Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. április 14.

A fogyasztóvédelmi hatóságok koordinált fellépésének köszönhetően jobban érvényesülnek a fogyasztói jogok az utazási honlapokon

A nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok Európai Bizottság által irányított 2013-as akciója keretében 552 ellenőrzött honlapból 382 esetében találtak az európai fogyasztóvédelmi jogszabályokkal ellentétes tartalmakat. Az ezt követő határozott fellépésnek köszönhetően e honlapok 62%-a ma már a szabályoknak megfelelően bánik a fogyasztókkal. A fennmaradó 38% további szankciókra számíthat, mivel az európai hatóságok nem nyugszanak addig, amíg a fogyasztók jogait maximálisan tiszteletben nem tartják.

„Az Európai Unióban minden harmadik internethasználó szokott utazást és szállást foglalni az interneten. Biztosak kell, hogy lehessenek abban, hogy az online foglalás biztonságos és megbízható. Az 552 ellenőrzött internetes utazási oldal 62%-a mára már megfelel az uniós fogyasztóvédelmi előírásoknak, hála a tagállamok és a Bizottság közös fellépésének. Nem leszek nyugodt addig, amíg a fogyasztók jogait teljes körűen el nem ismerik, és a meglévő kereteken belül mindent meg fogok tenni ennek érdekében” – nyilatkozta Neven Mimica, az EU fogyasztópolitikai biztosa.

Az Európai Bizottság rendszeresen szervez összehangolt ellenőrzéseket, amelyek keretében a honlapokat a nemzeti végrehajtó hatóságok kampányszerűen vizsgálják meg. Céljuk a fogyasztóvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése, és szükség esetén kikényszerítése. 2013 nyarán a tagállami hatóságok a repülőjegyeket és szállodai tartózkodásokat értékesítő honlapokat vették górcső alá, akár közvetítők, akár közvetlen értékesítők tartották fenn azokat. Összesen 552 ilyen honlapot vizsgáltak meg.

Az ellenőrzések és vizsgálatok eredményeképp 382 olyan honlapot azonosítottak, amely nem felelt meg az uniós fogyasztóvédelmi előírásoknak, a szabályosan működő oldalak aránya csupán 31% volt. A tagállami hatóságok ezután vagy megkeresték a nem szabályosan működő honlapokat üzemeltető hazai vállalkozásokat, és felszólították őket az uniós fogyasztóvédelmi előírások betartására, vagy – külföldi vállalkozások esetében – az illetékes tagállamtól kértek segítséget. A mai napig 173 honlapon történtek meg a szükséges kiigazítások, így a szabályoknak megfelelő honlapok aránya már eléri az ellenőrzött oldalak 62%-át. 209 honlap fenntartója ellen eljárás van folyamatban, közülük 52 ígéretet tett a hibák orvoslására.

Pontosan mit ellenőriztek?

A fellépés során azt vizsgálták, hogy a szolgáltatások fő jellemzőinek adatai könnyen elérhetőek-e; hogy az árat a folyamat elején feltüntetik-e, a választható elemekkel együtt; hogy a honlapokon szerepel-e olyan e-mail cím, ahová kérdéssel vagy panasszal lehet fordulni; valamint hogy a honlap a vásárlást megelőzően megadja-e közérthető formában a szolgáltatáshoz kapcsolódó feltételeket. A leggyakrabban feltárt problémák a következők voltak:

a kereskedő neve, különösen az e-mail címe nem volt feltüntetve, pedig ezt kötelező megadni, hogy a fogyasztók tudják, kihez fordulhatnak – 162 honlap nem tartalmazta ezt az információt (30%);

hiányoztak a panasztételre vonatkozó egyértelmű utasítások 157 honlap nem tartalmazta ezt az információt (28%);

a választható szolgáltatások ára, például a poggyászdíj, a biztosítási díj vagy az elsőbbségi beszállás nem választhatóként van feltüntetve – ez 133 honlap esetében jelentkezett (24%);

a szolgáltatás teljes ára nem szerepel központi helyen, amikor a foglalás fő elemeit először áttekintik – 112 honlapról hiányzott ez az információ (20%).

Mi történik ezután?

A továbbra is szabálytalan 209 honlap esetében nemzeti szinten közigazgatási vagy jogi eljárások indultak, a turisztikai ágazat egyes módszereit pedig további felülvizsgálatnak vetik alá abból a szempontból, hogy a fogyasztókat megfelelően tájékoztatják-e, támogatva a tájékozott döntéshozatalt.

Háttér-információk

A honlapok összehangolt ellenőrzése (ún. „sweep” ellenőrzés) a fogyasztói jogszabályok megszegésével járó esetek feltérképezésére és a szabálykövető magatartás biztosítására irányul. A folyamatot az Európai Bizottság koordinálja, és a nemzeti hatóságok egymással párhuzamosan dolgoznak, a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet előírásainak megfelelően. Az utazási szolgáltatások összehangolt ellenőrzésére 27 uniós tagállamban(1), valamint Norvégiában és Izlandon került sor 2013 júniusában. A végrehajtási szakasz még most is tart. 2007 óta ez a hetedik összehangolt ellenőrzés. Most a légi utakat és a szálláshelyeket kínáló honlapokat nézték át, ha egy honlap mindkettőt értékesíti, akkor azt kétszer számolták.

Egyre több európai polgár vásárol utazási szolgáltatást az interneten: 2012-ben az internet-hozzáféréssel rendelkező európai fogyasztók 32%-a foglalt online repülőjegyet vagy szállodai szobát (az Eurostat 2012-es e-vásárlási felmérése szerint). Az utazás, az idegenforgalom és a kapcsolódó ágazatok az EU GDP-jének hozzávetőleg 10%-át adják. Az európaiak 2011-ben valamivel több mint 1 milliárd szabadidős utazást tettek, melyek csaknem 80%-a az Unión belüli út volt.

További információk:

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Kapcsolattartás:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben

Ország

Ellenőrzött honlapok(2)

Az utazási szolgáltatások összehangolt ellenőrzése

A 2014. április 3-án a követelményeknek megfelelő honlapok, a 2013-ban ellenőrzött honlapok százalékában kifejezve

A követelményeknek eleve megfelelő honlapok

A szabályoknak nem megfelelő honlapok

A 2014. április 3-án a követelményeknek megfelelő honlapok(3)

További eljárás tárgyát képező honlapok

Ausztria

9

3

6

4

5

44%

Belgium

28

11

17

18

10

64%

Bulgária

17

17

0

17

0

100%

Ciprus

14

4

10

4

10

29%

Cseh Köztársaság

14

5

9

7

7

50%

Dánia

10

7

3

9

1

90%

Észtország

11

2

9

6

5

55%

Finnország

10

0

10

0

10

0%

Franciaország

33

0

33

15

18

45%

Németország

33

19

14

22

11

67%

Görögország

10

2

8

6

4

60%

Magyarország

8

5

3

8

0

100%

Izland

10

0

10

9

1

90%

Írország

26

5

21

12

14

46%

Olaszország

17

9

8

10

7

59%

Lettország

12

0

12

1

11

8%

Litvánia

16

11

5

12

4

75%

Luxemburg

11

5

6

7

4

64%

Málta

10

3

7

8

2

80%

Hollandia

41

1

40

33

8

80%

Norvégia

32

28

4

32

0

100%

Lengyelország

17

12

5

14

3

82%

Portugália

10

6

4

6

4

60%

Románia

10

3

7

10

0

100%

Szlovákia

9

2

7

6

3

67%

Szlovénia

14

2

12

8

6

57%

Spanyolország

32

8

24

18

14

56%

Svédország

14

0

14

11

3

79%

Egyesült Királyság

74

0

74

30

44

41%

Összesen

552

170

382

343

209

62%

1. Horvátország ebből a folyamatból kimaradt, mivel az ellenőrzési szakasz (2013 júniusa) idején még nem csatlakozott az EU-hoz.

2. A légi utakat és a szálláshelyeket kínáló honlapokat ellenőrizték; ha egy honlap mindkettőt értékesíti, akkor azt kétszer számolták. Az első ellenőrzés után 6 honlap beszüntette a működését és már nem létezik: 3 ciprusi, 2 lengyel és 2 szlovák honlapról van szó.

3. A számok nem tartalmazzák a függőben lévő esetekben tett kereskedői kötelezettségvállalásokat.


Side Bar