Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. aprila 2014

Zaradi usklajenih kazenskih ukrepov večje spoštovanje pravic potrošnikov na potovalnih spletiščih

Nacionalni organi za varstvo potrošnikov so s skupno preiskavo, ki jo je usklajevala Evropska komisija, prišli do presenetljivih rezultatov. Izmed 552 preverjenih spletišč v letu 2013 jih kar 382 ni spoštovalo evropske zakonodaje o varstvu potrošnikov. Po odločnih kazenskih ukrepih zdaj 62 % preverjenih spletišč ustrezno posluje s potrošniki. Preostalih 38 % bo tarča nadaljnjih ukrepov, saj si evropski organi še naprej prizadevajo, da se pravice potrošnikov spoštujejo v celoti.

„Vsak tretji uporabnik interneta v EU rezervira potovanje ali nastanitev prek spleta. Zagotoviti jim moramo varne in zanesljive spletne rezervacije. Zahvaljujoč skupnemu prizadevanju držav članic in Komisije je zdaj 62 % od 552 preverjenih potovalnih spletišč skladnih z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov. Ne bom popustil, dokler pravice potrošnikov ne bodo spoštovane v celoti, za kar bom uporabil obstoječe strukture,“ je dejal evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica.

Komisija redno usklajuje preiskave spletišč, ki jih izvajajo nacionalni izvršilni organi, odgovorni za odkrivanje kršitev potrošniške zakonodaje in zagotavljanje naknadnega izvrševanja te zakonodaje. Nacionalni organi so poleti 2013 pregledovali spletišča, na katerih prodajajo letalska potovanja in hotelske nastanitve, vključno s spletišči trgovcev in posrednikov, pri čemer so preverili skupno 552 spletišč.

Po pregledih in preverjanjih so nacionalni organi ugotovili, da kar 382 spletišč ni skladnih z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov in da le 31 % preverjenih spletišč spoštuje predpise EU. Nacionalni organi so nato sami stopili v stik s podjetji z neustreznimi spletišči in od njih zahtevali, naj svoja spletišča uskladijo z zakonodajo EU o varstvu potrošnikov. Če je šlo za podjetja iz drugih držav članic, pa so za pomoč prosili pristojno državo članico. Do danes so bile odpravljene nepravilnosti na 173 spletiščih. Tako se je skupno število skladnih spletišč povzpelo na 62 % vseh preverjenih spletišč, proti 209 spletiščem pa tečejo postopki, pri čemer se jih je 52 zavezalo, da bodo ustrezno spremenili svoja spletišča.

Kaj se je preverjalo?

Na spletiščih se je preverjalo, ali so informacije o glavnih značilnostih storitev lahko dostopne; ali je cena navedena v začetni fazi in vključuje možna doplačila; ali na spletiščih najdemo e-naslove, na katere je mogoče nasloviti vprašanja in pritožbe; ali spletišča vsebujejo pogoje poslovanja, ki jih lahko preberemo pred nakupom ter so napisana v preprostem in lahko razumljivem jeziku. Glavne ugotovljene težave so bile:

  • pomanjkanje obveznih informacij o identiteti trgovca, zlasti e-naslova, s čimer potrošnikom ni omogočena učinkovita komunikacija. Teh informacij ni vsebovalo 162 spletišč (30 %);

  • pomanjkanje jasnih navodil o tem, kako vložiti pritožbo. Teh informacij ni zagotavljalo 157 spletišč (28 %);

  • možnost doplačila, kot je doplačilo za prtljago, zavarovanje ali prednostno vkrcanje, ni na prostovoljni osnovi. Ta težava se je pojavila pri 133 spletiščih (24 %);

  • celotna cena storitve ni navedena takoj, ko so prikazani glavni elementi rezervacije. Te informacije ni navajalo 112 spletišč (20 %).

Naslednji koraki

Upravni in pravni postopki še naprej tečejo na nacionalni ravni za 209 spletišč, ki še vedno niso usklajena z zakonodajo. Poleg tega se podrobneje pregledujejo nekatere prakse v potovalnem sektorju, da bi potrošniki imeli vse potrebne informacije in bi lahko sprejeli ustrezne odločitve.

