Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 22. siječnja 2014.

Komisija poziva na brzo djelovanje za oživljavanje europske industrije

Europska komisija poziva države članice da prepoznaju ključnu važnost industrije za stvaranje radnih mjesta i rast te da uključe pitanja konkurentnosti povezanih s industrijom u sva područja politika. To je ključna poruka priopćenja Za oživljavanje europske industrije, koje je doneseno danas. Komisija poziva Vijeće i Parlament na donošenje prijedloga o energetici, prijevozu, astronautici i digitalnim komunikacijskim mrežama te na provođenje i primjenu zakonodavstva za dovršenje unutarnjeg tržišta. Nadalje, mora se nastaviti modernizacija industrije ulaganjem u inovacije, učinkovitost resursa, nove tehnologije, vještine i pristup financiranju te ubrzati korištenjem sredstava EU-a koja su za to namijenjena. Priopćenjem se promiče Europa koja će pojednostavnjenjem zakonodavnog okvira i poboljšanjem učinkovitosti javne uprave na nacionalnoj, regionalnoj i europskoj razini postati naklonjenija poduzetništvu. Ključna su pitanja i lakši pristup tržištima trećih zemalja usklađivanjem međunarodnih standarda, otvorena javna nabava, zaštita patenata i gospodarska diplomacija.

Potpredsjednik Europske komisije nadležan za industriju i poduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Europa je i dalje daleko od cilja da do 2020. udio industrije u BDP-u Europe iznosi 20 %. Zato industrijska konkurentnost mora biti u središtu političkog programa na zasjedanju Europskog vijeća u ožujku 2014. Današnjom inicijativom Komisija šalje jasnu poruku da je našem gospodarstvu prijeko potrebna hitna reindustrijalizacija i modernizacija ako želimo stvoriti nova radna mjesta. Trebamo snažan angažman na nacionalnoj i europskoj razini kako bismo dosljedno i u skladu s prioritetima upotrijebili sve instrumente koje imamo na raspolaganju. Industrijska strategija mora obuhvatiti mnoge druge sektore budući da su sve više međusobno povezani i imaju veliki utjecaj na uspjeh industrije.

Dodatne informacije:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Snažni industrijski temelji preduvjet su za rast i stvaranje radnih mjesta

EU se izdiže iz dosad najduže recesije koja je naglasila važnost jakog industrijskog sektora za gospodarsku otpornost. Uloga industrije u Europi uvelike nadilazi proizvodnju, počevši od sirovina i energetike do poslovnih rješenja (npr. logistika), potrošačkih usluga (npr. postprodajne usluge za trajna dobra) ili turizma. Industrija čini preko 80 % izvoza Europe te privatnih istraživanja i inovacija čime se naglašava da je važnost industrije puno veća nego što se to čini na temelju njezina udjela u BDP-u. Gotovo svako četvrto radno mjesto u privatnom sektoru je u industriji i često su to visokokvalificirani poslovi, dok svako dodatno radno mjesto u proizvodnji otvara 0,5 – 2 radna mjesta u ostalim sektorima. Međutim, u ljeto 2013. doprinos proizvodnje BDP-u EU-a od 15.1 % dodatno se smanjio i daleko je od cilja koji je 2012. predložila Komisija, a prema kojem do 2020. treba iznositi 20 %.

Konkurentna industrija prioritet je europskog programa

Zbog važnosti predstojećih izazova za budućnost Europe potrebno je obratiti pozornost i usmjeriti politiku na najvišoj političkoj razini tj. Europskom vijeću. To je važno da bi se dosljedno i u skladu s prioritetima upotrijebili svi instrumenti koji su EU-u na raspolaganju. Europska komisija poziva države članice da prepoznaju iznimnu važnost industrije za povećanje konkurentnosti i održivi rast u Europi te da sistematičnije uključe pitanja konkurentnosti u sva područja politika.

Komisija smatra da je potrebno slijediti sljedeće prioritete kako bi se podržala konkurentnost europske industrije:

  1. Snažnije uključivanje industrijske konkurentnosti u sva područja politika s obzirom na važnost doprinosa industrije cjelokupnom gospodarstvu EU-a.

  2. Povećanje potencijala unutarnjeg tržišta razvojem potrebne infrastrukture, osiguravanjem stabilnog, pojednostavnjenog i predvidljivog regulatornog okvira pogodnog za poduzetništvo i inovacije, integriranjem tržišta kapitala, poboljšanjem mogućnosti izobrazbe i mobilnosti građana te dovršenjem unutarnjeg tržišta za usluge kao glavnog čimbenika industrijske konkurentnosti.

  3. Poduzimanje mjera na unutarnjem tržištu i na međunarodnoj razini kako bi se osigurao siguran pristup energetici i sirovinama po pristupačnim cijenama koje odražavaju međunarodne uvjete.

  4. Uporaba i provedba europskih financijskih instrumenata, na temelju učinkovitih kombinacija programa COSME, Obzor 2020., strukturnih fondova (iz regionalnih fondova najmanje 100 milijardi EUR) i nacionalnog financiranja za daljnje inovacije, ulaganja i reindustrijalizaciju.

  5. Ponovna uspostava normalnog financiranja realnog gospodarstva. U tom pogledu Europska investicijska banka trebala bi imati veću stratešku ulogu tako da više usmjerava financiranje na inovacije i industrijske projekte. EU bi trebao rješavati preostala uska grla stvorena rascjepkanošću financijskih tržišta i stvoriti uvjete za razvoj alternativnih izvora financiranja.

  1. Olakšavanje postupne integracije poduzetnika, a osobito malih i srednjih poduzetnika EU-a u globalne lance stvaranja vrijednosti kako bi se povećala konkurentnost i osigurao pristup svjetskim tržištima po povoljnijim konkurentnim uvjetima.

  2. Jačanje industrijske konkurentnosti ključno je za ponovno pokretanje rasta i zapošljavanja s ciljem ostvarivanja udjela proizvodnje u BDP-u od 20 % do 2020.

Kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar