Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 april 2014

Marknadsmissbruk: EU antar straffrättsliga påföljder för att skydda marknaderna

EU-kommissionen välkomnar rådets formella antagande av förslaget till förordning om marknadsmissbruk (IP/11/1217) och förslaget till direktiv om straffrättsliga påföljder för marknadspåverkan (IP/11/1218). Antagandet följer efter Europaparlamentets plenaromröstning till stöd för förordningen den 10 september 2013 (MEMO/13/774) och direktivet den 4 februari 2014 (MEMO/14/77).

Vice ordförande Viviane Reding, kommissionär för rättsliga frågor och Michel Barnier, kommissionär med ansvar för den inre marknaden och tjänster har följande kommentar:

Dagens antagande utgör en stark varning om nolltolerans till de som sysslar med insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. Det visar EU:s beslutsamhet att skydda sina finansmarknaders integritet och avskräcka brottslingar som vill tjäna pengar genom att avsiktligt manipulera information. Myndigheterna får nu större befogenheter att undersöka marknadsmissbruk och att döma ut böter på upp till flera miljoner euro, samtidigt som brottslingar i alla EU-länder som gör sig skyldiga till marknadsmissbruk blir avskräckta av utsikten att behöva skaka galler. Vi behöver nu gå från lagar till handling: Alla medlemsländerna bör snabbt genomföra dessa nya regler så att brottslingarna inte har någonstans att gömma sig i Europa.

Nästa steg: Efter det att Europaparlamentets talman och rådets ordförande undertecknat förordningen och direktivet och dessa offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, vilket förväntas ske i juni, kommer kommissionen under 24 månader att anta genomförandeåtgärder för förordningen och medlemsstaterna kommer att införliva direktivet i sin nationella lagstiftning.

Antagandet av förordningen innebär att:

Befintliga regler om marknadsmissbruk utvidgas till att omfatta missbruk på elektroniska handelsplattformar som spritt sig de senaste åren.

Strategier som innebär missbruk som används via högfrekvenshandel blir tydligt förbjudna.

Den som manipulerar referensvärden som t.ex. Libor gör sig skyldig till marknadsmissbruk och bestraffas med höga böter.

Marknadsmissbruk både på råvarumarknader och relaterade derivatmarknader förbjuds, och samarbetet mellan finansiella tillsynsmyndigheter och råvarutillsynsmyndigheter stärks.

Lagstiftningens avskräckande effekt blir mycket större än i dag, med möjlighet att utdöma böter som är minst tre gånger större än den vinst som gjorts på marknadsmissbruket, eller minst 15 % av ett företags omsättning. Medlemsländerna kan besluta att gå längre än detta minimum.

Antagandet av direktivet innebär att:

Definitioner införs för marknadsmissbruk, t.ex. insiderbrott, olagligt utlämnande av insiderinformation och otillbörlig marknadspåverkan, som är gemensamma för hela EU.

Gemensamma straffrättsliga påföljder införs, bl.a. böter och fängelsestraff på minst fyra år för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt två år för olagligt utlämnande av insiderinformation.

Juridiska personer (företag) ställs till svars för marknadsmissbruk.

EU-länderna måste fastställa behörig domstol för dessa brott om de sker i deras land eller om förövaren är medborgare i landet,

EU-länderna måste se till att domstolar och brottsbekämpande myndigheter som handhar dessa mycket invecklade fall är välutbildade på området.

Mer information

Förordningen om marknadsmissbruk – vanliga frågor: MEMO/14/78, MEM O/13/774

EU-kommissionen – Marknadsmissbruk http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europeiska kommissionen – Politiken på det straffrättsliga området http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Webbplats för Viviane Reding, EU-kommissionär för rättsliga frågor: http://ec.europa.eu/reding

Hemsida för kommissionären Michel Barnier: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på Twitter @EU_Justice

Följ kommissionären Michel Barnier på Twitter: @MBarnierEU

Följ EU Internal Market på Twitter: @ eu_markt

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32-2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32-2 297 24 59)

Chantal Hughes (+32-2 296 44 50)

Audrey Augier (+32-2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32-2 299 88 94)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e­post


Side Bar