Ozadje

Gre za preiskavo spletišč po vsej EU, s katero se ugotavljajo kršitve zakonodaje o varstvu potrošnikov, zagotovi pa se tudi njeno izvrševanje. Preiskavo usklajuje Komisija, hkrati pa jo izvajajo pristojni nacionalni izvršilni organi v skladu z določbami Uredbe o sodelovanju na področju varstva potrošnikov. Preiskava potovalnih storitev je bila izvedena junija 2013 v 27 državah članicah EU(1) ter na Norveškem in Islandiji. „Izvršilna faza“ še poteka. To je bila 7. preiskava od leta 2007. Pregledana so bila spletišča, ki ponujajo letalska potovanja in nastanitve ali oboje, pri čemer se je spletišče, ki zagotavlja obe storitvi, štelo dvakrat.

Vse več evropskih državljanov nakupuje potovalne storitve prek spleta. Tako je leta 2012 32 % evropskih potrošnikov z dostopom do interneta rezerviralo letalske vozovnice ali hotel prek spleta (podatki Eurostata iz raziskave o e-nakupovanju leta 2012). Potovanja, turizem in sorodni sektorji predstavljajo približno 10 % BDP EU. Evropski državljani so v letu 2011 odšli na več kot 1 milijardo počitniških potovanj, od katerih jih je bilo skoraj 80 % znotraj EU.

Več informacij:

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Kontakti:

David Hudson (+32 22968335)

Andreana Stankova (+32 22957857)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti

Država

Preverjena spletišča(2)

Preiskava potovalnih storitev

Spletišča, ki so od 3. aprila 2014 v skladu z zakonodajo, kot odstotek vseh preverjenih spletišč v letu 2013

Spletišča, ki so že v skladu z zakonodajo

Spletišča s potrjenimi nepravilnostmi

Spletišča, ki so od 3. aprila 2014 v skladu z zakonodajo(3)

Spletišča, za katera so bili uvedeni nadaljnji postopki

Avstrija

9

3

6

4

5

44 %

Belgija

28

11

17

18

10

64 %

Bolgarija

17

17

0

17

0

100 %

Ciper

14

4

10

4

10

29 %

Češka

14

5

9

7

7

50 %

Danska

10

7

3

9

1

90 %

Estonija

11

2

9

6

5

55 %

Finska

10

0

10

0

10

0 %

Francija

33

0

33

15

18

45 %

Nemčija

33

19

14

22

11

67 %

Grčija

10

2

8

6

4

60 %

Madžarska

8

5

3

8

0

100 %

Islandija

10

0

10

9

1

90 %

Irska

26

5

21

12

14

46 %

Italija

17

9

8

10

7

59 %

Latvija

12

0

12

1

11

8 %

Litva

16

11

5

12

4

75 %

Luksemburg

11

5

6

7

4

64 %

Malta

10

3

7

8

2

80 %

Nizozemska

41

1

40

33

8

80 %

Norveška

32

28

4

32

0

100 %

Poljska

17

12

5

14

3

82 %

Portugalska

10

6

4

6

4

60 %

Romunija

10

3

7

10

0

100 %

Slovaška

9

2

7

6

3

67 %

Slovenija

14

2

12

8

6

57 %

Španija

32

8

24

18

14

56 %

Švedska

14

0

14

11

3

79 %

Združeno kraljestvo

74

0

74

30

44

41 %

Skupaj

552

170

382

343

209

62 %

1. Hrvaška ni bila vključena v ta pregled, saj je pregledovalna faza v juniju 2013 potekala pred njenim pristopom k EU.

2. Pregledana so bila spletišča, ki ponujajo letalska potovanja in nastanitve ali oboje, pri čemer se je spletišče, ki zagotavlja obe storitvi, štelo dvakrat. Po prvotnem pregledu je 6 podjetij nehalo delovati in več ne obstajajo, in sicer 3 na Cipru, 2 na Poljskem in 1 na Slovaškem.

3. Podatki ne vključujejo zavez trgovcev, proti katerim tečejo postopki.


Side Bar