Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. aprill 2014

Komisjon avaldab esimese tulemustabeli ELi transpordi kohta

Euroopa Komisjon avaldas täna esimest korda ELi transporti käsitleva tulemustabeli. Selles võrreldakse liikmesriikide tulemusi 22s transpordiga seotud valdkonnas ja tõstetakse neist enamikus esile viis edukamat ja viis mahajääjat. Tulemustabeli tipus on Madalmaad ja Saksamaa, kellel on head tulemused 11 valdkonnas. Neile järgnevad Rootsi, Ühendkuningriik ja Taani.

Esimese ELi transpordi tulemustabeli eesmärk on anda ülevaade liikmesriikide edukusest transpordiküsimuste lahendamisel kogu Euroopas ning aidata liikmesriikidel välja selgitada puudujääke ja määrata kindlaks investeerimise ja poliitika prioriteedid. Sellesse on koondatud andmeid mitmesugustest allikatest (nagu Eurostat, Euroopa Keskkonnaagentuur, Maailmapank ja OECD). Komisjon kavatseb järgnevatel aastatel koos liikmesriikide, tööstusharu ja muude sidusrühmadega täiustada näitajaid, et jälgida liikmesriikides aja jooksul toimuvat arengut.

Liikuvuse- ja transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas ütles: „Uus tulemustabel on suurepärane vahend, mis näitab piltlikult, kuhu oleme jõudnud transpordisüsteemide tõhusamaks, kliendisõbralikumaks, turvalisemaks ja puhtamaks muutmisel. See pakub muidugi üksnes läbilõiget, kuid annab meile ja liikmesriikidele võrdlusaluse ja inspiratsiooniallika koostööks.”

Tulemustabeli andmeid saab vaadata kas transpordiliigi (maantee-, raudtee-, õhu- ja veetransport) või ühe järgmise valdkonna kaupa:

ühtne turg (juurdepääs turule, reguleerimine)

taristu

keskkonnamõju

ohutus

ELi õiguse ülevõtmine

ELi õiguse rikkumised

innovatsioon ja teadustegevus

logistika.

Enamikus tabelitest on viis parimat märgistatud rohelise ja viis viimast punase värviga.

Tulemustabelit on täiendatud riigipõhise statistikaga (kulutused transpordile, eri transpordiliikide osakaal, ELi kulutused transpordi valdkonnas) ilma paremusjärjestust esitamata.

Lisateabe saamiseks riikide kaupa vt MEMO/14/277

Järgmine tabel näitab, mitu korda on iga riik olnud parimate ja halvimate hulgas. Lõpliku tulemuse saamiseks lahutatakse negatiivsed tulemused positiivsetest.

Viie parima hulgas

Viie halvima hulgas

Kokku

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Siim Kallas Twitteris Twitter

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kodanikule: Europe Direct telefoninumbril 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-postiga


Side Bar