Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 10. aprila 2014

Komisija objavlja prvo preglednico dosežkov EU v prometu

Evropska komisija je danes prvič objavila preglednico dosežkov na področju prometa v EU. V njej primerja dosežke držav članic v 22 kategorijah, povezanih s prometom, in za večino teh kategorij izpostavlja pet držav z najboljšimi in najslabšimi rezultati. Nizozemska in Nemčija sta na vrhu lestvice z najboljšimi rezultati v 11 kategorijah, sledijo pa jima Švedska, Združeno kraljestvo in Danska.

Namen te prometne preglednice dosežkov v EU je na enostaven način predstaviti raznolikost dosežkov držav članic na področju prometa v Evropi ter pomagati državam članicam pri ugotavljanju slabosti in opredelitvi prednostnih naložb ter politik. Združuje podatke iz različnih virov (kot so Eurostat, Evropska agencija za okolje, Svetovna banka in OECD). Namen Komisije je v prihodnjih letih izboljšati kazalnike, in sicer v dialogu z državami članicami, industrijo in drugimi deležniki, ter spremljati napredek držav članic.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za mobilnost in promet, je povedal: „Nova preglednica dosežkov je enkratno orodje, ki prikazuje naš napredek pri preoblikovanju prometa v učinkovitejši, strankam prijaznejši, varnejši in čistejši sistem. Seveda lahko nudi samo strnjen pregled, vendar nam in državam članicam daje orientacijsko točko in vir navdiha za naše skupno delo.“

Podatke iz preglednice dosežkov je mogoče razvrstiti bodisi po načinu prevoza (cestni, železniški, povodni, zračni) bodisi po eni izmed naslednjih kategorij:

enotni trg (dostop do trga, regulacija);

infrastruktura;

vpliv na okolje;

varnost;

prenos zakonodaje EU;

kršenje zakonodaje EU;

inovacije in raziskave;

logistika.

V večini preglednic, razvrščenih po teh kategorijah, je pet držav z najboljšimi dosežki označenih z zeleno, pet držav na dnu lestvice pa z rdečo barvo.

Preglednica dosežkov je dopolnjena s statistiko za posamezne države brez razvrščanja (izdatki za promet, deleži različnih načinov prevoza, sredstva EU na področju prometa).

Glejte tudi obvestilo MEMO/14/277 za več informacij o posameznih državah.

Naslednja preglednica prikazuje, kako pogosto se vsaka država pojavlja med petimi državami z najboljšimi in najslabšimi dosežki. Skupni rezultat je izračunan z odbitjem negativnih točk od pozitivnih:

Med 5 najboljšimi

Med 5 najslabšimi

Skupaj

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

–1

SK

4

5

–1

LV

4

5

–1

CZ

2

3

–1

HU

3

5

–2

IT

3

5

–2

HR

1

4

–3

CY

2

5

–3

PT

3

6

–3

RO

4

7

–3

LT

2

6

–4

EL

2

8

–6

BG

3

9

–6

PL

3

9

–6

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju.

Kontakti:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Za javnost: Europe Direct na številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar