Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 април 2014 г.

Координирани мерки за противодействие на нарушенията водят до по-добро спазване на правата на потребителите на уебсайтове за туристически услуги

В резултат на координирани от Европейската комисия съгласувани действия на националните органи в областта на защитата на потребителите бе установено, че изненадващ брой уебсайтове — 382 от общо 552 проверени през 2013 г. — не зачитат европейското законодателство за защита на потребителите. В резултат на предприетите енергични мерки за противодействие на нарушенията, 62 % от проверените уебсайтове вече се отнасят с потребителите по подобаващ начин. Останалите 38 % могат да очакват по-нататъшни насрещни мерки, тъй като европейските органи продължават да работят за гарантиране на това, че правата на потребителите се спазват изцяло.

„Една трета от интернет потребителите в Европейския съюз правят резервации за пътувания и настаняване онлайн. Те заслужават да знаят, че онлайн резервациите са безопасни и надеждни. От 552-та уебсайта за туристически услуги, които проверихме, 62 % вече са съобразени със законодателството на ЕС за защита на потребителите, благодарение на съвместните усилия на държавите членки и на Комисията. Ще работя неуморно, докато правата на потребителите не започнат да се спазват изцяло, и ще търся начини за използване на съществуващите структури за постигането на тази цел“, заяви европейският комисар по политиката за потребителите Невен Мимица.

Европейската комисия редовно координира съгласувани проверки (известни също като „едновременни проверки“) на уебсайтове, които се извършват от националните правоприлагащи органи за установяване на нарушения на законодателството за защита на потребителите и съответното гарантиране на неговото прилагане. През лятото на 2013 г. националните органи са извършили проверки на уебсайтове за продажба на самолетни билети и настаняване в хотели, принадлежащи както на търговци, така и на посредници. Общо 552 уебсайта са били проверени.

В резултат на проверките и контрола националните органи са констатирали, че общо 382 уебсайта не съответстват на законодателството на ЕС за защита на потребителите и че само 31 % от проверените уебсайтове спазват правилата на Съюза. В резултат на това националните органи или са се свързали с отговарящите за несъответстващи уебсайтове национални компании с цел привеждането им в съответствие със закона на ЕС за потребителите, или са поискали съдействие от съответните държави членки по отношение на техни несъответстващи компании. До момента 173 уебсайта са били коригирани, с което общият брой на съответстващите уебсайтове достига 62 % от всички проверени такива. 209 уебсайта са предмет на текущи процедури, като собствениците на 52 от тях са поели ангажимент да ги коригират.

Какво по-точно подлежи на проверка?

Проверява се дали информацията за основните характеристики на услугите е лесно достъпна на уебсайтовете; дали цената е посочена на достатъчно ранен етап и дали тя включва допълнителни разходи; дали са предоставени електронни адреси, на които могат да се изпращат въпроси и жалби; и дали уебсайтовете предоставят на потребителя реда и условията за ползване, написани на ясен и разбираем език, преди самата покупка. Трите основни проблема, които бяха установени, са:

Липса на задължителната информация за самоличността на търговците, и по-конкретно за техните електронни адреси, лишаваща потребителите от възможност за ефективна обратна връзка. 162 уебсайта (30 %) не съдържаха тази информация.

Липса на ясни инструкции как да се подаде жалба. 157 уебсайта (28 %) не съдържаха тази информация.

Не се дава възможност допълнителните разходи, като например такса за багаж, застраховка и такса за качване на борда с приоритет, да бъдат изрично избрани. Такъв проблем е констатиран при 133 уебсайтове (24 %).

Крайната цена на услугата не се посочва предварително, когато на екрана се афишират основните елементи на резервацията. 112 уебсайта (20 %) не съдържаха тази информация.

Какво предстои?

Административни и правни процедури на национално равнище продължават за 209‑те уебсайта, които все още са нередовни. Освен това някои практики в туристическия сектор са в процес на преразглеждане, за да могат потребителите да разполагат с цялата необходима информация и да правят информиран избор.

