Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. aprill 2014

Euroopa 10. mail puhtaks

Igal aastal satub Euroopas tänavatele, merre, randadele, metsadesse ja looduslikele aladele miljoneid tonne prügi ja igal aastal osalevad miljonid eurooplased oma naabruskonnas vabatahtlike koristusaktsioonidel. „Koristame Euroopat” („Let's Clean up Europe”) on algatus, mille eesmärk on edendada sääraseid ettevõtmisi, suurendada teadlikkust prügi- ja jäätmeprobleemide ulatusest ja innustada kodanikke oma käitumist muutma. Üritust koordineeritakse Euroopa jäätmete vähendamise nädala raames.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis selle kohta järgmist: „Kodanike koristusalgatused levivad kogu Euroopas ja me tahame, et need saaksid osaks üleeuroopalisest üritusest. Oleme loonud 21 riiki hõlmava kontaktpunktide võrgustiku, et teavitada inimesi sellest, mis nende naabruses toimub ja kuidas nemad aidata saavad. Tegemist on praktilise algatusega, nii et paneme saapad jalga ja kindad kätte. Me kõik soovime elada puhtas keskkonnas, nii et teeme koos Euroopa puhtaks.”

Viimastel aastatel on Euroopas korraldatud prügiprobleemi lahendamiseks mitu koristuskampaaniat. „Koristame Euroopat!” ühendab neid algatusi üleeuroopalise koristusürituse abil, mis toimub kogu Euroopas samal päeval, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni.

„Koristame Euroopat!” on tõeline alt-üles põhimõttega üritus, mille eesmärk on üldsust teavitada ja koondada inimesi enda ümbruskonda koristama. Kogemus näitab, et inimesed on sageli üllatunud selle üle, kui palju jäätmeid nende naabruskonnas tekib ja maha visatakse Prügi aga võib olla väärtuslik. Paberit, klaasi, metalli ja plastikut saab uuesti kasutada või ringlusse võtta, kui need kokku kogutakse. See vähendab mõju keskkonnale, loob majanduslikke võimalusi ja töökohti ning aitab Euroopal ringmajanduse suunas liikuda. 

Algatust edendab Euroopa Komisjon, aga koristusaktsioonid on täiesti sõltumatud ja kohalikud ning neid juhivad kodanikud. Paljudel juhtudel osalevad üritustel või koordineerivad neid kohalikud ametiasutused, vabaühendused, ettevõtjad ja koolid. Üritused toimuvad 15 ELi liikmesriigis ning Andorras, Bosnias ja Hertsegoviinas, Norras, Serbias ja Türgis. Kohalike koristusaktsioonide leidmiseks tutvuge oma liikmesriigi riikliku korraldaja veebilehega.

Taust

„Koristame Euroopat” on keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) projekt, mida koordineerib Association of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management (ringlussevõtu ja loodusvarade säästva majandamise linnade ja piirkondade liit), kes vastutab samuti Euroopa jäätmete vähendamise nädala eest.
Korraldajad on välja töötanud teabevahetusvahendid, mille koordinaatorid teevad kõigile osalejatele kättesaadavaks.

2012.aastal korraldati algatuse „Teeme ära! Maailm” raames, mis sai alguse Eestist, ülemaailmne koristusaktsioon, mis tõi Aasias, Aafrikas, Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas ja Euroopas toimunud 84 ühepäevasele üritusele kokku seitse miljonit vabatahtlikku. Sarnaseid üritusi korraldati ka 2013. aastal. Algatused põhinevad peamiselt vabatahtlike koondamisel sotsiaalvõrgustike kaudu ning hõlmavad ka rahaliste vahendite hankimist ja sponsorlust.

Organisatsioonil Surfrider Foundation Europe (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) on 1500 vabatahtlikku, 10 000 liiget, umbes 40 kohalikku esindust ja rohkem kui 40 000 toetajat. Nad puhastavad nüüd lisaks randadele ka järvesid ja jõgesid. Surfrider asutati 1984. aastal Californias Malibus, kus surfajad soovisid kaitsta oma lemmikpaiku kohaliku saaste eest. Euroopas on organisatsioon tegutsenud alates 1990. aastast. Euroopa Komisjon on seisukohal, et üldsuse teadlikkus ja jäätmetega seotud hoiakute muutmine on olulised ELi jäätmealaste õigusaktide eesmärkide saavutamiseks. Euroopa Komisjon pöörab jäätmetekke vältimisele ja jäätmekäitlusele 2014. aastal erilist tähelepanu ning vaatab käesoleva aasta suvel läbi jäätmete ringlussevõtmise ja prügilatesse ladestamisega seotud eesmärgid, mis on osa laiemast ringmajandust käsitlevate õigusaktide paketist.

Lisateavet saab aadressil:

Algatuse „Koristame Euroopat” veebisait:

http://www.letscleanupeurope.eu/

Teabeleht kõnealuse ürituse kohta:

http://www.ewwr.eu/sites/default/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Euroopa Keskkonnaagentuur käivitas mereprahi mobiilirakenduse, mille saab alla laadida Google Play veebilehelt, vt http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

Lisateavet ELi jäätmealaste õigusaktide kohta leiate järgmiselt veebilehelt:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktisikud:

Ajakirjanikule:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Kodanikule: Europe Direct tel 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar