Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 14. april 2014

Markedsmisbrug: EU indfører strafferetlige sanktioner for at forsvare markedsintegriteten

Kommissionen glæder sig over, at Rådet i dag formelt har vedtaget Kommissionens forslag til en forordning om markedsmisbrug (IP/11/1217) og dens forslag til et direktiv om strafferetlige sanktioner mod markedsmisbrug (IP/11/1218). Det sker, efter at Europa-Parlamentets plenarforsamling stemte for forordningen den 10. september 2013 (MEMO/13/774) og for direktivet den 4. februar 2014 (MEMO/14/77).

Næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender, og Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "Dagens vedtagelse sender en kraftig advarsel om nultolerance til dem, der begår insiderhandel og kursmanipulation. Den viser, at EU er opsat på at beskytte de finansielle markeders integritet og afskrække kriminelle, der ønsker at tjene penge ved forsætligt at manipulere oplysninger. De administrative myndigheder får nu større beføjelser til at undersøge markedsmisbrug og pålægge bøder på op til flere millioner euro, mens de, som kendes skyldige i markedsmisbrug, afskrækkes ved udsigten til fængselsstraf i hele Unionen. Nu er det nødvendigt, at vi skrider fra lovgivning til handling: Medlemsstaterne bør hurtigt gennemføre disse nye regler, så kriminelle ikke har nogen steder at skjule sig i Europa."

De næste skridt: Når Europa-Parlamentets og Rådets formænd har undertegnet forordningen og direktivet, og de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvilket forventes at ske i juni, vil der være en periode på 24 måneder, hvor Kommissionen kan vedtage gennemførelsesforanstaltninger vedrørende forordningen, og medlemsstaterne kan gennemføre direktivet i national ret.

Vedtagelsen af forordningen betyder, at:

eksisterende regler om markedsmisbrug udvides til at omfatte misbrug på de elektroniske handelsplatforme, der er vokset hastigt frem i de seneste år

der indføres et klart forbud misbrugsstrategier i form af højfrekvenshandel

de, som manipulerer benchmarks såsom LIBOR, kendes skyldige i markedsmisbrug og skal betale store bøder

markedsmisbrug på både råvaremarkeder og beslægtede derivatmarkeder forbydes, og samarbejdet mellem finans- og råvaremyndigheder styrkes

lovgivningens afskrækkende virkning bliver langt større end i dag med mulighed for bøder, der som minimum er op til tre gange større end den økonomiske gevinst, der opnås ved markedsmisbrug, eller mindst 15 % af omsætningen for virksomheder. Medlemsstaterne kan vælge at fastsætte højere bøder.

Vedtagelsen af direktivet betyder, at:

der indføres fælles EU-definitioner af markedsmisbrug som f.eks. insiderhandel, ulovlig videregivelse af viden og kursmanipulation

der indføres en række fælles strafferetlige sanktioner, herunder bøder og fængselsstraf på mindst fire år for insiderhandel og kursmanipulation og to år for uretmæssig videregivelse af intern viden

juridiske personer (virksomheder) holdes ansvarlige for markedsmisbrug

medlemslandene skal fastsætte, hvilke domstole der skal behandle disse overtrædelser, hvis de finder sted i deres land, eller lovovertræderen er statsborger i landet

medlemslandene skal sikre, at de rets- og ordensmyndigheder, der beskæftiger sig med disse meget komplekse sager, har de fornødne kompetencer.

Yderligere oplysninger

Markedsmisbrugsforordningen – ofte stillede spørgsmål: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Europa-Kommissionen – markedsmisbrug

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Europa-Kommissionen – strafferetlig politik:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:http://ec.europa.eu/reding

Hjemmeside for EU's kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, Michel Barnier:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Følg Michel Barnier på Twitter: @MBarnierEU

Følg EU Internal Market på Twitter: @EU_Markt

Henvendelser fra pressen:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Joshua Salsby (+32 2297 2459)

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar