Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 април 2014 г.

Комисията публикува за първи път класация за състоянието на транспорта в ЕС

Европейската комисия публикува днес първото издание на класацията за състоянието на транспорта в ЕС. Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 свързани с транспорта категории, като за повечето от тези категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно петте държави с най-слаби постижения. Нидерландия и Германия заемат челните места в класацията с високи резултати в 11 категории, следвани от Швеция, Обединеното кралство и Дания.

Целта на тази първа класация за състоянието на транспортния сектор в ЕС е да представи моментното състояние на транспорта в държавите членки в различни краища на Европа и да им помогне да установят недостатъците и да определят инвестиционните и управленческите приоритети. Класацията обединява данни от различни източници (например Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и ОИСР). Намерението на Комисията е през следващите години да усъвършенства показателите в диалог с държавите членки, транспортния отрасъл и други заинтересовани страни, както и да проследи напредъка на държавите членки.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: „Новата класация е чудесно средство, което нагледно показва доколко успешни са усилията ни да направим нашите транспортни системи по-ефективни, по-удобни за пътниците, по-безопасни и по-чисти. Тя, разбира се, отразява само моментното състояние, но е важен ориентир и източник на вдъхновение в съвместната ни работа.“

Данните са обобщени по вид транспорт (автомобилен, железопътен, воден и въздушен) или по една от следните категории:

Единен пазар (достъп до пазара, регулиране)

Инфраструктура

Въздействие върху околната среда

Безопасност

Транспониране на правото на ЕС

Нарушения на правото на ЕС

Иновации и научни изследвания

Логистика.

В по-голямата част от таблиците с резултати петте държави членки, които са начело на класацията, са отбелязани в зелено, а петте държави членки с най-слаби резултати — в червено.

В допълнение е представена статистическа информация за отделните държави членки без да се съставя рейтинг (разходи за транспорт, дял на различните видове транспорт, разходи за финансиране от ЕС в областта на транспорта).

За повече информация по държави вж. MEMO/14/277.

Таблицата по-долу показва колко пъти всяка страна се явява на върха или на дъното на класацията. Общият резултат се изчислява чрез изваждане на отрицателните оценки от положителните:

Сред 5-те най-добри

Сред 5-те най-слаби

Общо

NL

11

0

11

DE

11

1

10

SE

9

1

8

UK

9

2

7

DK

5

0

5

FI

6

3

3

LU

5

2

3

MT

4

2

2

AT

3

2

1

FR

5

4

1

IE

5

5

0

SI

4

4

0

ES

4

44

0

BE

4

4

0

EE

4

5

-1

SK

4

5

-1

LV

4

5

-1

CZ

2

3

-1

HU

3

5

-2

IT

3

5

-2

HR

1

4

-3

CY

2

5

-3

PT

3

6

-3

RO

4

7

-3

LT

2

6

-4

EL

2

8

-6

BG

3

9

-6

PL

3

9

-6

Заместник-председателят на ЕК Сийм Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar