Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 10. april 2014

Kommissionen offentliggør den første EU-resultattavle for transport

Europa-Kommissionen har i dag for første gang offentliggjort en resultattavle for transport i EU. Den sammenligner medlemsstaternes præstationer inden for 22 transportrelaterede kategorier og fremhæver for de fleste af disse kategorier de fem bedst præsterende og de fem dårligst præsterende lande. Nederlandene og Tyskland ligger i toppen af resultattavlen med et højt pointtal i 11 kategorier, fulgt af Sverige, Det Forenede Kongerige og Danmark.

Formålet med denne første resultattavle for EU’s transportpolitik er at give et øjebliksbillede af medlemsstaternes forskellige resultater på transportområdet for EU som helhed og at hjælpe medlemsstaterne med at identificere eventuelle mangler og fastlægge prioriteter for investeringer og politikker. Resultattavlen samler data fra en lang række kilder (f.eks. Eurostat, Det Europæiske Miljøagentur, Verdensbanken og OECD). Det er Kommissionens hensigt at finjustere indikatorerne i de kommende år i samarbejde med medlemsstaterne, industrien og andre interessenter og at kortlægge medlemsstaternes fremskridt over tid.

Kommissionens næstformand Siim Kallas, der er ansvarlig for mobilitet og transport, udtalte: "Den nye resultattavle er et fantastisk redskab, der viser os, hvor langt vi er nået med at gøre vores transportsystemer mere effektive, kundevenlige, sikre og miljøvenlige. Det er naturligvis kun et øjebliksbillede, men det tjener os og medlemsstaterne som referencepunkt og er en inspirationskilde til vores samarbejde."

Resultattavlen kan konsulteres enten efter transportform (vejtrafik, jernbanetrafik, skibsfart, luftfart) eller ved at vælge en af følgende kategorier:

Indre marked (adgang til markedet, regulering)

Infrastruktur

Miljøvirkning

Sikkerhed

Gennemførelse af EU-retten

Overtrædelse af EU-retten

Innovation og forskning

Logistik

I de fleste af de tabeller, som derefter vises, er de fem bedst præsterende lande markeret med grønt og de fem dårligst præsterende lande med rødt.

Resultattavlen suppleres med landespecifikke statistikker uden indplacering (udgifter til transport, andelen af de forskellige transportformer, udgifter til EU-støtte på transportområdet).

Se MEMO/14/277 for yderligere oplysninger om det enkelte land.

Følgende tabel viser, hvor mange gange de enkelte lande er blandt de bedst og dårligst præsterende lande. Det samlede pointtal beregnes ved at trække negative resultater fra positive:

Blandt bedste 5

Blandt dårligste 5

Samlet

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Følg næstformand Siim Kallas på Twitter

Henvendelser fra pressen:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar