Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 april 2014

Eerste transportscorebord voor de EU

De Europese Commissie publiceert vandaag het eerste scorebord over transport in de EU. Het scorebord toont hoe de lidstaten presteren in 22 vervoersgerelateerde categorieën en welke vijf lidstaten voor elke categorie het beste en het slechtste scoren. Nederland en Duitsland voeren de lijst aan, met hoge scores in 11 categorieën, gevolgd door Zweden, het VK en Duitsland.

Het EU-transportscorebord moet een momentopname van de prestaties van de lidstaten op vervoersgebied maken en moet de lidstaten helpen te omschrijven wat voor verbetering vatbaar is en op welke prioriteiten de investeringen en het beleid moeten worden gericht. Het scorebord bundelt gegevens uit uiteenlopende bronnen (zoals Eurostat, het Europees Milieuagentschap, de Wereldbank en de OESO). Doel van de Commissie is de indicatoren in de loop van de komende jaren in samenspraak met de lidstaten, de sector en andere belanghebbende partijen te verfijnen en de geleidelijke vooruitgang van de lidstaten in kaart te brengen.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor mobiliteit en vervoer, zei in dit verband het volgende: "Het nieuwe scorebord is een geweldig instrument dat zichtbaar maakt hoe ver we staan met onze maatregelen om onze vervoerssystemen efficiënter, klantvriendelijker, veiliger en schoner te maken. Het scorebord geeft weliswaar alleen een momentopname weer, maar die fungeert wél als referentiepunt voor de lidstaten en als bron van inspiratie voor het werk dat we samen leveren."

U kunt het scorebord raadplegen per vervoerswijze (weg, spoor, water, lucht) of aan de hand van de volgende categorieën.

Interne markt (toegang tot de markt, reglementering)

Infrastructuur

Effect op het milieu

Veiligheid

Omzetting van het EU-recht in de nationale wetgeving

Inbreuken op het EU-recht

Innovatie en onderzoek

Logistiek

In de meeste tabellen die door een zoekopdracht worden gegenereerd, zullen de vijf best presterende lidstaten in het groen zijn gemarkeerd en de vijf slechtst presterende in het rood.

Het scorebord wordt aangevuld met statistieken per land zonder rangorde (uitgaven voor vervoer, het aandeel van de verschillende vervoerswijzen, EU-financiering op het gebied van vervoer).

Zie MEMO/14/277 voor meer naar lidstaat opgesplitste informatie.

De volgende tabel toont hoe vaak een lidstaat in het groepje best of slechtst presterende landen voorkomt. De totaalscore is berekend door de negatieve scores af te trekken van de positieve.

Bij de bovenste 5

Bij de onderste 5

Algemeen

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Voor het grote publiek: Europe Direct via telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail


Side Bar