Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. aprīlī

Saskaņota rīcība ļauj panākt lielāku ceļojumu pakalpojumu tīmekļa vietņu atbilstību patērētāju aizsardzības tiesībām

2013. gadā valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes veica saskaņotas pārbaudes, ko koordinēja Eiropas Komisija, atklājot satraucošu faktu — 382 no 552 pārbaudītajām tīmekļa vietnēm nav ievērotas Eiropas patērētāju aizsardzības tiesības. Pēc efektīvu koriģējošu pasākumu piemērošanas ir panākts, ka 62 % no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm tagad izturas pret patērētājiem tā, kā tam būtu jābūt. Eiropas iestādes turpina darbu, lai nodrošinātu patērētāju tiesību pilnīgu ievērošanu, tādēļ pārējās vietnes (38 %) var sagaidīt pret tām vērstu turpmāku rīcību.

“Katrs trešais interneta lietotājs Eiropas Savienībā pasūta ceļojumus un viesnīcu pakalpojumus tiešsaistē. Mums viņiem ir jāgarantē, ka rezervēšana internetā ir droša un uzticama. Pateicoties dalībvalstu un Komisijas kopīgajiem centieniem, no 552 tūrisma tīmekļa vietnēm, kuras mēs pārbaudījām, 62 % tagad atbilst ES patērētāju tiesību aktu prasībām. Es neatslābstoši strādāšu, lai panāktu patērētāju tiesību pilnīgu ievērošanu, un šajā nolūkā centīšos izmantot jau esošās struktūras”, sacīja ES patērētāju politikas komisārs Nevens Mimica.

Eiropas Komisija regulāri koordinē tīmekļa vietņu saskaņotās pārbaudes (angliski sweep ("slaucīšana")), ko veic valstu tiesībaizsardzības iestādes, lai konstatētu patērētāju aizsardzības tiesību pārkāpumus un tādējādi nodrošinātu šo tiesību ievērošanu. 2013. gada vasarā valstu iestādes pārbaudīja tīmekļa vietnes, kurās pārdod aviobiļetes un viesnīcu pakalpojumus, tostarp gan tirgotāju, gan starpnieku vietnes. Kopumā tika pārbaudītas 552 tīmekļa vietnes.

Pēc pārbaudēm un verifikācijas valstu iestādes atklāja, ka 382 tīmekļa vietnes neatbilst ES tiesību aktu prasībām patērētāju aizsardzības jomā, un tikai 31 % no pārbaudītajām vietnēm ievēroja ES noteikumus. Pēc tam valstu iestādes vai nu sazinājās ar valstu uzņēmumiem, kas pārvalda prasībām neatbilstošas tīmekļa vietnes, lai panāktu to atbilstību ES patērētāju tiesībām, vai arī attiecībā uz ārvalstu uzņēmumiem lūdza kompetentās dalībvalsts palīdzību. Līdz šim nepilnības ir novērstas 173 tīmekļa vietnēs, tādējādi palielinot prasībām atbilstošo vietņu īpatsvaru līdz 62 % no visām pārbaudītajām tīmekļa vietnēm. Attiecībā uz 209 tīmekļa vietnēm notiek tiesvedība, tostarp 52 tirgotāji ir apņēmušies novērst savu tīmekļa vietņu nepilnības.

Kas tieši tika pārbaudīts?

Tīmekļa vietnes tika pārbaudītas, lai noteiktu, vai informācija par galvenajiem pakalpojumu aspektiem ir viegli pieejama; vai cena tiek norādīta agrīnā rezervācijas posmā un aptver izvēles papildpakalpojumus; vai tīmekļa vietnēs ir sniegtas e-pasta adreses, uz kurām var sūtīt jautājumus un sūdzības; un lai konstatētu, vai tīmekļa vietnēs ir norādīti vispārējie noteikumi, kas pieejami pirms pirkuma izdarīšanas skaidrā un
viegli uztveramā valodā. Tika konstatētas šādas pamatproblēmas.

Trūkst obligāti norādāmas informācijas par tirgotāja identitāti, tostarp e-pasta adreses. Līdz ar to patērētājiem ir grūti sazināties ar pakalpojumu sniedzēju. 162 tīmekļa vietnēs (30 %) šīs informācijas nebija.

Trūkst skaidras norādes par to, kā iesniegt sūdzību. 157 tīmekļa vietnes (28 %) šo informāciju nebija sniegušas.

Izvēles papildpakalpojumi, piemēram, bagāžas maksa, apdrošināšanas maksa, maksa par prioritāru iekāpšanu, nebija fakultatīvi. Šī problēma bija sastopama 133 tīmekļa vietnēs (24 %).

Pakalpojuma kopējā cena nebija norādīta sākumā, kad bija aplūkojami galvenie rezervācijas elementi. 112 tīmekļa vietnes (20 %) šo informāciju nebija sniegušas.

Kas notiks tālāk?

