Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. apríla 2014

Zneužívanie trhu: EÚ schválila trestnoprávne sankcie na ochranu integrity trhu

Európska komisia víta dnešné formálne prijatie svojho návrhu nariadenia o zneužívaní trhu (IP/11/1217) a návrhu smernice o trestnoprávnych sankciách za zneužívanie trhu (IP/11/1218) zo strany Rady. Tento krok nasledoval po tom, ako Európsky parlament v pléne hlasoval 10. septembra 2013 v prospech nariadenia (MEMO/13/774) a 4. februára 2014 v prospech smernice (MEMO/14/77).

Podpredsedníčka a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová a komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedli: „Dnešné prijatie vysiela silný varovný signál o nulovej tolerancii tým, ktorí sú zapojení do obchodovania s využitím dôverných informácií a do manipulácie s trhom. Ukazuje záväzok Európy chrániť integritu finančných trhov a odrádzať zločincov, ktorí sa chcú obohatiť tým, že zámerne manipulujú s informáciami o trhu. Správne orgány budú mať odteraz väčšie právomoci vyšetrovať zneužívania trhu a ukladať sankcie až do výšky niekoľko miliónov euro. Osoby, ktoré budú uznané za vinné zo zneužívania trhu, čaká vyhliadka na väzenie v celej Únii. Teraz sa musíme posunúť od zákonov k činom: členské štáty by mali rýchlo implementovať tieto nové pravidlá, aby sa zločinci nemali v Európe kde skryť.“

Ďalšie kroky: Po podpise nariadenia a smernice predsedami Európskeho parlamentu a Rady a po ich uverejnení v Úradnom vestníku, ktoré sa očakáva v júni, sa začne obdobie 24 mesiacov na prijatie vykonávacích opatrení nariadenia Komisiou a na implementovanie smernice do vnútroštátneho práva členskými štátmi.

Prijatie nariadenia znamená, že:

existujúce pravidlá v oblasti zneužívania trhu sa rozšíria a budú zahŕňať aj pravidlá v oblasti zneužívania na elektronických obchodných platformách, ktoré sa v posledných rokoch rozrastá,

stratégie zneužívania trhu, ktoré využívajú algoritmické a vysokofrekvenčné obchodovanie, budú jasne zakázané,

osoby, ktoré manipulujú s referenčnými hodnotami ako napr. LIBOR, budú vinné zo zneužívania trhu a budú čeliť vysokým pokutám,

zneužívanie trhu, ktoré sa vyskytuje na komoditnom trhu a na súvisiacom derivátovom trhu, bude zakázané a posilní sa spolupráca medzi finančnými a komoditnými regulačnými orgánmi,

odradzujúci účinok právnych predpisov bude oveľa väčší ako dnes, s možnosťou pokút aspoň do výšky trojnásobku zisku zo zneužitia trhu, alebo aspoň 15 % obratu spoločností. Členské štáty sa môžu rozhodnúť ísť nad rámec tohto minima.

Prijatie smernice znamená, že:

vzniknú spoločné definície EÚ pre trestné činy zneužívania trhu, ako je obchodovanie s využitím dôverných informácií, neoprávnené sprístupnenie informácií a manipulácia s trhom,

vznikne spoločný súbor trestnoprávnych sankcií vrátane pokút a odňatia slobody na minimálne štyri roky za obchodovanie s využitím dôverných informácií/manipuláciu s trhom a odňatia slobody na minimálne dva roky za neoprávnené sprístupnenie dôverných informácií,

právnické osoby (spoločnosti) budú niesť zodpovednosť za zneužívanie trhu,

členské štáty musia stanoviť súdnu právomoc pre tieto trestné činy v prípade, že sa vyskytnú v členskom štáte alebo ak je páchateľ štátnym príslušníkom,

členské štáty musia zabezpečiť, aby súdne orgány a orgány presadzovania práva, ktoré sa zaoberajú týmito zložitými prípadmi, boli dostatočne odborne pripravené.

Ďalšie informácie

Nariadenie o zneužívaní trhu – najčastejšie otázky: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Európska komisia – zneužívanie trhu http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Európska komisia – politika v oblasti trestného práva: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej: http://ec.europa.eu/reding

Domovská stránka komisára EÚ pre vnútorný trh a služby Michela Barniera: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Sledujte komisára Barniera na Twitteri: @MBarnierEU

Sledujte tému vnútorný trh EÚ na Twitteri: @EU_Markt

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 1382)

Joshua Salsby (+32 2 297 2459)

Chantal Hughes (+32 2 296 4450)

Audrey Augier (+32 2 297 1607)

Carmel Dunne (+32 2 299 8894)

Pre verejnosť: telefónom Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar