Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 10 april 2014

Kommissionen offentliggör den första resultattavlan för transporter i EU

Europeiska kommissionen offentliggör i dag för första gången en resultattavla för transporter i EU. Den jämför medlemsländernas prestationer på 22 transportrelaterade områden och för de flesta av dessa områden anges även de fem bästa respektive sämsta länderna. Nederländerna och Tyskland toppar resultattavlan med höga resultat på 11 områden och följs av Sverige, Storbritannien och Danmark.

Syftet med denna första resultattavla för transporter i EU är att ge en ögonblicksbild av medlemsländernas olika resultat på transportområdet inom Europa samt att hjälpa medlemsländerna identifiera brister och fastställa prioriteringar för sina investeringar och sin politik. Den innehåller uppgifter från en rad olika källor (t.ex. Eurostat, Europeiska miljöbyrån, Världsbanken och OECD). Det är meningen att kommissionen under de närmaste åren ska finjustera indikatorerna i samråd med medlemsstaterna, transportindustrin och andra berörda parter så att den bättre kan följa medlemsstaternas utveckling över tiden.

– Den nya resultattavlan är ett fantastiskt verktyg som visuellt åskådliggör hur vi ligger till när det gäller att göra våra transportsystem effektivare, konsumentvänligare, säkrare och renare, säger kommissionären för transport och rörlighet och vice ordförande Siim Kallas. Det rör sig visserligen bara om en ögonblicksbild, men det ger ändå kommissionen och medlemsländerna en referenspunkt och en inspirationskälla för det gemensamma arbetet.

Resultattavlan kan konsulteras för transportslag (väg, järnväg, vatten, luft) eller för någon av följande kategorier:

Inre marknad (tillgång till marknaden, regelverk)

Infrastruktur

Miljöpåverkan

Säkerhet

Införlivande av EU-lagstiftningen

Överträdelser av EU-lagstiftningen

Innovation och forskning

Logistik

I de flesta tabellerna har de fem bästa markerats med grönt och de fem sämsta med rött.

Resultattavlan har kompletterats med länderspecifik statistik som inte är rangordnad (transportutgifternas andel för olika transportslag, utgifter finansierade med EU-medel på transportområdet.

Se MEMO/14/277 för mer information om varje enskilt land.

I tabellen nedan visas hur många gånger varje land befunnit sig bland de bästa respektive de sämsta länderna. Totalplaceringen har beräknas genom att de positiva resultaten minskats med de negativa resultaten.

Bland de 5 bästa

Bland de 5 sämsta

Totalt

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Följ vice ordförande Siim Kallas på Twitter

Kontaktpersoner :

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­post


Side Bar