Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 april 2014

Bättre och säkrare resesajter för konsumenterna efter samordnade åtgärder i EU

I en gemensam kontroll som de nationella konsumentmyndigheterna gjorde 2013, och som samordnades av EU-kommissionen, konstaterades att så många som 382 av 552 webbplatser inte följde EU:s konsumentlagstiftning, bland annat samtliga 14 sajter som kontrollerades i Sverige. De efterföljande insatserna har dock resulterat i att 79 % av de kontrollerade webbplatser i Sverige numera behandlar konsumenterna som de ska. För hela EU har detta lett till att 62 % av de kontrollerade webbplatser följer reglerna, medan resterande 38 % kan förvänta sig ytterligare åtgärder eftersom myndigheterna arbetar vidare med frågan.

– Var tredje internetanvändare i EU bokar resor och logi på nätet. Konsumenterna måste kunna veta att detta är ett säkert och tillförlitligt sätt att göra bokningar på, säger EU:s konsumentkommissionär Neven Mimica. Av de 552 webbplatser som vi kontrollerat följer nu 62 % EU:s konsumentlagstiftning, tack vare de gemensamma insatserna från medlemsstaterna och kommissionen. Vi kommer att fortsätta att kämpa med alla de medel som står till vårt förfogande och vi ger oss inte innan konsumenternas rättigheter respekteras fullt ut.

EU-kommissionen samordnar regelbundet gemensamma kontroller (så kallade ”sweep”) av webbplatser, vilka genomförs av de nationella tillsynsmyndigheterna. De görs för att man ska upptäcka om företag bryter mot konsumentlagstiftningen och för att se till att lagen följs. Under sommaren 2013 kontrollerades webbplatser som säljer flygresor och hotellrum, och sajter från såväl försäljare som förmedlingar ingick. Totalt kontrollerades 552 webbplatser.

Resultatet visade att 382 webbplatser inte följde EU:s konsumentlagstiftning och att endast 31 % faktiskt följde den. De nationella myndigheterna kontaktade därefter de företag som var ansvariga för de bristfälliga webbplatserna för att få dem att följa EU-lagen. Om företagen fanns i andra EU-länder bad de om hjälp från myndigheterna i respektive land. Hittills har 173 webbplatser rättats till, vilket innebär att totalt 62 % av de kontrollerade webbplatserna i dag följer gällande lagstiftning. För de återstående 209 webbplatserna pågår fortfarande åtgärder, inklusive de 52 webbplatser som företagarna har lovat att korrigera.

Vad exakt har man kontrollerat?

Webbplatserna kontrollerades för att man skulle se om den viktigaste informationen om tjänsterna var lätt att hitta, om priset angavs på ett tidigt stadium och omfattade valfria tillägg och om det fanns en e-postadress dit man kunde vända sig med frågor och klagomål. Man kontrollerade också om webbplatsen innehöll avtalsvillkoren och om dessa var tillgängliga före köpet och skrivna på ett klart och lättförståeligt sätt. De största problemen var följande:

  • Brist på obligatorisk information om företagets identitet, särskilt dess e-postadress, så att konsumenterna inte kunde kontakta dem. Denna information saknades på 162 webbplatser (30 %).

  • Brist på tydlig information om hur man kan klaga. Denna information saknades på 157 webbplatser (28 %).

  • Valfria pristillägg, t.ex. avgift för bagage, försäkring och prioriterad ombordstigning, var redan förkryssade och behövde aktivt avmarkeras. Detta problem fanns på 133 webbplatser (24 %).

  • Det totala priset för tjänsten angavs inte direkt när de viktigaste delarna av bokningen visades. Denna information saknades på 112 webbplatser (20 %).

Vad blir nästa steg?

Administrativa eller rättsliga åtgärder fortsätter på nationell nivå för de 209 webbplatser som ännu inte följer lagstiftningen. Dessutom granskas annan praxis inom resebranschen för att konsumenterna ska få tillgång till all relevant information och kunna göra välgrundade val.

Bakgrund

En så kallad sweep är en EU-omfattande kontroll av webbplatser för att man ska upptäcka brott mot konsumenträtten och se till att reglerna följs. Kontrollerna samordnas av kommissionen och genomförs samtidigt av de nationella tillsynsmyndigheterna på grundval av bestämmelserna i förordningen om konsumentskyddssamarbete. Kontrollen av webbplatser som säljer resetjänster gjordes i juni 2013 i de 27 EU-länderna(1) och i Norge och Island. Uppföljningen pågår fortfarande. Detta är den sjunde kontrollen sedan 2007. Webbplatser som säljer flygresor och/eller logi kontrollerades och en webbplats som erbjuder båda tjänsterna räknades två gånger.

Fler och fler européer köper resetjänster på nätet. 2012 bokade 32 % av Europas konsumenter med tillgång till internet en flygbiljett eller ett hotellrum på nätet, enligt Eurostats undersökning om e-handel 2012. Resor, turism och tillhörande sektorer står för runt 10 % av EU:s BNP. Under 2011 gjorde européerna mer än 1 miljard semesterresor, varav nästan 80 % i EU.

Mer information

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Kontaktpersoner:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

För allmänheten: Europe Direct, ring 00 800 6 7 8 9 10 11 eller mejla

Land

Kontrollerade webbplatser(2)

Sweep av resetjänster

Webbplatser som följer lagstiftningen efter den 3 april 2014, som procent av antalet kontrollerade webbplatser 2013

Webbplatser som följer lagstiftningen

Webbplatser med bekräftade brister

Webbplatser som följer lagstiftningen efter den 3 april 2014(3)

Webbplatser för vilka ytterligare åtgärder vidtagits

Belgien

28

11

17

18

10

64 %

Bulgarien

17

17

0

17

0

100 %

Cypern

14

4

10

4

10

29 %

Danmark

10

7

3

9

1

90 %

Estland

11

2

9

6

5

55 %

Finland

10

0

10

0

10

0 %

Frankrike

33

0

33

15

18

45 %

Grekland

10

2

8

6

4

60 %

Irland

26

5

21

12

14

46 %

Island

10

0

10

9

1

90 %

Italien

17

9

8

10

7

59 %

Lettland

12

0

12

1

11

8 %

Litauen

16

11

5

12

4

75 %

Luxemburg

11

5

6

7

4

64 %

Nederländerna

41

1

40

33

8

80 %

Norge

32

28

4

32

0

100 %

Polen

17

12

5

14

3

82 %

Portugal

10

3

7

8

2

80 %

Portugal

10

6

4

6

4

60 %

Rumänien

10

3

7

10

0

100 %

Slovakien

9

2

7

6

3

67 %

Slovenien

14

2

12

8

6

57 %

Spanien

32

8

24

18

14

56 %

Storbritannien

74

0

74

30

44

41 %

Sverige

14

0

14

11

3

79 %

Tjeckien

14

5

9

7

7

50 %

Tyskland

33

19

14

22

11

67 %

Ungern

8

5

3

8

0

100 %

Österrike

9

3

6

4

5

44 %

Totalt

552

170

382

343

209

62 %

1. Kroatien deltog inte i denna kontroll eftersom den genomfördes i juni 2013, dvs. före landets anslutning till EU.

2. Webbplatser som säljer flygresor och/eller logi kontrollerades och en webbplats som erbjuder båda tjänsterna räknades två gånger. Efter den första kontrollen lade sex webbplatser ned sin verksamhet och finns inte längre: Cypern 3, Polen 2 och Slovakien 1.

3. Åtaganden från företag i pågående ärenden ingår inte.


Side Bar