Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2014

Ο κ. Renzi και η κ. Βασιλείου θα εγκαινιάσουν το πρόγραμμα Erasmus+ στην Ιταλία

Ο ιταλός πρωθυπουργός κ. Matteo Renzi και η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, θα κηρύξουν αύριο (10 Απριλίου) στη Φλωρεντία την έναρξη του προγράμματος Erasmus+, το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Η κ. Stefania Giannini, υπουργός Παιδείας και Έρευνας της χώρας, και o κ. Giuliano Ρoletti, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα λάβουν, επίσης, μέρος στην εκδήλωση. Το Erasmus+ θα έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη επταετία, δηλ. 40% μεγαλύτερο από τα προηγούμενα προγράμματα. Από σήμερα έως το 2020 αναμένεται να λάβουν υποτροφίες Erasmus+ περίπου 330 000 Ιταλοί.

«Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση είναι η καλύτερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε για το μέλλον της Ευρώπης και των νέων της. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη από το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός κ. Renzi εναποθέτει το πολιτικό κύρος του στο πρόγραμμα Erasmus+ και ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση που θα αυξήσουν τις δεξιότητες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η διεθνής πείρα που αποκτάται μέσω του Erasmus+ ενισχύει παράλληλα την απασχολησιμότητα των νέων με τη βελτίωση της επάρκειας σε ξένες γλώσσες και της προσαρμοστικότητάς τους», δήλωσε η επίτροπος κ. Βασιλείου.

Ποιος ωφελείται από το Erasmus+ στην Ευρώπη;

2 εκατομμύρια φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα λάβουν υποτροφίες για να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν στο εξωτερικό,
στο πλαίσιο 450 000 περιόδων πρακτικής άσκησης·

650 000 φοιτητές επαγγελματικών σχολών και μαθητευόμενοι θα μπορέσουν επίσης να σπουδάσουν, να καταρτιστούν ή να εργαστούν στο εξωτερικό·

800 000 εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές, μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και εργαζόμενοι νέοι θα λάβουν χρηματοδότηση για να διδάξουν ή να καταρτίσουν άτομα στο εξωτερικό·

200 000 μεταπτυχιακοί φοιτητές που σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν πλήρη κύκλο σπουδών Master σε άλλη χώρα θα επωφεληθούν από εγγυήσεις δανείων·

περισσότεροι από 25 000 φοιτητές θα λάβουν υποτροφίες για κοινά πτυχία Μaster, που προϋποθέτουν σπουδές σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού·

περισσότεροι από 500 000 νέοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα εθελοντισμού στο εξωτερικό ή σε ανταλλαγές νέων·

125 000 σχολεία, ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα για την εκπαίδευση ενηλίκων, οργανώσεις της νεολαίας και επιχειρήσεις θα λάβουν χρηματοδότηση για τη δημιουργία 25 000 «στρατηγικών συμπράξεων» με σκοπό την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και την ενθάρρυνση διασυνδέσεων με τον κόσμο της εργασίας·

3 500 εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη για να δημιουργήσουν περισσότερες από 300 «συμμαχίες γνώσης» και «τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» για την τόνωση της απασχολησιμότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας·

600 διακρατικές συμπράξεις στον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών μη κερδοσκοπικών αθλητικών εκδηλώσεων, θα λάβουν επίσης χρηματοδότηση.

Ποιος ωφελείται από το Erasmus+ στην Ιταλία;

Μεταξύ του 2007 και του 2013, περίπου 220 000 ιταλοί σπουδαστές, νέοι, καθώς και εργαζόμενοι στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας έλαβαν χρηματοδότηση από τα προγενέστερα προγράμματα «Διά Βίου Μάθηση» και «Νεολαία σε δράση» της ΕΕ. Εκτιμάται ότι περίπου 330 000 άτομα θα επωφεληθούν από το Erasmus+ κατά την επόμενη επταετία.

Το 2014 η Ιταλία θα λάβει 124 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Erasmus+, ποσό που αποτελεί αύξηση κατά 12 % σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση που έλαβε το περασμένο έτος από τα προγράμματα «Διά Βίου Μάθηση» και «Νεολαία σε δράση». Το ποσό που λαμβάνει η Ιταλία προβλέπεται ότι θα αυξάνεται κάθε χρόνο έως το 2020. Οι Ιταλοί μπορούν επίσης να επωφεληθούν περαιτέρω από επιχορηγήσεις από τη δράση Jean Monnet στο πλαίσιο των σπουδών για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιχορηγήσεις για διακρατικά έργα αθλητισμού.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Erasmus+ εγκαινιάζεται σε μια χρονική περίοδο στην οποία υπάρχουν 26 εκατομμύρια άνεργοι σε όλη την Ευρώπη, από τους οποίους τα 6 εκατομμύρια σχεδόν είναι νέοι. Το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων στην Ιταλία ανήλθε σε 19 % το 2012.

Την ίδια στιγμή, σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια κενές θέσεις εργασίας, ενώ το ένα τρίτο των εργοδοτών αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται. Το Erasmus+ θα βοηθήσει να καλυφθεί αυτό το χάσμα δεξιοτήτων, παρέχοντας στους ανθρώπους ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση εμπειρίας στο εξωτερικό.

Η παροχή ευκαιριών στους σπουδαστές και τους μαθητευόμενους για να σπουδάσουν ή να καταρτιστούν επαγγελματικά στο εξωτερικό αυξάνει τις πιθανότητες να επιθυμήσουν, ή να είναι σε θέση, να εργαστούν στο εξωτερικό στο μέλλον, γεγονός που αυξάνει μακροπρόθεσμα τις εργασιακές προοπτικές τους.

Εκτός του ότι θα αυξήσει τις ευκαιρίες κινητικότητας των πολιτών, το Erasmus+ θα υποστηρίξει μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας μέσω της παροχής υποστήριξης για την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, καθώς και μέσω ισχυρότερων συμπράξεων μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και εργοδοτών.

Στον προϋπολογισμό των 14,7 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν συνυπολογιστεί οι μελλοντικές εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Πρόσθετοι πόροι αναμένεται να διατεθούν για τις ανταλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διοικητική υποστήριξη στις οποίες περιλαμβάνονται τρίτες χώρες· η απόφαση σχετικά με τα ποσά της επιπλέον διαθέσιμης χρηματοδότησης αναμένεται να επιβεβαιωθεί αργότερα εντός του 2014.

Για πρώτη φορά το Erasmus+ περιλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για τον αθλητισμό. Θα διαθέσει περίπου 265 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία επταετία για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση διασυνοριακών προβλημάτων όπως οι προσυνεννοημένοι αγώνες και το ντόπινγκ. Θα υποστηρίξει επίσης διακρατικά έργα στα οποία συμμετέχουν αθλητικές οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, τα οποία προωθούν, για παράδειγμα, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ισότητα των φύλων, την κοινωνική ένταξη, τη διπλή σταδιοδρομία και τη σωματική άσκηση για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Erasmus+:

Erasmus+ Συχνές ερωτήσεις (MEMO/13/1008, 19/11/2013)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νεολαία

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Twitter: Ανδρούλλα Βασιλείου @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58), Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar