Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 22. april 2014

Sammen tager vi skraldet den 10. maj

Hvert år ender millioner af tons affald på Europas gader, i havene, på strandene, i skovene og naturområderne. Og hvert år samler millioner af europæere sig frivilligt i deres nærområder for at samle skrald. "Sammen tager vi skraldet" (Let's clean up Europe) er et initiativ, der skal tilskynde til flere af sådanne tiltag, så der skabes opmærksomhed om problemets omfang og få os til at ændre adfærd. Begivenheden koordineres af Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, udtaler: “Disse borgerbevægelser vinder terræn over hele Europa, og vores ønske er at få dem til at føle sig som en del af en europæisk begivenhed. Vi har samlet et netværk af nationale kontaktpunkter i 21 lande, som skal få beskeden ud til folk i nærområderne og fortælle dem, hvordan de kan give en hjælpende hånd med. Dette er et hands-on-initiativ, så på med støvler og handsker! Vi ønsker alle at bo i rene områder, så lad os sammen tage skraldet!"

I de senere år er der blevet organiseret en række oprydningskampagner i Europa for at komme affaldsproblemet til livs. "Sammen tager vi skraldet" samler alle disse initiativer til én fælles europæisk begivenhed, der finder sted samme dag i hele Europa, og når ud til så mange borgere som muligt.

"Sammen tager vi skraldet" er et initiativ i jordhøjde, som skal oplyse og mobilisere borgerne til at rydde op i deres nærområde for deres egen skyld. Erfaringerne viser, at folk ofte bliver overraskede over, hvor meget affald der genereres og efterlades i deres kvarterer. Og skrald kan være værdifuldt. Papir, glas, metal og plastic kan alle genanvendes eller genbruges, hvis det samles ind. Det reducerer miljøpåvirkningen og skaber økonomiske muligheder og beskæftigelse, idet det bidrager til at skubbe Europa i retning af en mere cirkulær økonomi.

Kommissionen er med til at støtte begivenheden, men selve oprydningen er et selvstændigt og lokalt tiltag, der ledes af borgerne. I mange tilfælde deltager de lokale myndigheder, ngo'er, erhvervslivet og skoler i tiltagene eller er med til at koordinere dem. Der afholdes arrangementer i 15 EU-medlemsstater samt i Andorra, Bosnien-Herzegovina, Norge, Serbien og Tyrkiet. Hvis du ønsker at finde frem til et lokalt arrangement i din medlemsstat, kan du læse mere på den lokale arrangørs websted.

Baggrund

"Sammen tager vi skraldet" er et projekt under LIFE, der koordineres af sammenslutningen af byer og regioner for ressourceforvaltning og bæredygtig genvinding, der også er ansvarlig for Den Europæiske Uge for Affaldsforebyggelse. Arrangørerne har udviklet en række kommunikationsværktøjer, som via de koordinerende organer vil blive stillet til rådighed for alle deltagerne.

Let’s Do It! World, der er baseret i Estland, koordinerede i 2012 en verdensomspændende oprydningsaktion, der mobiliserede 7 mio. frivillige ved 84 endags‑oprydningsarrangementer i Asien, Afrika, Nordamerika, Sydamerika og Europa. Lignende aktiviteter fulgte i 2013. Arrangementerne er hovedsagelig baseret på netværksaktivitet med de frivillige ved hjælp af sociale netværk, og de omfatter også fundraising og sponsorstøtte.

Surfrider Foundation Europa (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) mobiliserer 1 500 frivillige, 10 000 medlemmer, ca. 40 lokalforeninger og mere end 40 000 tilhængere. Oprindeligt står organisationen for at samle skrald på strandene, hvilket nu suppleres med tiltag ved søer og floder. Surfrider begyndte i 1984 i Malibu, Californien, hvor surferne ville beskytte deres foretrukne surfing-områder mod den lokale forurening. Organisationen har været aktiv i Europa siden 1990. Europa-Kommissionen mener, at det er vigtigt at gøre borgerne mere bevidste om og ændre deres holdning til affald, hvis målene i den europæiske affaldslovgivning skal nås. Kommissionen har stort fokus på affaldsforebyggelse og -håndtering i 2014, og til sommer vil den gennemgå sine mål for genbrug af affald og deponering som led i en større pakke om cirkulær økonomi.

Læs mere

Webstedet for "Sammen tager vi skraldet"

http://www.letscleanupeurope.eu/

Faktaark om begivenheden:

http://www.ewwr.eu/sites/default/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Det europæiske miljøagentur har også lanceret en app om havaffald, der kan downloades på Google Play: se http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

Yderligere information om EU-lovgivning vedrørende affaldshåndtering:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Henvendelser fra pressen:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-mail


Side Bar