Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 22. dubna 2014

10. května uklidíme Evropu

V Evropě skončí každoročně na ulicích, v moři, na plážích, v lesích a jinde v přírodě miliony tun odpadků. A rok co rok se miliony Evropanů zapojují do dobrovolných akcí, aby uklidili své okolí. Iniciativa „Uklidíme Evropu“ se snaží motivovat k více takovým akcím, upozornit na rozsah problému s odpadky a odpadem obecně a přimět lidi ke změně chování. Akce je součástí Evropského týdne redukce odpadu.

„Občanská hnutí zaměřená na úklid okolí v Evropě rostou a chceme jim dát najevo, že jsou součástí celoevropské akce,“ uvedl komisař pro životní prostředí Janez Potočnik. „Vytvořili jsme síť národních kontaktních míst ve 21 zemích, aby lidé věděli, jaké aktivity v jejich okolí probíhají a jak se do nich mohou zapojit. Je to praktická iniciativa – stačí si nasadit holínky a pracovní rukavice. Všichni přece chceme žít v čistém prostředí, a tak společně ukliďme Evropu."

V posledních letech byla v Evropě k řešení problému odpadků uspořádána řada úklidových kampaní. Iniciativa „Uklidíme Evropu“ tyto kampaně sloučí do celoevropské úklidové akce, která se uskuteční ve stejný den na celém kontinentu a která se snaží oslovit co nejvíce občanů.

Akce „Uklidíme Evropu“ se snaží lidi informovat a přivést je k tomu, aby si sami pro sebe uklidili své okolí. Lidé bývají překvapeni, kolik odpadu se v jejich okolí vytváří a odhazuje. A odpadky přitom mohou být cenné. Papír, sklo, kovy a plasty lze znovu využít nebo zrecyklovat, pokud se seberou a roztřídí. Šetří se tak životní prostředí, vytvářejí nové hospodářské příležitosti a pracovní místa a v Evropě se díky tomu rozšiřuje oběhové hospodářství.

Evropská komise iniciativu podporuje, ale samotné úklidové akce jsou zcela nezávislé a pořádané lokálně přímo občany. Do akcí a do jejich koordinace se často zapojují také místní úřady, neziskové organizace, podniky a školy. Akce se budou konat v 15 členských státech EU a také v Andoře, Bosně a Hercegovině, Norsku, Srbsku a Turecku. Akce ve svém okolí najdete na internetových stránkách pořadatele z vašeho členského státu.

Souvislosti

Projekt „Uklidíme Evropu“ je financován z programu LIFE a koordinuje ho Asociace měst a regionů pro recyklaci a udržitelné hospodaření se zdroji, která má na starosti také Evropský týden redukce odpadu. Pořadatelé vypracovali soubor komunikačních nástrojů, který budou všem účastníkům předávat koordinátoři.

V roce 2012 koordinovalo estonské hnutí Let’s Do It! World (Jdeme na to!) celosvětovou kampaň, v jejímž rámci se do 84 jednodenních úklidových akcí v Asii, Africe, Severní a Jižní Americe a Evropě zapojilo 7 milionů dobrovolníků. Podobné aktivity se konaly i o rok později. Uvedené iniciativy jsou založeny především na propojení dobrovolníků přes sociální sítě a jejich součástí je také získávání finančních a sponzorských příspěvků.

Organizace Surfrider Foundation Europe (http://www.surfrider.eu/en/presentation/our-story.html) má 1 500 dobrovolníků, 10 000 členů, na 40 místních poboček a podporuje ji přes 40 000 lidí. Kromě úklidu pláží se nově zaměřuje i na okolí jezer a řek. Hnutí se zrodilo v roce 1984 v kalifornském Malibu, kde se surfaři snažili ochránit svá oblíbená místa před znečištěním. V Evropě působí od roku 1990. Evropská komise je přesvědčena, že k naplnění cílů evropské odpadové legislativy je zapotřebí, aby si lidé problém odpadů uvědomovali a byli ochotni změnit svůj přístup. Předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním jsou priority Komise na rok 2014. Již v létě přehodnotí cíle pro recyklaci a skládkování odpadu, které budou součástí balíčku dokumentů na téma oběhové hospodářství.

Další informace:

Internetové stránky iniciativy Uklidíme Evropu (Let's Clean Up Europe):

http://www.letscleanupeurope.eu/

Informační leták o akci:

http://www.ewwr.eu/sites/default/files/Factsheet%20-%20Let%27s%20Clean%20Up%20Europe.pdf

Evropská agentura pro životní prostředí rovněž vytvořila aplikaci o odpadcích v moři a na pobřeží, kterou lze stáhnout z Google Play: viz http://www.eea.europa.eu/themes/coast_sea/marine-litterwatch

Podrobnější informace o právních předpisech EU v oblasti odpadů:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Kontaktní osoby:

Pro tisk:

Joe Hennon (+32 22953593)

Andreja Skerl (+32 2 2951445)

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar