Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. balandžio 10 d.

Komisija skelbia pirmąją ES transporto suvestinę

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmąją ES transporto suvestinę. Joje palyginti valstybių narių rezultatai pagal 22 su transportu susijusias kategorijas ir daugumoje jų pažymėta po penkias geriausius ir blogiausius rezultatus pasiekusias šalis. Suvestinėje pirmauja aukščiausius 11 kategorijų balus surinkę Nyderlandai ir Vokietija, po jų rikiuojasi Švedija, Jungtinė Karalystė ir Danija.

Šios pirmosios ES transporto suvestinės tikslas – parodyti valstybių narių veiklos transporto srityje rodiklių įvairovę visoje Europoje ir padėti valstybėms narėms nustatyti trūkumus bei apibrėžti investicijų ir politikos prioritetus. Joje sukaupti įvairių šaltinių (pavyzdžiui, Eurostato, Europos aplinkos agentūros, Pasaulio banko ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) duomenys. Komisija ketina, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, transporto sektoriumi ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis, artimiausiais metais ištobulinti šiuos rodiklius ir stebėti valstybių narių pažangą laikui bėgant.

Už mobilumą ir transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas sakė: „Naujoji suvestinė aiškiai parodo, kiek esame nuveikę, kad mūsų transporto sistemos taptų našesnės, patogesnės keleiviams, saugesnės ir švaresnės. Nors joje užfiksuoti duomenys tėra momentiniai, valstybėms narėms ir mums ji yra atskaitos taškas ir įkvėpimo bendradarbiauti šaltinis.“

Suvestinę galima nagrinėti pagal transporto rūšis (keliai, geležinkeliai, vandens keliai, oro keliai) arba pagal vieną iš šių kategorijų:

bendroji rinka (rinkos prieiga, reguliavimas),

infrastruktūra,

poveikis aplinkai,

sauga,

ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę,

ES teisės aktų pažeidimai,

inovacijos ir moksliniai tyrimai,

logistika.

Daugumoje parengtų lentelių penkios geriausius rezultatus pasiekusios valstybės narės pažymėtos žaliai, o penkios prasčiausius rezultatus pasiekusios valstybės narės – raudonai.

Prie suvestinės pridedama kiekvienos valstybės statistika (išlaidos transportui, įvairių transporto rūšių dalis, ES finansavimas transporto srityje) be reitingo.

Daugiau informacijos apie kiekvieną valstybę žr. MEMO/14/277.

Šioje lentelėje parodyta, kiek kartų kiekviena valstybė patenka tarp geriausius ir prasčiausius rezultatus pasiekusių valstybių. Galutinis taškų skaičius apskaičiuotas iš teigiamų taškų atėmus neigiamus.

Geriausiųjų rezultatų penketuke

Prasčiausiųjų rezultatų penketuke

Iš viso

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. +32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. +32 2 295 74 61

Visuomenei Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštas


Side Bar