Контекст

Едновременната проверка представлява проверка на уебсайтове в целия ЕС с цел да се открият нарушения на законодателството за защита на потребителите и съответно да се гарантира неговото прилагане. Проверката се координира от Европейската комисия и се извършва от националните правоприлагащи органи едновременно, въз основа на разпоредбите на Регламента за сътрудничество в областта на защитата на потребителите. Проверката в сектора на туристическите услуги се проведе през юни 2013 г. в 27 страни от ЕС(1), в Норвегия и в Исландия. Етапът, свързан с правоприлагането, е все още в ход. Това беше седмата едновременна проверка от 2007 г. насам. Бяха проверени уебсайтове, предлагащи самолетни билети, настаняване или и двете; уебсайт, предлагащ и двете услуги, се брои два пъти.

Все повече европейски граждани закупуват туристически услуги онлайн: през 2012 г. 32 % от европейските потребители с достъп до интернет са резервирали онлайн самолетни билети или хотели (данни на Евростат от наблюдение на електронното пазаруване от 2012 г.). Пътуването, туризмът и свързаните с тях сектори осигуряват около 10 % от БВП на ЕС. През 2011 г. европейските граждани са извършили над 1 милиард ваканционни пътувания, близо 80 % от които — в ЕС.

За повече информация:

MEMO/14/292

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/online_travel_booking/

За контакти:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Андреана Станкова (+32 2 295 78 57)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронен адрес

Държава

Проверени уебсайтове(2)

Проверка на туристическите услуги

Съответстващи уебсайтове към 3 април 2014 г. като процент от уебсайтовете, проверени през 2013 г.

Съответстващи уебсайтове

Уебсайтове с потвърдени нарушения

Съответстващи уебсайтове към 3 април 2014 г.(3)

Уебсайтове, подлежащи на по-нататъшни мерки

Австрия

9

3

6

4

5

44 %

Белгия

28

11

17

18

10

64 %

България

17

17

0

17

0

100 %

Кипър

14

4

10

4

10

29 %

Чешка република

14

5

9

7

7

50 %

Дания

10

7

3

9

1

90 %

Естония

11

2

9

6

5

55 %

Финландия

10

0

10

0

10

0 %

Франция

33

0

33

15

18

45 %

Германия

33

19

14

22

11

67 %

Гърция

10

2

8

6

4

60 %

Унгария

8

5

3

8

0

100 %

Исландия

10

0

10

9

1

90 %

Ирландия

26

5

21

12

14

46 %

Италия

17

9

8

10

7

59 %

Латвия

12

0

12

1

11

8 %

Литва

16

11

5

12

4

75 %

Люксембург

11

5

6

7

4

64 %

Малта

10

3

7

8

2

80 %

Нидерландия

41

1

40

33

8

80 %

Норвегия

32

28

4

32

0

100 %

Полша

17

12

5

14

3

82 %

Португалия

10

6

4

6

4

60 %

Румъния

10

3

7

10

0

100 %

Словакия

9

2

7

6

3

67 %

Словения

14

2

12

8

6

57 %

Испания

32

8

24

18

14

56 %

Швеция

14

0

14

11

3

79 %

Обединено кралство

74

0

74

30

44

41 %

Общо

552

170

382

343

209

62 %

1. Хърватия не участва в тази акция, тъй като етапът на проверка (юни 2013 г.) се състоя преди присъединяването ѝ към ЕС.

2. Бяха проверени уебсайтове, предлагащи самолетни билети, настаняване или и двете; уебсайт, предлагащ и двете услуги, се брои два пъти. След първоначалната проверка 6 уебсайта преустановиха дейността си и вече не съществуват: Кипър - 3, Полша - 2, Словакия - 1.

3. Данните не включват ангажименти от страна на търговците на висящи дела.


Side Bar