Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14. huhtikuuta 2014

EU torjuu markkinoiden väärinkäyttöä rikosoikeudellisten seuraamusten avulla

Euroopan unionin neuvosto on virallisesti hyväksynyt markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetusehdotuksen (IP/11/1217) ja markkinoiden väärinkäytöstä määrättäviä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevan direktiiviehdotuksen (IP/11/1218). Euroopan parlamentti äänesti jo asetusehdotuksen puolesta täysistunnossaan 10. syyskuuta 2013 (MEMO/13/774) ja direktiiviehdotuksen puolesta 4. helmikuuta 2014 (MEMO/14/77).

Oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja EU:n sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komission jäsen Michel Barnier olivat tyytyväisiä ehdotusten hyväksymiseen. "Tänään hyväksytyt säädökset kertovat selkeästi, ettei EU:ssa suvaita sisäpiirikauppoja ja markkinoiden manipulointia. EU on sitoutunut suojaamaan rahoitusmarkkinoiden luotettavuutta torjumalla rikollisia, jotka pyrkivät rikastumaan levittämällä tahallaan väärää tietoa", he totesivat.

"Uusien säädösten myötä hallintoviranomaiset saavat laajemmat valtuudet tutkia markkinoiden väärinkäyttöä ja määrätä sen perusteella jopa miljoonan euron sakkoja. Markkinoiden väärinkäyttöön syyllistyneet voidaan passittaa vankilaan kaikkialla unionissa. Nyt säädökset on pantava täytäntöön käytännössä: jäsenvaltioiden on ryhdyttävä noudattamaan uusia sääntöjä nopeasti, jotta rikolliset eivät pääse pakoon lain kouraa missään EU:n alueella", Reding ja Barnier kehottivat.

Seuraavat vaiheet: Sen jälkeen kun Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja ovat allekirjoittaneet asetuksen ja direktiivin ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, alkaa kahden vuoden määräaika, jonka kuluessa komission on hyväksyttävä asetuksen täytäntöönpanotoimet ja jäsenvaltioiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Asetuksen hyväksyminen tarkoittaa, että

markkinoiden väärinkäyttöä koskevia nykyisiä sääntöjä ryhdytään soveltamaan myös sähköisillä kauppapaikoilla tehtäviin väärinkäytöksiin, jotka ovat viime vuosina yleistyneet;

huippunopean algoritmikaupan avulla toteutettavat väärinkäyttöstrategiat kielletään selkeästi;

Liborin kaltaisia viitekorkoja manipuloiville tahoille voidaan määrätä markkinoiden väärinkäytöstä suuria sakkoja;

markkinoiden väärinkäyttö hyödykemarkkinoilla ja niihin liittyvillä johdannaismarkkinoilla kielletään ja rahoitus- ja hyödykemarkkinoiden sääntelyviranomaisten välistä yhteistyötä lujitetaan;

lainsäädännön pelotevaikutus tehostuu huomattavasti, kun markkinoiden väärinkäytön perusteella voidaan määrätä vähimmäissakkona jopa kolme kertaa saavutetun hyödyn verran tai yritysten osalta vähintään 15 prosenttia liikevaihdosta. Jäsenvaltiot voivat halutessaan määrätä tätä vähimmäismäärää suurempiakin sakkoja.

Direktiivin hyväksyminen tarkoittaa, että

markkinoiden väärinkäyttöön liittyville rikoksille (esim. sisäpiirikaupat, laiton tietojen antaminen ja markkinoiden manipulointi) saadaan EU:n yhteiset määritelmät;

EU:ssa määrätään yhdenmukaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia, esim. sisäpiirikaupoista tai markkinoiden manipuloinnista sakkoja ja vähintään neljä vuotta vankeutta ja sisäpiiritiedon laittomasta julkistamisesta kaksi vuotta vankeutta;

oikeushenkilöt (yritykset) joutuvat vastuuseen markkinoiden väärinkäytöstä;

jäsenvaltion on käytettävä tuomiovaltaa näissä rikoksissa, jos ne tapahtuvat sen alueella tai rikoksentekijä on sen kansalainen;

jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeus- ja lainvalvontaviranomaiset saavat asianmukaista koulutusta.

Lisätietoja

Markkinoiden väärinkäyttöä koskeva asetus – usein kysyttyjä kysymyksiä: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Euroopan komissio – markkinoiden väärinkäyttö: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Euroopan komissio – rikosoikeuspolitiikka:http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:http://ec.europa.eu/reding

EU:n sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komission jäsenen Michel Barnier’n kotisivu:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

EU:n oikeusasioiden pääosasto Twitterissä: @EU_Justice

Michel Barnier Twitterissä: @MBarnierEU

Sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto Twitterissä: @EU_Markt

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32-2) 299 13 82

Joshua Salsby (+32-2) 297 24 59

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar