Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. huhtikuuta 2014

Yhteisellä valvontaiskulla matkailualan verkkosivustot kuluttajalainsäädännön mukaisiksi

Viime vuonna EU-maiden kuluttajaviranomaiset ottivat yhteistyössä Euroopan komission kanssa matkailusivustot tehosyyniin. Tulos oli yllättävä: kaiken kaikkiaan 552 tarkastetusta sivustosta 382 ei ollut EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia. Ponnekkaiden toimien seurauksena nyt 62 prosenttia tarkastetuista verkkosivustoista kohtelee kuluttajia lainsäädännön mukaisesti. EU-maiden viranomaiset aikovat jatkossakin varmistaa, että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan, joten loput 38 prosenttia voivat varautua siihen, että myös niihin puututaan.

”Joka kolmas internetin käyttäjä EU:n alueella varaa matkansa ja majoituksen internetistä”, kertoo kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica. ”Heidän on voitava luottaa siihen, että varausten tekeminen verkossa on turvallista ja luotettavaa. ”Yhteensä 552 tarkastetusta matkailualan verkkosivustosta 62 prosenttia on nyt EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia jäsenmaiden ja komission yhteisten ponnistelujen ansiosta. Komissio jatkaa tätä työtä nykyisiä rakenteita hyödyntämällä niin kauan, että kuluttajien oikeuksia kunnioitetaan täysimääräisesti”, komissaari sanoo.

Komission koordinoimien ja EU:n jäsenmaiden valvontaviranomaisten toteuttamien verkkosivustojen tarkastusten, ”tehoiskujen”, tarkoituksena on paljastaa kuluttajalainsäädännön rikkomukset ja sen jälkeen varmistaa, että lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Kesällä 2013 tehdyssä tehoiskussa EU-maiden viranomaiset tarkastivat lentolippuja ja hotellimajoitusta myyviä verkkosivustoja. Mukana oli sekä myyjien sivustoja että erilaisia välityssivustoja. Yhteensä 552 verkkosivustoa tarkastettiin.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että yhteensä 382 verkkosivustoa ei ollut EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisia. Vain 31 prosenttia sivustoista oli sääntöjen mukaisia. EU-maiden viranomaiset kehottivat säännösten vastaisia verkkosivustoja ylläpitäviä yrityksiä muuttamaan sivustojaan vastaamaan EU:n kuluttajalainsäädäntöä. Jos yritys sijaitsi jossakin toisessa EU-maassa, viranomaiset ottivat kyseiseen maahan yhteyttä ja pyysivät apua asian korjaamisessa. Tähän mennessä 173 verkkosivustoa on muutettu lainsäädännön mukaisiksi. Tämä nostaa EU:n kuluttajalainsäädännön mukaisten verkkosivustojen osuuden 62 prosenttiin tarkastetuista sivustoista. 209 verkkosivuston suhteen on ryhdytty erilaisiin menettelyihin. Lukuun sisältyy 52 sivustoa, jotka on luvattu korjata.

Mitä tehoiskussa tarkastettiin?

Verkkosivustoilta tarkastettiin, olivatko tiedot palveluiden olennaisista ominaisuuksista helposti saatavilla, oliko hinta ilmoitettu jo varauksen alkuvaiheessa ja oliko siinä mukana valinnaiset lisämaksut. Samoin selvitettiin, annettiinko sivustoilla sähköpostiosoitteet, joihin voi osoittaa kysymyksiä ja valituksia, ja olivatko sivustoilla esitetyt sopimusehdot näkyvillä ennen ostotapahtumaa ja oliko ne kirjoitettu selvällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä. Keskeiset ongelma-alueet olivat seuraavat:

Palvelun tarjoajan pakolliset tiedot, etenkin sähköpostiosoite, puuttuivat, minkä johdosta kuluttajilla ei ollut toimivaa yhteydenottokanavaa. Nämä tiedot puuttuivat yhteensä 162 verkkosivustolta (30 prosenttia).

Valituksen tekemistä koskevat selvät ohjeet puuttuivat. Yhteensä 157 verkkosivustolla (28 prosenttia) ei ollut näitä tietoja.

Valinnaiset lisämaksut, kuten matkatavaroista, vakuutuksesta tai siitä, että koneeseen pääsee ensimmäisten matkustajien joukossa, perittävät lisämaksut eivät ole sellaisia, että ne pitää valita itse. Tämä ongelma esiintyi 133 sivustolla (24 prosenttia).

Palvelun kokonaishintaa ei ole ilmoitettu etukäteen yhdessä varausta koskevien tärkeimpien tietojen kanssa. 112 verkkosivustolla (20 prosenttia) ei ollut ilmoitettu tätä tietoa.

Mitä seuraavaksi?

