Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 14 d.

Piktnaudžiavimas rinka. Gindama sąžiningumą rinkoje, ES įveda baudžiamąsias sankcijas

Europos Komisija sveikina šiandien Tarybos oficialiai priimtą jos reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka pasiūlymą (IP/11/1217) ir direktyvos dėl baudžiamųjų sankcijų už piktnaudžiavimą rinką pasiūlymą (IP/11/1218). Europos Parlamentas plenariniu balsavimu reglamentui pritarė 2013 m. rugsėjo 10 d. (MEMO/13/774), o direktyvai – 2014 m. vasario 4 d. (MEMO/14/77).

Už teisingumą atsakinga Komisijos narė bei Komisijos pirmininko pavaduotoja Viviane Reding ir už paslaugas atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Šiandien priimti teisės aktai – griežtas įspėjimas prekiaujantiems vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir manipuliuojantiems rinka, kad jų veiksmai bus visiškai netoleruojami. Taip Europa parodo, kad yra įsipareigojusi ginti sąžiningumą savo finansų rinkose ir atgrasyti nusikaltėlius, kurie nori užsidirbti tyčia manipuliuodami informacija. Dabar administracinės institucijos turės daugiau įgaliojimų tirti piktnaudžiavimo rinka atvejus ir skirti net milijonų eurų dydžio baudas, o už piktnaudžiavimą rinka kaltais pripažintus asmenis visoje Sąjungoje atgrasys galimybė atsidurti kalėjime. Dabar turime įstatymus paversti veiksmais – valstybės narės turėtų nedelsdamos įgyvendinti šias naująsias taisykles, kad nusikaltėliai Europoje neturėtų kur pasislėpti.“

Tolesni žingsniai: Europos Parlamento pirmininkui ir Tarybos prezidentui reglamentą ir direktyvą pasirašius bei juos paskelbus Oficialiajame leidinyje – tikimasi, kad tai įvyks birželį – Komisijai bus skirtas 24 mėnesių laikotarpis reglamento įgyvendinimo priemonėms priimti, o valstybėms narėms – įgyvendinti direktyvą nacionalinėje teisėje.

Reglamento priėmimas reiškia, kad:

esamos taisyklės dėl piktnaudžiavimo rinka bus išplėstos, į jas įtraukiant ir pastaraisiais metais paplitusį piktnaudžiavimą elektroninėse prekybos platformose;

bus aiškiai uždraustos piktnaudžiavimo strategijos, kurios įgyvendinamos vykdant didelio dažnio prekybą;

manipuliuojantieji tokiais lyginamaisiais rodikliais kaip LIBOR bus laikomi piktnaudžiaujančiais rinka ir sulauks didelių baudų;

bus uždrausta piktnaudžiauti rinka ir prekių, ir susijusių išvestinių finansinių priemonių rinkose, ir bus sustiprintas finansų ir prekių reguliavimo institucijų bendradarbiavimas;

šių teisės aktų atgrasomasis poveikis bus gerokai didesnis nei šiandien, nes galimos baudos sieks mažiausiai trigubą piktnaudžiaujant rinka gautą pelną, arba mažiausiai 15 proc. įmonių apyvartos. Valstybės narės gali nuspręsti nustatyti dar griežtesnes baudas nei šios minimalios ribos.

Direktyvos priėmimas reiškia, kad:

ES bus taikomos bendros piktnaudžiavimo rinka pažeidimų, kaip antai prekybos vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, neteisėto informacijos atskleidimo bei manipuliavimo rinka, apibrėžtys;

bus taikomos bendros baudžiamosios sankcijos, įskaitant baudas ir mažiausiai ketverių metų laisvės atėmimo bausmę už prekybą vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, bei dvejų metų laisvės atėmimo bausmę už neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;

už piktnaudžiavimą rinka atsakomybėn bus traukiami juridiniai asmenys (bendrovės);

valstybės narės turi nustatyti su šiais pažeidimais susijusią jurisdikciją tais atvejais, jeigu jie įvykdomi jų teritorijoje arba jeigu pažeidėjas yra tos valstybės narės pilietis;

valstybės narės turi užtikrinti, kad šias sudėtingas bylas sprendžiantys teisminių ir teisėsaugos institucijų darbuotojai būtų tinkamai rengiami.

Daugiau informacijos

Reglamentas dėl piktnaudžiavimo rinka. Dažnai užduodami klausimai MEMO/14/78; MEMO/13/774

Europos Komisijos piktnaudžiavimo rinka klausimams skirta interneto svetainė http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europos Komisijos baudžiamosios teisės politikos interneto svetainė http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding interneto svetainė http://ec.europa.eu/reding

Už vidaus rinką ir paslaugas atsakingo Europos Komisijos nario Michelio Barnier interneto svetainė http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos Twitter: @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter: @EU_Justice

Komisijos nario M. Barnier Twitter: @MichelBarnierEU

ES Vidaus rinkos generalinio direktorato Twitter: @EU_Markt

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva, tel. +32 2 299 13 82

Joshua Salsby, tel. +32 2 297 24 59

Chantal Hughes, tel. +32 2 296 44 50

Audrey Augier, tel. +32 2 297 16 07

Carmel Dunne, tel. +32 2 299 88 94

Visuomenei: Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar