Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 14. aprīlī

Tirgus ļaunprātīga izmantošana – ES paredz kriminālsankcijas, lai aizsargātu tirgus integritāti

Eiropas Komisija pauž gandarījumu par to, ka Padome šodien ir oficiāli pieņēmusi Komisijas priekšlikumu regulai par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (IP/11/1217) un Komisijas priekšlikumu direktīvai par kriminālsankcijām tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā (IP/11/1218). Jau pirms tam Eiropas Parlaments 2013. gada 10. septembra plenārsēdē bija atbalstījis minēto regulu (MEMO/13/774) un 2014. gada 4. februāra plenārsēdē – minēto direktīvu (MEMO/14/77).

Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga un par iekšējo tirgu un pakalpojumiem atbildīgais komisārs Mišels Barnjē teica: „Šodien notikusī priekšlikumu pieņemšana ir spēcīgs absolūtas neiecietības signāls tiem, kas ļaunprātīgi izmanto iekšējo informāciju un manipulē tirgu. Tā apliecina Eiropas apņemšanos aizsargāt savu finanšu tirgu integritāti un atturēt noziedzniekus, kuri vēlas gūt peļņu, tīši manipulējot informāciju. Administratīvajām iestādēm tagad būs lielākas pilnvaras, lai izmeklētu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus un uzliktu soda naudu pat miljoniem eiro apmērā, savukārt tos, kuri atzīti par vainīgiem tirgus ļaunprātīgā izmantošanā, no turpmākām darbībām atturēs iespēja visā Savienībā nonākt apcietinājumā. Tagad mums jāpāriet no tiesību aktiem uz darbiem, proti, dalībvalstīm būtu pēc iespējas drīzāk jāīsteno šie jaunie noteikumi, lai noziedzniekiem Eiropā nebūtu kur paslēpties.”

Turpmākie pasākumi. Pēc tam, kad Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji būs parakstījuši regulu un direktīvu un tās tiks publicētas Oficiālajā Vēstnesī (paredzams, kas tas notiks jūnijā), Komisijai būs 24 mēnešu laiks, lai pieņemtu ar regulu saistītos īstenošanas pasākumus, savukārt dalībvalstīm šajā laikposmā būs jātransponē direktīva savos tiesību aktos.

Regulas pieņemšana nozīmē, ka

tiks paplašināti esošie noteikumi par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, lai aptvertu arī elektronisko tirdzniecības platformu ļaunprātīgu izmantošanu, kas pēdējos gados ir pieaugusi;

nepārprotami tiks aizliegtas negodīgas stratēģijas, kas tiek īstenotas, izmantojot automatizēto ātro datorizēto tirdzniecību;

tie, kuri manipulē tādus etalonus kā, piemēram, LIBOR, tiks atzīti par vainīgiem tirgus ļaunprātīgā izmantošanā, un viņiem tiks uzlikta ievērojama soda nauda;

tiks aizliegta tirgus ļaunprātīga izmantošana gan preču tirgū, gan ar to saistītajā atvasināto instrumentu tirgū, un tiks pastiprināta finanšu un preču tirgu regulatoru sadarbība;

tiesību aktu preventīvā ietekme būs daudz lielāka nekā pašlaik, paredzot iespēju, ka soda nauda ir vismaz trīsreiz lielāka nekā tirgus ļaunprātīgas izmantošanas rezultātā gūtā peļņa vai sasniedz vismaz 15 % no uzņēmumu apgrozījuma. Dalībvalstis varētu nolemt pārsniegt šīs minimālās robežas.

Direktīvas pieņemšana nozīmē, ka

tiks noteiktas kopīgas ES definīcijas tirgus ļaunprātīgas izmantošanas nodarījumiem, piemēram, iekšējas informācijas ļaunprātīgai izmantošanai un nelikumīgai atklāšanai un tirgus manipulācijām;

pastāvēs vienots kriminālsankciju kopums, tostarp soda naudas un vismaz četru gadu cietumsods par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai tirgus manipulācijām un divu gadu cietumsods par iekšējās informācijas nelikumīgu atklāšanu;

juridiskas personas (uzņēmumi) tiks sauktas pie atbildības par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu;

dalībvalstīm jānosaka jurisdikcija pār šiem nodarījumiem, ja tie izdarīti attiecīgajā valstī vai ko izdarījis tās valstspiederīgais;

dalībvalstīm jānodrošina, ka tiesu iestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki, kuri strādā ar šīm ļoti sarežģītajām lietām, ir labi apmācīti.

Papildu informācija

Regula par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu – bieži uzdoti jautājumi: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Eiropas Komisija – tirgus ļaunprātīga izmantošana: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Eiropas Komisija – krimināltiesību politika: http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/reding

ES iekšējā tirgus un pakalpojumu komisāra Mišela Barnjē tīmekļa vietne: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

ES Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Komisāra Barnjē Twitter konts: @MBarnierEU

ES Iekšējā tirgus ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Markt

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Joshua Salsby (+32 2 297 24 59)

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu


Side Bar