Valstu līmenī tiks turpinātas administratīvās procedūras vai tiesvedības saistībā ar 209 vietni, kas joprojām neatbilst prasībām. Turklāt dažas prakses ceļojumu pakalpojumu nozarē tiek papildus pārskatītas, lai patērētājiem būtu visa vajadzīgā informācija un tie varētu izdarīt apzinātu izvēli.

Vispārīga informācija

Vērienīgajā pārbaudē jeb angliski sweep ("slaucīšana") tika pārbaudītas tīmekļa vietnes visā ES, lai apzinātu patērētāju aizsardzības tiesību aktu pārkāpumus un pēc tam nodrošinātu šo tiesību izpildi. Šo pārbaudi koordinē Eiropas Komisija, un vienlaikus to īsteno valstu tiesībaizsardzības iestādes, pamatojoties uz regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Vērienīgās ceļojumu pakalpojumu pārbaudes (Travel Services Sweep) notika 2013. gada jūnijā 27 ES dalībvalstīs(1), Norvēģijā un Islandē. "Atbilstības panākšanas posms" vēl turpinās. Kopš 2007. gada tā ir septītā šāda veida pārbaude. Tika pārbaudītas tīmekļa vietnes, kas piedāvā ceļojumus ar lidmašīnu vai naktsmītņu pakalpojumus vai abus šos pakalpojumus; vietnes, kas piedāvā abus pakalpojumus, tika pieskaitītas divreiz.

Aizvien lielāks Eiropas iedzīvotāju īpatsvars iegādājas ceļojuma pakalpojumus tiešsaistē: 2012. gadā 32 % Eiropas patērētāju, kam ir piekļuve internetam, pasūtīja lidmašīnas biļetes vai viesnīcu tiešsaistē (Eurostat dati no 2012. gada apsekojuma par iepirkšanos internetā). Ceļojumu pakalpojumu nozare, tūrisma nozare un ar to saistītās nozares veido aptuveni 10 % no ES IKP. Eiropas iedzīvotāji 2011. gadā devās vairāk nekā vienā miljardā brīvdienu ceļojumos, no kuriem gandrīz 80 % bija Eiropas Savienībā.

Plašāka informācija

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Kontaktpersonas:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Sabiedrībai: Europe Direct - tālrunis: 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pasts:

Valsts

Pārbaudītās tīmekļa vietnes(2)

Ceļojumu pakalpojumu pārbaude

Vietnes, kas 2014. gada 3. aprīlī atbilst prasībām (procentos no 2013. gadā pārbaudītajām vietnēm)

Vietnes, kas jau atbilst prasībām

Vietnes, kurās konstatēti pārkāpumi

Vietnes, kas 2014. gada 3. aprīlī atbilst prasībām(3)

Vietnes, attiecībā uz kurām tiesvedība turpinās

Austrija

9

3

6

4

5

44 %

Beļģija

28

11

17

18

10

64 %

Bulgārija

17

17

0

17

0

100 %

Kipra

14

4

10

4

10

29 %

Čehija

14

5

9

7

7

50 %

Dānija

10

7

3

9

1

90 %

Igaunija

11

2

9

6

5

55 %

Somija

10

0

10

0

10

0 %

Francija

33

0

33

15

18

45 %

Vācija

33

19

14

22

11

67 %

Grieķija

10

2

8

6

4

60 %

Ungārija

8

5

3

8

0

100 %

Islande

10

0

10

9

1

90 %

Īrija

26

5

21

12

14

46 %

Itālija

17

9

8

10

7

59 %

Latvija

12

0

12

1

11

8 %

Lietuva

16

11

5

12

4

75 %

Luksemburga

11

5

6

7

4

64 %

Malta

10

3

7

8

2

80 %

Nīderlande

41

1

40

33

8

80 %

Norvēģija

32

28

4

32

0

100 %

Polija

17

12

5

14

3

82 %

Portugāle

10

6

4

6

4

60 %

Rumānija

10

3

7

10

0

100 %

Slovākija

9

2

7

6

3

67 %

Slovēnija

14

2

12

8

6

57 %

Spānija

32

8

24

18

14

56 %

Zviedrija

14

0

14

11

3

79 %

Apvienotā Karaliste

74

0

74

30

44

41 %

Kopā

552

170

382

343

209

62 %

1. Horvātija nepiedalījās šajā pārbaudē, jo atbilstības izvērtēšanas posms (2013. gada jūnijs) tika veikts pirms tās pievienošanās ES.

2. Tika pārbaudītas tīmekļa vietnes, kas piedāvā ceļojumus ar lidmašīnu vai naktsmītņu pakalpojumus vai abus šos pakalpojumus; vietnes, kas piedāvā abus pakalpojumus, tika pieskaitītas divreiz. Pēc sākotnējās pārbaudes sešas vietnes pārtrauca savu darbību un vairs nepastāv: 3 Kiprā, 2 Polijā un 1 Slovākijā.

3. Šie skaitļi neietver izskatīšanas procesā esošas lietas, kurās tirgotāji apņēmās novērst nepilnības.


Side Bar