Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. travnja 2014.

Komisija poziva na poboljšanje propisa za cestovni prijevoz radi industrije, vozača i okoliša

Siim Kallas, potpredsjednik Europske komisije zadužen za promet, pozvao je na pojednostavljenje i objašnjenje propisa EU-a koji se odnose na cestovni prijevoz. Izjave g. Kallasa uslijedile su nakon današnje objave izvješća o integraciji unutarnjeg tržišta za cestovni prijevoz. U izvješću se prepoznaje određeni napredak, ali i naglašava da bi se uklanjanjem preostalih ograničenja pomoglo europskom gospodarstvu i očuvanju okoliša.

Svaki dan gotovo četvrtina svih kamiona koji prolaze europskim cestama je prazna, bilo da voze prema polazištu ili novom mjestu utovara. Otvaranje nacionalnih tržišta cestovnog prijevoza većoj konkurenciji trebalo bi pomoći smanjenju broja praznih vožnji i povećanju učinkovitosti u sektoru, navodi se u izvješću.

Potpredsjednik Kallas izjavio je: „Postojeći propisi uzrok su nepotrebnih troškova za europska poduzeća, njima se utječe na sve sudionike cestovnog prometa i šteti okolišu. Potrebni su nam jasni propisi za industriju, ali i prihvatljivi radni uvjeti za vozače. Nadam se da će novi sastav Komisije nastaviti tim putom.”

Glavni rezultati izvješća su:

Provedbena tijela država članica moraju ulagati veće napore za učinkovitiju i dosljedniju provedbu postojećih propisa.

Komisija i EU mogu im pomoći objašnjenjem pravila koja se na različiti način razumiju, tumače i primjenjuju u državama članicama.

Primjena socijalnih pravila u cestovnom prijevozu mora se poboljšati kako bi se u taj sektor privuklo nove vozače i bilo u mogućnosti upravljati očekivanom budućom potražnjom za prijevoz tereta.

EU ima priliku poboljšati učinkovitost svojeg gospodarstva i smanjiti emisiju stakleničkih plinova iz prometa.

Činjenice i podaci:

Cestovni prijevoz predstavlja gotovo tri četvrtine (72 %) ukupnog kopnenog prijevoza roba u EU-u, s godišnjim prometom od 300 milijardi EUR i čini otprilike 2 % BDP-a Europske unije.

Kopneni prijevoz, koji uključuje cestovni prijevoz, jedini je način prijevoza u kojem je produktivnost rada pala od 2001. (-0,2 %).

Domaći prijevoz predstavlja 67 % ukupnog cestovnog prometa u EU-u. Međutim, ulazak stranih prijevoznika na nacionalna tržišta i dalje je vrlo ograničen.

Teška teretna vozila često se voze prazna: 20 % svih kamiona u EU-u vozi se prazno. Ovaj postotak u domaćem prometu raste na 25 %.

U sektoru cestovnog prijevoza djeluje oko 600 000 poduzeća, veliki dio kojih čine mala i srednja poduzeća, u kojima radi gotovo tri milijuna ljudi.

U skoroj budućnosti u cestovnom prijevozu doći će do manjka vozača. Prosjek godina vozača je u porastu, a rad u cestovnom prijevozu privlači tek rijetke. Radni uvjeti smatraju se teškima, a države članice ne provode dosljedno socijalne odredbe.

Prema nedavnom istraživanju Europskog parlamenta1 troškovi zbog preostalih ograničenja za kabotažu2 iznose oko 50 milijuna EUR godišnje.

Uklanjanje ograničenja za kabotažu pridonijelo bi smanjenju broja praznih vožnji jer bi se prijevoznicima olakšalo kombiniranje tereta i korištenje povratnih vožnji.

Uklanjanje ograničenja također bi omogućilo optimizaciju upravljanja voznim parkom čime bi se povećala ukupna logistička učinkovitost gospodarstva EU-a. To bi pridonijelo održavanju privlačnosti EU-a za proizvodnju i trgovinu.

Sljedeći koraci

Izvješće će se proslijediti Europskom parlamentu i Vijeću na daljnju raspravu.

Više informacija:

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/haulage/index_en.htm

MEMO/14/286

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom

2 :

U slučajevima kada prijevozničko poduzeće obavlja domaći prijevoz unutar neke druge države članice.


Side Bar