Navigation path

Left navigation

Additional tools

EU stanoví trestní sankce za zneužívání trhu

European Commission - IP/14/424   14/04/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL ET HU LT LV MT PL SK SL BG RO HR

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. dubna 2014

EU stanoví trestní sankce za zneužívání trhu

Evropská komise vítá, že Rada dnes formálně schválila její návrh nařízení o zneužívání trhu (IP/11/1217) a návrh směrnice o trestněprávním postihu za zneužívání trhu (IP/11/1218). Evropský parlament se pro nařízení vyslovil na plenárním zasedání 10. září 2013 (MEMO/13/774) a směrnici podpořil na plenárním zasedání 4. února 2014 (MEMO/14/77).

Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka EU pro spravedlnost, a Michel Barnier, komisař EU pro vnitřní trh a služby, prohlásili: „Dnešní hlasování vysílá silný signál o nulové toleranci všem, kteří zneužívají informace v obchodním styku či manipulují s trhem. Je důkazem závazku EU ochraňovat důvěryhodnost jejích finančních trhů a odrazovat zločince, kteří chtějí vydělávat na manipulaci s informacemi. Správní orgány nyní získávají větší pravomoc šetřit zneužívání trhu a budou moci ukládat pokuty až do výše milionů eur. Osobám, kterým se prokáže vina za zneužívání trhu, bude navíc hrozit vězení v celé Unii. Od právních předpisů teď musíme přikročit k činům. Členské státy by měly uvést tato nová pravidla rychle do praxe, aby se zločinci neměli v Evropě kde skrývat.“

Další kroky: Nařízení a směrnici nejprve podepíšou předsedové Evropského parlamentu a Rady a pravděpodobně v červnu budou zveřejněny v Úředním věstníku. Komise pak bude mít dva roky na schválení prováděcích opatření k nařízení a ve stejné lhůtě musí členské státy zapracovat směrnici do svého práva.

Co znamená přijetí nařízení:

Stávající pravidla bránící zneužívání trhu se rozšiřují tak, aby zahrnovala i zneužití trhu prostřednictvím platforem pro elektronické obchodování, které se v posledních letech vyskytuje ve stále větší míře.

Nekalé strategie ve formě vysokofrekvenčního obchodování budou jednoznačně zakázány.

Osoby manipulující s ukazateli, jako je sazba LIBOR, budou vinny zneužíváním trhu a budou jim uděleny vysoké pokuty.

Bude zakázáno jak zneužívání komoditních trhů, tak souvisejících trhů s deriváty a posílí se spolupráce mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit.

Oproti dnešku se zvýší odrazující účinek právních předpisů, protože bude možné uložit pokuty ve výši nejméně trojnásobku zisku ze zneužití trhu a v případě společností ve výši nejméně 15 % obratu. Členské státy ale mohou přijmout přísnější normy.

Co znamená přijetí směrnice:

EU bude mít společné definice trestných činů souvisejících se zneužíváním trhu, například zneužití informací v obchodním styku, nedovolené zpřístupnění informací a manipulace s trhem.

Vznikne společný soubor trestních sankcí, včetně pokut a odnětí svobody alespoň na čtyři roky za obchodování zasvěcených osob či manipulace s trhem a dva roky za neoprávněné zveřejnění důvěrných informací.

Právnické osoby ponesou odpovědnost za zneužívání trhu.

Členské státy zajistí soudní příslušnost pro tyto trestné činy, dojde-li k nim na jejich území, nebo bude-li pachatel jejich státním příslušníkem.

Členské státy zajistí, aby soudní a donucovací orgány, které se těmito nadmíru složitými případy zabývají, byly dobře připraveny.

Další informace

Nařízení o zneužívání trhu – často kladené otázky: MEMO/14/78; MEMO/13/774

Evropská komise – zneužívání trhu:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm

Evropská komise – politika v oblasti trestního práva:

http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy

Internetové stránky Viviane Redingové: http://ec.europa.eu/reding

Internetové stránky Michela Barniera:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/index_en.htm

Viviane Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

Justiční problematika na Twitteru: @EU_Justice

Michel Barnier na Twitteru: @MBarnierEU

Problematika vnitřního trhu EU na Twitteru: @EU_Markt

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Joshua Salsby (+32 22972459)

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website