Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 14 d.

Suderinus vykdymo užtikrinimo veiksmus kelionių svetainėse griežčiau laikomasi vartotojų teisių

Nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos ėmėsi bendrų veiksmų, kuriuos koordinavo Europos Komisija, ir 2013 m. patikrino 552 svetaines. Rezultatai apstulbino – Europos vartotojų teisės nepaisyta net 382 svetainėse. Imtasi ryžtingų vykdymo užtikrinimo veiksmų, ir 62 proc. patikrintų svetainių su vartotojais dabar elgiasi taip, kaip turėtų. Likusiems 38 proc. gresia papildomos sankcijos, nes Europos institucijos ėmėsi tolesnių veiksmų, kad užtikrintų, jog būtų visapusiškai laikomasi vartotojų teisių.

„Kas trečias Europos Sąjungos vartotojas kelionę ir apgyvendinimą užsisako internetu. Jie turi teisę būti tikri, kad tai saugu ir patikima. Iš 552 patikrintų kelionių svetainių 62 proc. dabar laikosi ES vartotojų teisės aktų – to pasiekėme bendromis valstybių narių ir Komisijos pastangomis. Nenurimsiu, kol vartotojų teisės bus visapusiškai užtikrintos, ir to sieksiu naudodamasis turimomis priemonėmis“,– sakė už vartotojų politiką atsakingas ES Komisijos narys Nevenas Mimica.

Bendrą svetainių patikrą (dar vadinamą žaibo operacija, angl. sweeps) paprastai koordinuoja Europos Komisija ir vykdo nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos, kad nustatytų vartotojų teisės pažeidimus ir užtikrintų, kad jos būtų laikomasi. 2013 m. vasarą nacionalinės institucijos patikrino prekiautojų ir tarpininkų svetaines, kuriose parduodamos kelionės lėktuvu ir apgyvendinimas viešbučiuose. Iš viso patikrintos 552 svetainės.

Atlikusios pradinius ir pakartotinius patikrinimus nacionalinės institucijos nustatė, kad iš viso 382 svetainėse nesilaikyta ES vartotojų teisės ir kad tik 31 proc. patikrintų svetainių atitiko ES taisykles. Po to nacionalinės institucijos susisiekė su reikalavimų neatitinkančias svetaines valdančiomis nacionalinėmis įmonėmis, kad tos svetainės būtų suderintos su ES vartotojų teise, o dėl kitose valstybėse narėse įsisteigusių bendrovių paprašė atitinkamos valstybės narės pagalbos. Šiuo metu pataisytos 173 svetainės, tad iš visų patikrintų svetainių reikalavimus dabar atitinka 62 proc. 209 svetainėms taikomos tolesnės procedūros, iš jų 52 svetaines prekiautojai įsipareigojo pataisyti.

Kas konkrečiai patikrinta?

Svetainės tikrintos siekiant nustatyti, ar lengva gauti informaciją apie svarbiausius paslaugų ypatumus, ar kaina nurodoma pradiniame etape ir ar į ją įtraukti neprivalomi priedai, ar svetainėse pateikiami e. pašto adresai, kuriais būtų galima pateikti klausimą ar pareikšti skundą. Taip pat patikrinta, ar svetainėse prieš perkant supažindinama su pirkimo sąlygomis ir ar jos aiškios ir lengvai suprantamos. Nustatytos toliau išvardytos pagrindinės problemos.

Trūksta privalomos informacijos apie prekiautojo tapatybę, ypač jo e. pašto adreso, taigi vartotojams nesuteikta veiksmingo būdo susisiekti. Tokios informacijos nebuvo 162 svetainėse (30 proc.).

Trūksta aiškių instrukcijų, kaip pateikti skundą. Tokios informacijos nebuvo 157 svetainėse (28 proc.).

Nesuteikta galimybės laisvai pasirinkti neprivalomus priedus, kaip antai mokestį už bagažą, draudimo mokestį, įlaipinimo pirmenybę. Ši problema nustatyta 133 svetainėse (24 proc.).

Iš karto nenurodyta bendra paslaugos kaina, pirmąkart išvardijant pagrindinius užsakymo elementus. Tokios informacijos nepateikė 112 svetainių (20 proc.).

Tolesni veiksmai

Dėl 209 reikalavimų vis dar neatitinkančių svetainių imtasi tolesnių administracinių arba teisinių nacionalinio lygmens procedūrų. Be to, toliau peržiūrima tam tikra kelionių sektoriaus praktika, kad vartotojai gautų visą reikalingą informaciją ir ją žinodami pasirinktų.