Niiden 209 sivuston suhteen, jotka eivät edelleenkään ole vaatimusten mukaisia, jatketaan kansallisia hallinnollisia tai oikeudellisia menettelyjä. Lisäksi eräitä matkailualan käytäntöjä tarkastellaan parhaillaan lähemmin, jotta kuluttajilla olisi käytettävissään kaikki tietoisten valintojen tekemiseen tarvittavat tiedot.

Taustaa

Tehoisku on EU:n laajuinen verkkosivustojen tarkastus, jonka avulla pyritään havaitsemaan kuluttajansuojalainsäädännön rikkomukset ja takaamaan lainsäädännön täytäntöönpano. Tehoiskua koordinoi Euroopan komissio, ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaiset tekevät iskun samanaikaisesti kaikissa osallistuvissa maissa kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä annetun asetuksen säännösten pohjalta. Matkustuspalveluiden tehoisku tehtiin kesäkuussa 2013 EU:n 27 jäsenmaassa(1) sekä Norjassa ja Islannissa. Lainsäädännön täytäntöönpanon varmistaminen on edelleen käynnissä. Kyseessä oli sarjassaan seitsemäs tehoisku sitten vuoden 2007. Tarkastuksen kohteena olivat lentolippuja ja majoituspalveluita molempia tai jompiakumpia erikseen tarjoavat verkkosivustot. Näin ollen molempia tarjoavat verkkosivustot laskettiin kahdesti.

EU-kansalaisista yhä useampi ostaa matkustuspalvelut netistä. Vuonna 2012 eurooppalaisista kuluttajista 32 prosenttia varasi lentoliput tai hotellin verkosta (Eurostatin vuonna 2012 tekemä tutkimus verkkokaupasta). Matkailualan ja siihen liittyvien alojen osuus EU:n bkt:stä on noin 10 prosenttia. EU:n kansalaiset tekivät vuonna 2011 yhteensä yli miljardi lomamatkaa, joista lähes 80 prosenttia suuntautui EU:n alueelle.

Lisätietoja:

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Yhteyshenkilöt:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

Maa

Tarkastetut sivustot(2)

Matkustuspalveluiden tehoisku

Vaatimusten­mukaiset sivustot 3. huhtikuuta 2014 prosentteina vuonna 2013 tarkastetuista sivustoista

Jo vaatimusten­mukaiset sivustot

Sivustot, joilla todettuja vaatimusten­vastaisuuksia

Vaatimusten­mukaiset sivustot 3. huhtikuuta 2014(3)

Jatkotoimien kohteena olevat verkko­sivustot

Itävalta

9

3

6

4

5

44 %

Belgia

28

11

17

18

10

64 %

Bulgaria

17

17

0

17

0

100 %

Kypros

14

4

10

4

10

29 %

Tšekki

14

5

9

7

7

50 %

Tanska

10

7

3

9

1

90 %

Viro

11

2

9

6

5

55 %

Suomi

10

0

10

0

10

0 %

Ranska

33

0

33

15

18

45 %

Saksa

33

19

14

22

11

67 %

Kreikka

10

2

8

6

4

60 %

Unkari

8

5

3

8

0

100 %

Islanti

10

0

10

9

1

90 %

Irlanti

26

5

21

12

14

46 %

Italia

17

9

8

10

7

59 %

Latvia

12

0

12

1

11

8 %

Liettua

16

11

5

12

4

75 %

Luxemburg

11

5

6

7

4

64 %

Malta

10

3

7

8

2

80 %

Alankomaat

41

1

40

33

8

80 %

Norja

32

28

4

32

0

100 %

Puola

17

12

5

14

3

82 %

Portugali

10

6

4

6

4

60 %

Romania

10

3

7

10

0

100 %

Slovakia

9

2

7

6

3

67 %

Slovenia

14

2

12

8

6

57 %

Espanja

32

8

24

18

14

56 %

Ruotsi

14

0

14

11

3

79 %

Yhdistynyt kuningas­kunta

74

0

74

30

44

41 %

Yhteensä

552

170

382

343

209

62 %

1. Kroatia ei ollut mukana tehoiskussa, koska se tehtiin ennen (kesäkuussa 2013) Kroatian liittymistä EU:hun.

2. Tarkastuksen kohteena olivat lentolippuja ja majoituspalveluita molempia tai jompiakumpia erikseen tarjoavat verkkosivustot. Näin ollen molempia tarjoavat verkkosivustot laskettiin kahdesti. Tarkastuksen jälkeen kuusi verkkosivustoa ei ole enää toiminnassa: Kyproksessa 3 sivustoa, Puolassa 2, Slovakiassa 1 sivusto.

3. Lukuihin ei sisälly elinkeinoharjoittajien lupaukset korjata sivustot vireillä olevissa tapauksissa.


Side Bar