Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 10. apríla 2014

Komisia zverejnila prvú hodnotiacu tabuľku dopravy v EÚ

Európska komisia dnes po prvýkrát zverejnila hodnotiacu tabuľku dopravy v EÚ. Obsahuje porovnanie výsledkov, ktoré členské štáty dosiahli v 22 kategóriách súvisiacich s dopravou. V prípade väčšiny týchto kategórií uvádza päť štátov s najlepšími a najhoršími výsledkami. Na čele tabuľky sú Holandsko a Nemecko s najlepšími výsledkami v 11 kategóriách. Za nimi nasleduje Švédsko, Spojené kráľovstvo a Dánsko.

Cieľom prvej hodnotiacej tabuľky dopravy v EÚ je poskytnúť prehľad o rozdieloch, ktoré medzi členskými štátmi EÚ existujú v oblasti dopravy, a pomôcť im identifikovať nedostatky a určiť priority v oblasti investícií a politík. Zoskupuje údaje z rôznych zdrojov (napríklad Eurostat, Európska environmentálna agentúra, Svetová banka a OECD). V nasledujúcich rokoch chce Komisia zlepšovať ukazovatele na základe dialógu s členskými štátmi, priemyselným odvetvím a ďalšími zainteresovanými stranami, a sledovať postupné napredovanie členských štátov.

Siim Kallas, podpredseda Komisie a komisár pre mobilitu a dopravu, uviedol: „Nová hodnotiaca tabuľka je vynikajúcim nástrojom na získanie prehľadu o tom, ako sme na tom z hľadiska dosahovania vyššej efektivity, orientovanosti na zákazníka, bezpečnosti a čistoty dopravných systémov. Samozrejme, ide len o prehľad, ale ten môže nám aj členským štátom slúžiť ako referenčný bod a zdroj inšpirácie pre spoločnú prácu.

Údaje v tabuľke možno vyhľadávať buď podľa spôsobu dopravy (cestná, železničná, vodná a letecká doprava), alebo podľa jednej z týchto kategórií:

jednotný trh (prístup na trh, regulácia),

infraštruktúra,

vplyv na životné prostredie,

bezpečnosť,

transpozícia právnych predpisov EÚ,

porušovanie právnych predpisov EÚ,

inovácie a výskum,

logistika.

Vo väčšine výsledných tabuliek sú krajiny s najlepšími výsledkami označené zelenou a krajiny s najhoršími výsledkami červenou.

Hodnotiacu tabuľku dopĺňa štatistika k jednotlivým krajinám bez uvedenia poradia (výdavky na dopravu, podiel rôznych spôsobov dopravy, výdavky finančnej pomoci EÚ v oblasti dopravy).

Viac informácií o výsledkoch jednotlivých krajín možno nájsť v ozname MEMO/14/277.

V nasledujúcej tabuľke je znázornené, koľkokrát sa jednotlivé krajiny ocitli medzi najlepšími a najhoršími. Celkové skóre je vypočítané odčítaním negatívnych výsledkov od pozitívnych:

Medzi piatimi ČŠ s najlepšími výsledkami

Medzi piatimi ČŠ s najhoršími výsledkami

Celkový výsledok

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

– 1

SK

4

5

– 1

LV

4

5

– 1

CZ

2

3

– 1

HU

3

5

– 2

IT

3

5

– 2

HR

1

4

– 3

CY

2

5

– 3

PT

3

6

– 3

RO

4

7

– 3

LT

2

6

– 4

EL

2

8

– 6

BG

3

9

– 6

PL

3

9

– 6

Podpredseda Komisie Kallas na Twitteri

Kontaktné osoby:

Helen Kearns (+32 2 298 7638)

Dale Kidd (+32 2 295 7461)

Pre verejnosť: Europe Direct, telefonicky: 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e-mailom


Side Bar