Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. dubna 2014

Komise zveřejnila první srovnávací přehled týkající se dopravy v EU

Evropská komise dnes poprvé zveřejnila srovnávací přehled týkající se dopravy v EU. Porovnává v něm výsledky dosažené členskými státy ve 22 kategoriích a u většiny z nich uvádí pět nejlepších i nejhorších států. První příčky obsadily s vysokým počtem bodů v 11 kategoriích Nizozemsko a Německo, dále následovalo Švédsko, Spojené království a Dánsko.

Cílem tohoto přehledu je ukázat rozdílné přístupy členských států k této oblasti a zároveň jim pomoci určit slabá místa a priority z hlediska investic a vytváření politik. Jsou v něm shromážděny údaje z různých zdrojů (jako je Eurostat, Evropská agentura pro životní prostředí, Světová banka a OECD). Záměrem Komise je v nadcházejících letech zpřesnit ukazatele, a to ve spolupráci s členskými státy, průmyslem a jinými zúčastněnými stranami, a sledovat pokrok, jehož členské státy v průběhu času dosáhly.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas odpovědný za mobilitu a dopravu uvedl: „Nový srovnávací přehled je výtečným nástrojem, který názorně demonstruje naše úsilí o účinnější, pro cestující příjemnější, bezpečnější a čistší dopravní systémy. Může samozřejmě nabídnout pouze základní obraz, avšak jak pro nás, tak pro členské státy je referenčním bodem a zdrojem inspirace pro naši společnou práci.“

V srovnávacím přehledu lze vyhledávat buď podle druhu dopravy (silniční, železniční, lodní, letecká), nebo podle těchto kategorií:

jednotný trh (přístup na trh, právní předpisy),

infrastruktura,

dopad na životní prostředí,

bezpečnost,

provádění právních předpisů EU na vnitrostátní úrovni,

porušování právních předpisů EU,

inovace a výzkum,

logistika.

Ve většině příslušných tabulek jsou výsledky pěti nejlepších členských států označeny zeleně a červeně je označeno pět členských států s nejhoršími výsledky.

Přehled je doplněn konkrétními statistikami podle zemí bez uvedení jejich umístění (výdaje na dopravu, podíl různých druhů dopravy, výdaje z prostředků EU v oblasti dopravy).

Pro více informací podle jednotlivých zemí viz MEMO/14/277.

Níže uvedená tabulka ukazuje počet kategorií, v nichž členský stát dosáhl nejlepších či nejhorších výsledků. Celkový počet bodů se vypočítá odečtením nejhorších výsledků od nejlepších:

Mezi pěti členskými státy s nejlepšími výsledky

Mezi pěti členskými státy s nejhoršími výsledky

Celkový počet bodů

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

4

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Místopředseda Siim Kallas na Twitteru

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Pro veřejnost: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail


Side Bar