Pagrindiniai faktai

Žaibo operacija – tai ES mastu atliktas svetainių patikrinimas siekiant nustatyti vartotojų teisės pažeidimus ir vėliau užtikrinti šių teisės aktų vykdymą. Operaciją koordinuoja Europos Komisija, o ją vienu metu atlieka nacionalinės vykdymo užtikrinimo institucijos pagal Reglamento dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje nuostatas. 2013 m. birželio mėn. 27 ES valstybėse narėse(1), Norvegijoje ir Islandijoje surengta Kelionių paslaugų žaibo operacija. Įgyvendinimas tebevyksta. Tai buvo jau 7-oji žaibo operacija nuo 2007 m. Patikrintos svetainės, siūlančios keliones lėktuvu ir (arba) apgyvendinimą; abi paslaugas teikianti svetainė skaičiuota dukart.

Vis daugiau Europos piliečių kelionių paslaugas perka internetu: 2012 m. 32 proc. prieigą prie interneto turinčių Europos vartotojų lėktuvo bilietus ar viešbučio kambarį užsisakė internetu (2012 m. Eurostato pirkimo internete apklausos duomenys). Kelionės, turizmas ir susiję sektoriai sudaro maždaug 10 proc. ES BVP. 2011 m. Europos piliečiai daugiau kaip milijardą kartų keliavo atostogauti, beveik 80 proc. kelionių buvo ES viduje.

Daugiau informacijos

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Asmenys ryšiams:

David Hudson, tel. +32 2 296 83 35

Andreana Stankova, tel. +32 2 295 78 57

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas

Šalis

Patikrinta svetainių(2)

Kelionių paslaugų žaibo operacija

2014 m. balandžio 3 d. reikalavimus atitinkančių svetainių skaičius, išreikštas 2013 m. patikrintų svetainių procentu

Reikalavimus jau atitinkančios svetainės

Svetainės, kuriose nustatyta pažeidimų

2014 m. balandžio 3 d. reikalavimus atitinkančios svetainės(3)

Svetainės, kurioms taikomos tolesnės procedūros

Austrija

9

3

6

4

5

44 %

Belgija

28

11

17

18

10

64 %

Bulgarija

17

17

0

17

0

100 %

Kipras

14

4

10

4

10

29 %

Čekija

14

5

9

7

7

50 %

Danija

10

7

3

9

1

90 %

Estija

11

2

9

6

5

55 %

Suomija

10

0

10

0

10

0 %

Prancūzija

33

0

33

15

18

45 %

Vokietija

33

19

14

22

11

67 %

Graikija

10

2

8

6

4

60 %

Vengrija

8

5

3

8

0

100 %

Islandija

10

0

10

9

1

90 %

Airija

26

5

21

12

14

46 %

Italija

17

9

8

10

7

59 %

Latvija

12

0

12

1

11

8 %

Lietuva

16

11

5

12

4

75 %

Liuksemburgas

11

5

6

7

4

64 %

Мalta

10

3

7

8

2

80 %

Nyderlandai

41

1

40

33

8

80 %

Norvegija

32

28

4

32

0

100 %

Lenkija

17

12

5

14

3

82 %

Portugalija

10

6

4

6

4

60 %

Rumunija

10

3

7

10

0

100 %

Slovakija

9

2

7

6

3

67 %

Slovėnija

14

2

12

8

6

57 %

Ispanija

32

8

24

18

14

56 %

Švedija

14

0

14

11

3

79 %

Jungtinė Karalystė

74

0

74

30

44

41 %

Iš viso

552

170

382

343

209

62 %

1. Kroatija šioje žaibo operacijoje nedalyvavo, nes patikra surengta prieš jai įstojant į ES (2013 m. birželį).

2. Patikrintos svetainės, siūlančios keliones lėktuvu ir (arba) apgyvendinimą; abi paslaugas teikianti svetainė skaičiuota dukart. Po pirminio patikrinimo 6 svetainės nutraukė savo veiklą ir nebeegzistuoja (3 Kipre, 2 Lenkijoje, 1 Slovakijoje).

3. Į šiuos skaičius neįtrauktos svetainės, dėl kurių nagrinėjamose bylose prekiautojai prisiėmė įsipareigojimus.


Side Bar