Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. april 2014

Samordnede håndhævelsesforanstaltninger fører til øget overholdelse af forbrugerrettigheder på rejsewebsteder

I forbindelse med en fælles aktion gennemført af de nationale forbrugermyndigheder og ledet af Europa-Kommissionen viste det sig, at hele 382 ud af de 552 websteder, der blev kontrolleret i 2013, ikke overholdt EU's forbrugerlovgivning. Som følge af konsekvente håndhævelsesforanstaltninger behandler 62 % af de kontrollerede websteder nu forbrugerne, som de skal. De resterende 38 % kan forvente yderligere foranstaltninger mod dem, da de europæiske myndigheder fortsætter indsatsen for at sikre, at forbrugernes rettigheder respekteres fuldt ud.

"Hver tredje internetbruger i EU reserverer rejser og ophold online. De må kunne stole på, at en onlinereservation er sikker og pålidelig. Af de 552 rejsewebsteder, vi kontrollerede, overholder 62 % nu EU's forbrugerlovgivning takket være medlemsstaternes og Kommissionens fælles indsats. Jeg helmer ikke, før forbrugernes rettigheder respekteres fuldt ud, og jeg vil benytte de eksisterende strukturer til formålet," sagde EU's kommissær for forbrugerpolitik, Neven Mimica.

Kommissionen leder og de nationale håndhævelsesmyndigheder gennemfører med jævne mellemrum samordnede kontroller (også kaldet "rent hus-aktioner") af websteder for at påvise overtrædelser af forbrugerlovgivningen og efterfølgende sikre overholdelse heraf. I sommeren 2013 kontrollerede de nationale myndigheder websteder, der sælger flyrejser og hotelophold, herunder websteder tilhørende både forhandlere og formidlere. Der blev kontrolleret i alt 552 websteder.

Efter kontrol og verifikation konstaterede de nationale myndigheder, at i alt 382 websteder ikke var i overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning, mens kun 31 % af de kontrollerede websteder overholdt EU's regler. De nationale myndigheder kontaktede derefter de nationale virksomheder, der driver de websteder, som ikke overholder reglerne, for at få dem til at bringe dem i overensstemmelse med EU's forbrugerlovgivning, eller, hvis der var tale om virksomheder fra andre medlemsstater, kontaktede de den kompetente medlemsstat og anmodede om hjælp. Indtil videre er 173 websteder korrigeret, hvorved det samlede antal websteder, der overholder reglerne, er kommet op på 62 % af samtlige kontrollerede websteder. Der er taget yderligere skridt over for 209 websteder, og her har 52 forhandlere givet tilsagn om at korrigere deres websteder.

Præcist hvad er blevet kontrolleret?

Webstederne blev kontrolleret for at fastslå, om de vigtigste oplysninger om tjenesterne var lettilgængelige, om prisen var opgivet tidligt i processen og var inklusive valgfrie tillæg, om webstederne oplyste e-mailadresser, hvortil man kunne sende spørgsmål og klager, og om webstederne indeholdt vilkår og betingelser skrevet i et klart og letforståeligt sprog, som kunne læses, inden købet blev foretaget. De væsentligste konstaterede problemer var:

Der manglede obligatoriske oplysninger om forhandlerens identitet, især en e-mailadresse, hvilket afskar forbrugerne fra en effektiv kontaktkanal. 162 websteder (30 %) indeholdt ikke disse oplysninger.

Mangel på klare anvisninger på, hvordan man kan klage. 157 websteder (28 %) indeholdt ikke disse oplysninger.

Valgfrie pristillæg, f.eks. bagagegebyr, forsikringsgebyr, gebyr for prioriteret boarding, er ikke valg, der træffes aktivt. Dette problem forekom på 133 websteder (24 %).

Tjenesteydelsens samlede pris er ikke angivet fra begyndelsen, når reservationens hovedelementer vises første gang. 112 websteder (20 %) indeholdt ikke disse oplysninger.

Hvad er næste skridt?

De administrative eller retlige procedurer fortsætter på nationalt plan for de 209 websteder, som endnu ikke overholder lovgivningen. Desuden er visse fremgangsmåder i rejsebranchen ved at blive revideret yderligere, så forbrugerne får alle relevante oplysninger og kan træffe informerede valg.

Baggrund

En "rent hus-aktion" er en EU-dækkende kontrol af websteder, som skal påvise overtrædelser af forbrugerlovgivningen og efterfølgende sikre overholdelse heraf. Rent hus-aktionen ledes af Kommissionen og afvikles samtidigt af de nationale håndhævelsesmyndigheder på grundlag af bestemmelserne i forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde. Rent hus-aktionen for rejsetjenester fandt sted i 27 EU-medlemslande(1) samt Norge og Island i juni 2013. "Håndhævelsesfasen" er stadig i gang. Dette var den syvende aktion siden 2007. Websteder, der tilbyder flyrejser eller ophold eller begge dele, blev kontrolleret. Et websted, der tilbyder begge tjenesteydelser, blev medregnet to gange.

En stigende andel af de europæiske borgere køber rejsetjenester online: I 2012 reserverede 32 % af de europæiske forbrugere med adgang til internettet flybilletter eller hotelværelser online (Eurostats tal fra e-handelsundersøgelsen i 2012). Rejsebranchen og turistbranchen og hermed beslægtede sektorer tegner sig for ca. 10 % af EU's BNP. De europæiske borgere foretog i 2011 over 1 mia. ferierejser, heraf knap 80 % i EU.

Yderligere oplysninger:

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

Henvendelser fra pressen:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

Land

Kontrol­lerede websteder(2)

Rent hus-aktion for rejsetjenester

Websteder, der overholdt reglerne fra den 3. april 2014, i procent af websteder kontrolleret i 2013

Websteder, der allerede overholder reglerne

Websteder med bekræftede uregelmæs­sigheder

Websteder, der overholdt reglerne fra den 3. april 2014(3)

Websteder, der er taget yderligere skridt over for

Østrig

9

3

6

4

5

44 %

Belgien

28

11

17

18

10

64 %

Bulgarien

17

17

0

17

0

100 %

Cypern

14

4

10

4

10

29 %

Tjekkiet

14

5

9

7

7

50 %

Danmark

10

7

3

9

1

90 %

Estland

11

2

9

6

5

55 %

Finland

10

0

10

0

10

0 %

Frankrig

33

0

33

15

18

45 %

Tyskland

33

19

14

22

11

67 %

Grækenland

10

2

8

6

4

60 %

Ungarn

8

5

3

8

0

100 %

Island

10

0

10

9

1

90 %

Irland

26

5

21

12

14

46 %

Italien

17

9

8

10

7

59 %

Letland

12

0

12

1

11

8 %

Litauen

16

11

5

12

4

75 %

Luxembourg

11

5

6

7

4

64 %

Malta

10

3

7

8

2

80 %

Nederlandene

41

1

40

33

8

80 %

Norge

32

28

4

32

0

100 %

Polen

17

12

5

14

3

82 %

Portugal

10

6

4

6

4

60 %

Rumænien

10

3

7

10

0

100 %

Slovakiet

9

2

7

6

3

67 %

Slovenien

14

2

12

8

6

57 %

Spanien

32

8

24

18

14

56 %

Sverige

14

0

14

11

3

79 %

Det Forenede Kongerige

74

0

74

30

44

41 %

I alt

552

170

382

343

209

62 %

1. Kroatien deltog ikke i aktionen, fordi kontrolfasen (juni 2013) fandt sted, før landet tiltrådte EU.

2. Websteder, der tilbyder flyrejser eller ophold eller begge dele, blev kontrolleret. Et websted, der tilbyder begge tjenesteydelser, blev medregnet to gange. Efter den indledende kontrol indstillede seks websteder driften, og de findes ikke længere: Cypern 3, Polen 2, Slovakiet 1.

3. Tallene omfatter ikke tilsagn fra forhandlere i verserende sager.


Side Bar