Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 14. aprila 2014

EU uvaja kazenske sankcije za zaščito integritete trga pred zlorabami

Evropska komisija pozdravlja sprejetje predlogov uredbe o zlorabi trga (IP/11/1217) in direktive o kazenskih sankcijah za zlorabo trga (IP/11/1218). Oba predloga je danes formalno sprejel Svet. Evropski parlament je z glasovanjem na plenarnem zasedanju uredbo podprl 10. septembra 2013 (MEMO/13/774), direktivo pa 4. februarja 2014 (MEMO/14/77).

Podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding ter evropski komisar za notranji trg in storitve Michel Barnier sta izjavila: „Današnje sprejetje predlogov je močno opozorilo: odslej velja ničelna toleranca do trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije. Kaže zavezanost Evrope k zaščiti integritete finančnih trgov in odvračanju storilcev kaznivih dejanj, ki želijo zaslužiti z namernim prirejanjem podatkov. Upravni organi bodo imeli zdaj večja pooblastila za preiskovanje zlorab trga in za nalaganje glob, ki bodo lahko znašale do več milijonov evrov, medtem ko bo storilce kaznivih dejanj, obsojene zaradi zlorabe trga, od nadaljnjih podobnih dejanj odvračala zaporna kazen po vsej Uniji. Od sprejemanja zakonov moramo zdaj preiti k ukrepanju. Države članice bi morale ta nova pravila hitro uveljaviti, da storilcem kaznivih dejanj v Evropi ne bo preostalo več nobeno skrivališče.“

Naslednji koraki: Uredbo in direktivo bosta najprej podpisala predsednika Evropskega parlamenta in Sveta, akta bosta nato predvidoma v juniju objavljena v Uradnem listu, potem pa nastopi 24-mesečno obdobje, v katerem mora Komisija sprejeti izvedbene ukrepe v zvezi z uredbo, države članice pa direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo.

Sprejetje uredbe pomeni naslednje:

obstoječa pravila o zlorabi trga bodo razširjena na zlorabo elektronskih platform za trgovanje, ki so se namnožile v zadnjih letih,

strategije zlorab, ki se izvajajo z visokofrekvenčnim trgovanjem, bodo nedvoumno prepovedane,

tisti, ki manipulirajo z referenčnimi merili, kot je LIBOR, bodo spoznani za krive zlorabe trga, za kar bodo določene visoke globe,

zlorabe trga primarnih proizvodov in s tem povezanih trgov izvedenih finančnih instrumentov bodo prepovedane, poleg tega pa bo okrepljeno sodelovanje med regulatorji finančnih trgov in trgov primarnih proizvodov,

odvračilni učinek zakonodaje bo veliko večji kot danes, mogoče pa bo določiti globe, najmanj trikrat višje od dobička od zlorabe trga ali za podjetja vsaj v višini 15 % prometa. Države članice se lahko odločijo tudi za višje globe.

Sprejetje direktive pomeni naslednje:

na ravni EU bodo obstajale skupne opredelitve kršitev v zvezi z zlorabo trga, kot so trgovanje z notranjimi informacijami, nezakonito razkritje informacij in tržna manipulacija,

uveden bo skupen sklop kazenskih sankcij, vključno z globami in najmanj štiriletno zaporno kaznijo za trgovanje z notranjimi informacijami/tržno manipulacijo in dveletno zaporno kaznijo za nezakonito razkritje notranjih informacij,

pravne osebe (podjetja) bodo kazensko odgovorne za zlorabe trga,

države članice morajo vzpostaviti sodno pristojnost za ta kazniva dejanja, če se zgodijo v njihovi državi ali je storilec njihov državljan,

države članice morajo zagotoviti, da bodo pravosodni organi in organi kazenskega pregona, ki bodo obravnavali te izjemno zapletene primere, zelo dobro usposobljeni za to.

Več informacij

Uredba o zlorabi trga – Pogosta vprašanja: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Evropska komisija – zlorabe trga: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Evropska komisija – kazenskopravna politika:http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Domača spletna stran podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:http://ec.europa.eu/reding

Domača spletna stran komisarja EU za notranji trg in storitve Michela Barnierja:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Spremljajte podpredsednico Viviane Reding na Twitterju: @VivianeRedingEU

Spremljajte GD za pravosodje na Twitterju: @EU_Justice

Spremljajte komisarja Barnierja na Twitterju: @MBarnierEU

Spremljajte GD za notranji trg na Twitterju: @EU_Markt

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Joshua Salsby (+32 22972459)

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 67891011 ali po e­pošti


Side Bar