča.

Dodatne informacije:

Spletna stran projekta Let's Clean Up Europe:

http://www.letscleanupeurope.eu/

Podatkovni list o dogodku:

http://www.ewwr.eu/sites/default/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Evropska agencija za okolje je predstavila tudi aplikacijo o ravnanju z morskimi odpadki, ki jo je mogoče prenesti s spletne trgovine Google Play: obiščite http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

Za več informacij o zakonodaji EU o odpadkih obiščite:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm.

Kontakti:

Za medije:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 22951445)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar