Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 10. aprīlī

Komisija publicē pirmo ES transporta jomas rezultātu pārskatu

Eiropas Komisija šodien publicējusi pirmo ES transporta jomas rezultātu pārskatu. Tajā salīdzināts dalībvalstu sniegums 22 ar transportu saistītās kategorijās, un lielākajā daļā kategoriju norādīti arī pieci labākie un pieci vājākie sniegumi. Nīderlande un Vācija atrodas rezultātu pārskata vadošajās pozīcijās ar labākajiem rezultātiem 11 kategorijās; tām seko Zviedrija, Apvienotā Karaliste un Dānija.

Pirmā ES transporta jomas rezultātu pārskata mērķis ir sniegt vispārīgu priekšstatu par to, cik daudzveidīgs ir dalībvalstu sniegums attiecībā uz transportu Eiropā, un vienlaikus palīdzēt dalībvalstīm apzināt trūkumus un izvirzīt jomas, kurām vajadzīgas investīcijas un uzmanība politiskā līmenī. Rezultātu pārskatā apkopota informācija no dažādiem avotiem (piemēram, Eurostat, Eiropas Vides aģentūra, Pasaules Banka un ESAO). Komisija plāno turpmākajos gados precizēt izmantotos kritērijus, iesaistot sarunās dalībvalstis, nozari un citas ieinteresētās personas, lai varētu sekot līdzi dalībvalstu izaugsmei ilgākā laika posmā.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, atbildīgais par mobilitātes un transporta politikas jautājumiem Sīms Kallass sacīja: "Jaunais rezultātu pārskats ir lielisks rīks, kas uzskatāmi ilustrē pašreizējo situāciju saistībā ar mūsu centieniem padarīt transporta sistēmas efektīvākas, klientiem draudzīgākas, drošākas un tīrākas. Protams, tas rada tikai vispārēju priekšstatu, taču mums un dalībvalstīm tas kalpo par atsauces punktu un iedvesmas avotu turpmākajam kopdarbam."

Rezultātu pārskatu var aplūkot vai nu dalījumā pa transporta veidiem (ceļa, dzelzceļa, ūdens, gaisa transports), vai kādā no šīm kategorijām:

vienotais tirgus (piekļuve tirgum, regulējums);

infrastruktūra;

ietekme uz vidi;

drošums;

ES tiesību aktu transponēšana;

ES tiesību aktu pārkāpumi;

inovācija un pētniecība;

loģistika.

Lielākajā daļā izveidoto tabulu pieci labākie rezultāti iezīmēti ar zaļu, bet pieci vājākie – ar sarkanu.

Rezultātu pārskatu papildina statistika par katru valsti, bez īpašas klasifikācijas (izdevumi par transportu, dalījums par dažādiem transporta veidiem, ES finansējums transporta jomā).

Sīkāku informāciju par katru valsti skatīt MEMO/14/277.

Tabulā parādīts, cik reizes katra valsts ierindojusies starp labākajiem un vājākajiem rezultātiem. Kopējais rezultāts iegūts, no pozitīvajiem rezultātiem atņemot negatīvos.

5 labāko vidū

5 vājāko vidū

Kopā

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kallasam Tviterī

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Sabiedrībai: Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pastu


Side Bar