Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. dubna 2014

EU stanoví trestní sankce za zneužívání trhu

Evropská komise vítá, že Rada dnes formálně schválila její návrh nařízení o zneužívání trhu (IP/11/1217) a návrh směrnice o trestněprávním postihu za zneužívání trhu (IP/11/1218). Evropský parlament se pro nařízení vyslovil na plenárním zasedání 10. září 2013 (MEMO/13/774) a směrnici podpořil na plenárním zasedání 4. února 2014 (MEMO/14/77).

Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, a Michel Barnier, komisař EU pro vnitřní trh a služby, prohlásili: „Dnešní hlasování vysílá silný signál o nulové toleranci všem, kteří zneužívají informace v obchodním styku či manipulují s trhem. Je důkazem závazku EU ochraňovat důvěryhodnost jejích finančních trhů a odrazovat zločince, kteří chtějí vydělávat na manipulaci s informacemi. Správní orgány nyní získávají větší pravomoc šetřit zneužívání trhu a budou moci ukládat pokuty až do výše milionů eur. Osobám, kterým se prokáže vina za zneužívání trhu, bude navíc hrozit vězení v celé Unii. Od právních předpisů teď musíme přikročit k činům. Členské státy by měly uvést tato nová pravidla rychle do praxe, aby se zločinci neměli v Evropě kde skrývat.“

Další kroky: Nařízení a směrnici nejprve podepíšou předsedové Evropského parlamentu a Rady a pravděpodobně v červnu budou zveřejněny v Úředním věstníku. Komise pak bude mít dva roky na schválení prováděcích opatření k nařízení a ve stejné lhůtě musí členské státy zapracovat směrnici do svého práva.

Co znamená přijetí nařízení:

Stávající pravidla bránící zneužívání trhu se rozšiřují tak, aby zahrnovala i zneužití trhu prostřednictvím platforem pro elektronické obchodování, které se v posledních letech vyskytuje ve stále větší míře.

Nekalé strategie ve formě vysokofrekvenčního obchodování budou jednoznačně zakázány.

Osoby manipulující s ukazateli, jako je sazba LIBOR, budou vinny zneužíváním trhu a budou jim uděleny vysoké pokuty.

Bude zakázáno jak zneužívání komoditních trhů, tak souvisejících trhů s deriváty a posílí se spolupráce mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit.

Oproti dnešku se zvýší odrazující účinek právních předpisů, protože bude možné uložit pokuty ve výši nejméně trojnásobku zisku ze zneužití trhu a v případě společností ve výši nejméně 15 % obratu. Členské státy ale mohou přijmout přísnější normy.

Co znamená přijetí směrnice:

EU bude mít společné definice trestných činů souvisejících se zneužíváním trhu, například zneužití informací v obchodním styku, nedovolené zpřístupnění informací a manipulace s trhem.

Vznikne společný soubor trestních sankcí, včetně pokut a odnětí svobody alespoň na čtyři roky za obchodování zasvěcených osob či manipulace s trhem a dva roky za neoprávněné zveřejnění důvěrných informací.

Právnické osoby ponesou odpovědnost za zneužívání trhu.

Členské státy zajistí soudní příslušnost pro tyto trestné činy, dojde-li k nim na jejich území, nebo bude-li pachatel jejich státním příslušníkem.

Členské státy zajistí, aby soudní a donucovací orgány, které se těmito nadmíru složitými případy zabývají, byly dobře připraveny.

Další informace

Nařízení o zneužívání trhu – často kladené otázky: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Evropská komise – zneužívání trhu:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Evropská komise – politika v oblasti trestního práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Internetové stránky Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Viviane Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Justiční problematika na Twitteru: @EU_Justice

Michel Barnier na Twitteru: @MBarnierEU

Problematika vnitřního trhu EU na Twitteru: @EU_Markt

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Joshua Salsby (+32 22972459)

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar