Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 10. huhtikuuta 2014

Komissio julkaisee EU:n ensimmäisen liikenteen tulostaulun

Euroopan komissio on julkaissut tänään ensimmäistä kertaa EU:n liikennettä koskevan tulostaulun. Siinä vertaillaan jäsenvaltioiden suorituskykyä 22:ssa liikenteeseen liittyvässä luokassa ja nostetaan useimmissa niistä esiin viisi parhaiten ja viisi heikoiten suoriutunutta maata. Vertailussa menestyivät parhaiten Alankomaat ja Saksa, jotka saivat korkeat pisteet 11 luokassa. Seuraavina tulevat Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Tanska.

Tämän ensimmäisen EU:n liikenteen tulostaulun tavoitteena on tarjota katsaus liikenteen alalla saavutettuihin tuloksiin jäsenvaltioissa eri puolilla Eurooppaa ja auttaa jäsenvaltioita kartoittamaan puutteita ja määrittämään ensisijaiset investointikohteet ja politiikat. Tulostauluun on koottu tietoja eri lähteistä (esim. Eurostat, Euroopan ympäristökeskus, Maailmanpankki ja OECD). Komissio aikoo tulevina vuosina tarkentaa indikaattoreita yhteistyössä jäsenvaltioiden, toimialan ja muiden sidosryhmien kanssa ja seurata jäsenvaltioiden edistymistä ajan mittaan.

Liikenteestä ja liikkuvuudesta vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas toteaa uuden tulostaulun olevan suurenmoinen väline. "Tulostaulu näyttää havainnollisesti mikä nykytilanteemme on, kun pyrimme tekemään liikennejärjestelmistämme tehokkaampia, asiakasystävällisempiä, turvallisempia ja puhtaampia. Vaikka kyseessä on vain lyhyt tilannekatsaus, se antaa komissiolle ja jäsenvaltioille lähtökohdan ja inspiraatiota yhteiseen työhömme", sanoo Kallas.

Tulostauluun voi tutustua joko liikennemuodon (maantie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenne) tai seuraavien luokkien mukaan:

Yhteismarkkinat (markkinoille pääsy, sääntely)

Infrastruktuuri

Ympäristövaikutukset

Turvallisuus

EU:n säännöstön saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

EU:n säännöstön rikkominen

Innovointi ja tutkimus

Logistiikka.

Useimmissa taulukoissa viisi kärkimaata on esitetty vihreällä ja viisi peränpitäjää punaisella.

Tulostaulua täydentävät maakohtaiset tilastot, joissa ei ole paremmuusjärjestystä (liikennemenot, eri liikennemuotojen osuus, EU-rahoituksen käyttö liikenteen alalla).

MEMO/14/277 sisältää maakohtaisia lisätietoja.

Seuraavasta taulukosta näkyy, kuinka monta kertaa kukin maa esiintyy parhaiten ja heikoiten suoriutuneiden maiden joukossa. Yleispisteet on laskettu vähentämällä negatiiviset pisteet positiivisista:

Kärkiviisikossa

Häntäpään viisikossa

Yleispisteet

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Seuraa varapuheenjohtaja Kallasta Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar