Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014

Νέα μελέτη της Επιτροπής εντοπίζει τους σημαντικότερους κόμβους των ΤΠΕ της Ευρώπης

Εάν αναρωτιέστε τι είναι αυτό που καθιστά έναν τόπο νευραλγικό σημείο για τις ΤΠΕ, ρίξτε μια ματιά στο Μόναχο, το Λονδίνο, το Παρίσι ή μικρότερες πόλεις όπως το Darmstadt που σημειώνονται στον νέο ενωσιακό Άτλαντα των νευραλγικών σημείων για τις ΤΠΕ EU Atlas of ICT hotspots. Ο Άτλας αυτός δείχνει πού ανθίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και εξετάζει τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την επιτυχία.

Στην Ευρώπη, η πλειονότητα των δραστηριοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ ασκείται σε 34 περιφέρειες σε 12 χώρες (που αναφέρονται στο παράρτημα). Βασικά στοιχεία για την επιτυχία ήταν, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση στα κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, καθώς και οι δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως είναι τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @NeelieKroesEU δήλωσε: «Αυτό αποδεικνύει ότι η ψηφιακή επιτυχία εξαρτάται από την επενδυτική προθυμία, τη διαθεσιμότητα για καινοτομίες και σχεδιασμό. Η Ευρώπη πρέπει να οικοδομήσει αυτές τις αξίες σήμερα, ώστε να καταλάβει ηγετική θέση παγκοσμίως στην τεχνολογία.»

Κατάταξη σε κατηγορία

Πτυχιούχοι πληροφορικής: στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται οκτώ από τις δέκα κορυφαίες περιφέρειες

Ερευνητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας: η Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση.

Αύξηση της απασχόλησης: Η Λισαβόνα στην Πορτογαλία και το Rzeszowski στην Πολωνία αναπτύσσονται με τη μεγαλύτερη ταχύτητα

Επιχειρηματικά κεφάλαια: Το Μόναχο, το Παρίσι και το Λονδίνο προσελκύουν τα περισσότερα κεφάλαια.

Η επιτυχία δεν προϋποθέτει από σένα μεγάλα μεγέθη!

Η μελέτη υπογραμμίζει επίσης τη σημασία των μικρότερων περιφερειών. Για παράδειγμα, το Darmstadt, μια πόλη 150.000 κατοίκων, με βάση τα αποτελέσματά της στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας και την ενεργό επιχειρηματική κοινότητά της, κατέχει την έβδομη θέση μεταξύ των 10 σημαντικότερων ενωσιακών πόλων αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ. Άλλες μικρές περιφέρειες που εμφανίζουν σημαντικές επιδόσεις είναι η Λουβαίνη, η Καρλσρούη και το Καίμπριτζ.

Συστατικά της ψηφιακής επιτυχίας

Η αριστεία μιας περιφέρειας στον τομέα των ΤΠΕ συνδέεται με τις δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, τη δυνατότητα διοχέτευσης των γνώσεων στην αγορά (καινοτομία) και τη δημιουργία έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από αυτήν την καινοτομία. Φαίνεται ότι οι ευημερούσες περιφέρειες στον τομέα των ΤΠΕ:

- είναι, ως επί το πλείστον, παραδοσιακές βιομηχανικές περιοχές·

- διαθέτουν εκπαιδευτικά ιδρύματα υψηλού επιπέδου και άλλους βασικούς παράγοντες καινοτομίας·

- έχουν μακροπρόθεσμες πολιτικές για την έρευνα και την καινοτομία·

- επωφελήθηκαν από ιστορικές ευκαιρίες (π.χ. είναι πολιτικές πρωτεύουσες των κρατών μελών)·

- επιδεικνύουν τάσεις συσσωμάτωσης (οι μισοί από τους 34 πόλους αριστείας είναι όμορες περιοχές).

Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται επίσης σε μέρη όπως η Silicon Valley (ΗΠΑ), το Bangalore (Ινδία) ή το Changzhou (Κίνα).

Γενικό πλαίσιο

Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται τη στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής υπεροχής στις ΤΠΕ. Οι διαπιστώσεις της έκθεσης και ο Άτλας θα χρησιμοποιηθούν στη μελλοντική χάραξη ενωσιακής πολιτικής για την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην ΕΕ. Επίσης, θα τροφοδοτήσουν το έργο EURIPIDIS, το οποίο επικεντρώνεται στην πολιτική καινοτομιών στις ΤΠΕ και στη μετακύλιση των καλύτερων ερευνητικών ιδεών στην αγορά. Επιπλέον, το ΚΚΕρ σκοπεύει να αναλύσει την τεχνολογική πολυμορφία των δραστηριοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ και των εξελίξεών τους· αυτό θα συμβάλει στον εντοπισμό συμπληρωματικοτήτων μεταξύ των τόπων.

