Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 22. aprīlī

10. maijā "Sakopsim Eiropu!"

Katru gadu Eiropas ielās okeānos, liedagos, mežos un dabas teritorijās nonāk miljoniem tonnu atkritumu. Un katru gadu miljoni eiropiešu piedalās brīvprātīgās talkās, sakopdami savu apkaimi. Iniciatīvas "Sakopsim Eiropu!" mērķis ir veicināt vēl vairāk šādu pasākumu, informēt par to, cik liels ir piesārņojums ar atkritumiem, kādas problēmas ar atkritumiem saistās, un rosināt maiņas uzvedībā. Pasākumu koordinē Eiropas Nedēļa atkritumu apjoma mazināšanai (EWWR).

Tā vides komisārs Janess Potočniks: "Iedzīvotāju sakopšanas talku kustība Eiropā aug augumā, un mēs cilvēkiem vēlamies radīt sajūtu, ka viņi piedalās Eiropas pasākumā. Esam izveidojuši 21 valstu tīklu ar kontaktpunktiem, kuru uzdevums ir informēt iedzīvotājus par pasākumiem viņu apkaimē un iespējām šajā darbā pielikt roku. Tā ir praktiska ierosme, tāpēc apvilksim cimdus un zābakus un ķersimies pie darba! Mēs visi vēlamies dzīvot tīrā apkaimē, tāpēc kopīgi "Sakopsim Eiropu!”.

Pēdējos gados atkritumu problēmas novēršanai Eiropā ir noorganizētas vairākas sakopšanas kampaņas. “Sakopsim Eiropu!” šīs iniciatīvas savedīs kopā Eiropas sakopšanas talkā, kas vienā un tajā pašā dienā notiks visā kontinentā un iesaistīs iespējami daudzus iedzīvotājus.

"Sakopsim Eiropu!” patiesi ir sabiedrībā sakņots pasākums, kura mērķis ir informēt un mobilizēt sabiedrību pašu vides sakopšanai. Pieredze liecina, ka cilvēki bieži vien ir pārsteigti, uzzinot, cik daudz atkritumu saražoti un izgāzti tiem apkaimē. Un atkritumi var būt vērtīgi. Papīru, stiklu, metālus un plastmasu pēc savākšanas var izmantot otrreiz vai pārstrādāt. Tas mazina ietekmi uz vidi, rada ekonomiskas izdevības un darbvietas, palīdzot virzīt Eiropu uz cirkulārāku ekonomiku.

Pasākumu popularizē Komisija, taču talkas tiek organizētas neatkarīgi, vietējā līmenī un pēc iedzīvotāju iniciatīvas. Daudzos gadījumos pasākumos iesaistās vai tos koordinē pašvaldību iestādes, NVO, uzņēmumi un skolas. Pasākumi notiek 15 ES dalībvalstīs, kā arī Andorā, Bosnijā un Hercegovinā, Norvēģijā, Serbijā un Turcijā. Lai sameklētu vietēju pasākumu savā dalībvalstī, sk. nacionālo organizētāju tīmekļa vietni savā dalībvalstī.

Vispārīga informācija

"Sakopsim Eiropu!" ir programmas LIFE projekts, ko koordinē Pilsētu un reģionu otrreizējās pārstrādes un ilgtspējīgas resursu pārvaldības apvienība, kura ir atbildīga arī par Eiropas Nedēļu atkritumu apjoma mazināšanai. Organizētāji ir izstrādājuši komunikācijas rīku kopumu, kas ar koordinatoru starpniecību būs pieejams visiem dalībniekiem.

2012. gadā Igaunijā bāzētā globālā kustība "Darīsim!"! koordinēja Pasaules sakopšanas talku, kura uz 84 vienu dienu ilgām sakopšanas talkām Āzijā, Āfrikā, Ziemeļamerikā, Dienvidamerikā un Eiropā mobilizēja septiņus miljonus brīvprātīgo. Līdzīgi pasākumi notika arī 2013. gadā. Šīs iniciatīvas galvenokārt balstās uz brīvprātīgo kontaktiem sociālajos tīklos, un tajās notiek arī finansējuma vākšana un sponsorēšana.

Eiropas Sērfotāju fonds (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) mobilizē 1500 brīvprātīgos, 10 000 locekļus, apmēram 40 vietējās nodaļas un vairāk nekā 40 000 atbalstītāju. Liedagu sakopšanas talkas fonds papildina ar talkām pie jūrām un upēm. Sērfotāju fonds 1984. gadā tika izveidots Malibu (Kalifornija), kur sērfotāji vēlējās nosargāt iemīļotās sērfošanas vietas no vietējā piesārņojuma ar atkritumiem. Eiropā fonds darbojas kopš 1990. gada. Eiropas Komisija uzskata, ka Eiropas atkritumu regulējumā izvirzītos mērķus varēs sasniegt, izglītojot sabiedrību un mainot attieksmi pret atkritumiem. Atkritumu rašanās novēršana un atkritumu apsaimniekošana ir svarīgas jomas, uz kurām Komisijai koncentrēties 2014. gadā, un šovasar tā plašākā cirkulārās ekonomikas paketē pārskatīs mērķvērtības attiecībā uz atkritumu pārstrādi un izgāztuvēm.

Plašāka informācija pieejama:

Tīmekļa vietnē Let's Clean Up Europe:

http://www.letscleanupeurope.eu/

Fakti par pasākumu:

http://www.ewwr.eu/sites/default/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Eiropas Vides aģentūra ir publiskojusi arī Google Play lejupielādējamu lietotni ar jūras atkritumpiesārņojuma tematiku: sk. http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

Papildu informāciju par ES tiesību aktiem atkritumu jomā sk.:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktinformācija:

Presei:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Sabiedrībai: Europe Direct telefoniski 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e­pastu


Side Bar