Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Gedaan te Brussel, 14 april 2014

Nieuwe studie van de Commissie stelt Europa’s belangrijkste knooppunten voor ICT vast

Vraagt u zich af wat een plaats tot ICT-hotspot maakt? Bekijk dan München, Londen, Parijs en kleinere steden als Darmstadt, die allemaal aan bod komen in een nieuwe EU-atlas van ICT-hotspots. Deze atlas laat zien waar digitale technologieën gedijen en onderzoekt de factoren die tot dit succes bijdragen.

Het grootste deel van de activiteit van de Europese ICT-sector is geconcentreerd in 34 regio’s in 12 landen (zie bijlage). De belangrijkste ingrediënten voor het succes waren de toegang tot topuniversiteiten en onderzoekscentra, alsmede financieringsmogelijkheden zoals risicokapitaal.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie @NeelieKroesEU: "Dit is een bewijs dat succes in de ICT-sector samenhangt met een bereidheid tot investeren, een open houding ten opzichte van innovatie, en planning. Europa moet deze waarden nu opbouwen om op technologiegebied een mondiaal leider te worden.”

Klassering per categorie

Wat betreft afgestudeerden in de computerwetenschappen: 8 van de 10 topregio's liggen in het Verenigd Koninkrijk

Wat betreft activiteiten op het gebied van onderzoek en octrooiering voert Duitsland de lijst aan.

Wat betreft de werkgelegenheid groeien Lissabon in Portugal en Rzeszowski in Polen het snelst.

Wat betreft risicokapitaal trekken München, Parijs en Londen het meeste kapitaal aan.

Regio's hoeven niet groot te zijn om succesvol te zijn!

In de studie wordt ook het belang van kleine regio’s onderstreept. Neem nu Darmstadt: een stad met maar 150 000 inwoners die economische kracht put uit het onderzoek en de innovatie die daar plaatsvindt, en uit het actieve bedrijfsleven aldaar. Darmstad is nummer zeven in de top tien van Europese "kernen van excellentie" op het gebied van ICT. Andere kleine regio’s met sterke prestaties zijn Leuven, Karlsruhe en Cambridge.

Ingrediënten voor digitaal succes

Of een regio ICT van topkwaliteit levert, houdt verband met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, met het vermogen om kennis naar de markt te brengen (innovatie) en met de totstandbrenging van een intensieve bedrijvigheid rond deze innovatie. Het lijkt erop dat welvarende ICT-regio’s:

- meestal van oudsher al industriegebieden zijn;

- over hoogwaardige onderwijsinstellingen en andere belangrijke spelers op het gebied van innovatie beschikken;

- een langetermijnbeleid voeren op het gebied van onderzoek en innovatie;

- historische kansen hebben gekregen (bijvoorbeeld als politieke hoofdstad van hun land);

- meestal in groepen bij elkaar liggen (de helft van de 34 "kernen van excellentie" zijn in elkaars nabijheid liggende regio's).

Dit effect is ook waargenomen in gebieden als Silicon Valley (VS), Bangalore (India) of Changzhou (China).

Achtergrond

In dit verslag wordt nader ingegaan op de strategie van de EU ter versterking van het Europese industriële en technologische leiderschap op het vlak van ICT. De bevindingen van het verslag en de Atlas zullen worden gebruikt bij de formulering van het toekomstige EU-beleid ter stimulering van de innovatie in de EU. Zij zullen ook worden ingebracht in het EURIPIDIS-project, dat zich richt op ICT-innovatiebeleid en op het naar de markt brengen van de beste onderzoeksideeën. Bovendien is het GCO van plan om een analyse te maken van de technologische diversiteit van de activiteiten op het gebied van ICT en de ontwikkeling daarvan; dit zal helpen bij het vaststellen van de complementariteit tussen locaties.

Een Europese ICT-kern van excellentie (EIPE) is een geografisch gebied binnen de EU, met de best presterende activiteiten op het gebied van ICT-productie, onderzoek, ontwikkeling en innovatie, en activiteiten met een centrale rol in de mondiale internationale netwerken.

In het verslag werd naar alle regio’s van de EU gekeken (1303 NUTS 3-regio’s) wat betreft ICT-activiteit, en werden scores gegeven op basis van hun relatieve gewicht; 14 % van de regio’s hadden een score van meer dan 20 punten. De top-34 scoorde tussen de 41 en de 100 punten.

In het verslag werden drie elementen geanalyseerd (bedrijvigheid, O&O en innovatie in de ICT-sector) op basis van hun intensiteit (bijvoorbeeld bedrijfsomzet, omzetgroei, aantal werknemers), hun mate van internationalisering (bijvoorbeeld hoeveel internationale partnerbedrijven/ -onderzoekscentra/ -universiteiten hebben ze?) en hun netwerken (wat is de rol van elke regio in verschillende netwerken: welke regio's zijn knooppunten waardoor ze rechtstreekse verbanden hebben met vele partners, welke regio's hebben verbanden die maar weinig uitwisseling toelaten?).

De bevindingen waren gebaseerd op een samengestelde indicator met 42 indicatoren ter evaluatie van de ICT-activiteiten. Diverse bronnen en databanken werden gebruikt voor de uitwerking van de indicatoren en metingen: Universitaire ranglijsten, citatenlijsten, informatie over Europese onderzoeksprojecten in samenwerking, hoeveel van de beste, wereldwijd opererende O&O-investeringsmaatschappijen op het gebied van ICT zijn in elke regio actief, informatie over financiering met risicokapitaal of over het aantal werknemers en de omzet van bedrijven.

Het European ICT Poles of Excellence (EIPE) Project wordt ontwikkeld door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en DG CNECT.

Nuttige links

European ICT Poles of Excellence report

Hashtags: #research #innovation

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU

Bijlage

Best presterende regio’s volgens de samengestelde indicator van EIPE

Level

EIPE Rank

Region name

EIPE Score

1st tier

1

München, Kreisfreie Stadt

100

2

Inner London - East

97

3

Paris

95

2nd tier

4

Karlsruhe, Stadtkreis

80

5

Cambridgeshire CC

78

6

Stockholms lan

77

7

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

73

8

Uusimaa

70

9

Zuidoost-Noord-Brabant

70

10

Groot-Amsterdam

64

11

Arr. Leuven

61

3rd tier

12

Bonn, Kreisfreie Stadt

59

13

Hauts-de-Seine

59

14

Milano

59

15

Berlin

58

16

Dublin

57

17

Aachen, Kreisfreie Stadt

55

18

Delft en Westland

55

19

Oxfordshire

51

20

Edinburgh, City of

51

21

Stuttgart, Stadtkreis

50

22

Heidelberg, Stadtkreis

49

23

München, Landkreis

49

24

Arr. de Bruxelles-Capitale

48

25

Byen Kobenhavn

48

26

Berkshire

48

27

Wien

47

28

Madrid

46

29

Surrey

45

30

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

44

31

Hampshire CC

43

32

Erlangen, Kreisfreie Stadt

42

33

Yvelines

42

34

Dresden, Kreisfreie Stadt

41

Note: The table includes the ranking of 34 best scoring out of the 1303 European regions that scored above 41 points on the EIPE Composite Indicator (CI). 1st Tier regions score between 81 and 100, 2nd tier regions between 61 and 80 and 3rd tier regions between 41 and 60 on the EIPE CI. The scale of the EIPE Composite Indicator represents a normalized scale with minimum 0 and maximum 100. The EIPE raw indicator is a z-scores indicator computed over equally weighted 42 indicators. For further methodological details please refer to Annexes of the report and to the methodological report documenting the methodology behind the EIPE ranking.


Side Bar