Ο ευρωπαϊκός πόλος αριστείας ΤΠΕ (EIPE) είναι μια γεωγραφική περιοχή εντός της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την παραγωγή ΤΠΕ, την Ε&A και την καινοτομία, δραστηριότητες που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στα παγκόσμια διεθνή δίκτυα.

Η έκθεση εξετάζει όλες τις περιφέρειες της ΕΕ (1303 περιφέρειες NUTS 3) με γνώμονα τη δραστηριότητά τους στον τομέα των ΤΠΕ και τη βαθμολογία τους, ανάλογα με τη σχετική τους βαρύτητα· το 14% των περιφερειών βαθμολογήθηκε με πάνω από 20 μονάδες. Οι 34 πρώτες βαθμολογήθηκαν με 41 έως 100 μονάδες.

Η έκθεση ανέλυσε τρία στοιχεία (επιχειρηματική δραστηριότητα, Ε&A και καινοτομία στον τομέα των ΤΠΕ) με βάση την έντασή τους (π.χ. τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, την αύξηση του κύκλου εργασιών, τον αριθμό απασχολουμένων), τη διεθνοποίηση (π.χ. πόσους διεθνείς εταίρους έχουν οι επιχειρήσεις/τα ερευνητικά κέντρα/τα πανεπιστήμια) και τη δικτύωσή τους (ποιος είναι ο ρόλος κάθε περιφέρειας στα δίκτυα: ποιες από αυτές αποτελούν κόμβους και συνδέονται απευθείας με πλειάδα εταίρων, ποιες έχουν συνδέσμους που επιτρέπουν λίγες μόνο ανταλλαγές).

Τα συμπεράσματα βασίστηκαν σε έναν σύνθετο δείκτη που συνεκτιμά 42 δείκτες για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων ΤΠΕ. Για την εκπόνηση των δεικτών και των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν διάφορες πηγές στοιχείων και βάσεις δεδομένων: κατατάξεις των πανεπιστημίων, δείκτες επιστημονικών παραπομπών, πληροφορίες σχετικά με τις συνεργασίες σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, αριθμός των παγκοσμίως σημαντικότερων επενδυτικών στην Ε&A εταιρειών ΤΠΕ που είναι παρούσες σε κάθε περιφέρεια, χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια ή στοιχεία για την απασχόληση και πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων.

Το European ICT Poles of Excellence (EIPE) Project (Έργο για τους ευρωπαϊκούς πόλους αριστείας στον τομέα των ΤΠΕ) αναπτύσσεται από το Joint Research Centre (Κοινό Κέντρο Ερευνών) και τη ΓΔ Connect.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

European ICT Poles of Excellence report

Ετικέτα: #έρευνα #καινοτομία

Ιστότοπος της Neelie Kroes

Ακολουθήστε τη Neelie Kroes στο Twitter

Επικοινωνία

Ηλεκτρονική διεύθυνση: comm-kroes@ec.europa.eu Τηλ: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU

Annex

Top performing regions according to the EIPE Composite Indicator

Level

EIPE Rank

Region name

EIPE Score

1st tier

1

München, Kreisfreie Stadt

100

2

Inner London - East

97

3

Paris

95

2nd tier

4

Karlsruhe, Stadtkreis

80

5

Cambridgeshire CC

78

6

Stockholms lan

77

7

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

73

8

Uusimaa

70

9

Zuidoost-Noord-Brabant

70

10

Groot-Amsterdam

64

11

Arr. Leuven

61

3rd tier

12

Bonn, Kreisfreie Stadt

59

13

Hauts-de-Seine

59

14

Milano

59

15

Berlin

58

16

Dublin

57

17

Aachen, Kreisfreie Stadt

55

18

Delft en Westland

55

19

Oxfordshire

51

20

Edinburgh, City of

51

21

Stuttgart, Stadtkreis

50

22

Heidelberg, Stadtkreis

49

23

München, Landkreis

49

24

Arr. de Bruxelles-Capitale

48

25

Byen Kobenhavn

48

26

Berkshire

48

27

Wien

47

28

Madrid

46

29

Surrey

45

30

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

44

31

Hampshire CC

43

32

Erlangen, Kreisfreie Stadt

42

33

Yvelines

42

34

Dresden, Kreisfreie Stadt

41

Note: The table includes the ranking of 34 best scoring out of the 1303 European regions that scored above 41 points on the EIPE Composite Indicator (CI). 1st Tier regions score between 81 and 100, 2nd tier regions between 61 and 80 and 3rd tier regions between 41 and 60 on the EIPE CI. The scale of the EIPE Composite Indicator represents a normalized scale with minimum 0 and maximum 100. The EIPE raw indicator is a z-scores indicator computed over equally weighted 42 indicators. For further methodological details please refer to Annexes of the report and to the methodological report documenting the methodology behind the EIPE ranking.


Side Bar