Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 april 2014

EU:s journalistpris – 2013 års vinnare

Vinnarna i den femte omgången av EU:s journalistpris för folkhälsa tillkännagavs av hälsokommissionären Tonio Borg vid en prisutdelning i Bryssel i går kväll. Från de fler än 850 artiklar som skickats in till tävlingen valde en jury i varje EU-land ut 28 nationella finalister. Utav de 28 utmärkta bidragen är vinnarna följande:

Första pris: Henk Blanken som skriver för Dagblad van het Noorden (Nederländerna) för hans artikel ”Carel’s Head” som följer en ung man som lider av Parkinsons sjukdom från diagnos till behandling och som ingående och känsligt berättar om hans banbrytande operation.

Andra pris: Christiane Hawranek och Marco Maurer som skriver för Die Zeit (Tyskland) för deras skarpa artikel i dokumentär stil ”The Patient Traffickers” som lyfter fram tvivelaktig praxis inom den icke-reglerade gränsöverskridande sjukvården.

Tredje pris: Mette Dahlgaard som skriver för Berlingske (Danmark) för hennes artikel ”Am I Killing Someone?” som handlar om en spermadonator som upptäcker att han är bärare av en gen för en starkt ärftlig cancerform, men kommer ingen vart när han försöker varna eventuella barn som kan vara drabbade.

– Återigen har journalister från hela Europa bidragit till att öka allmänhetens kunskap om och förståelse för viktiga hälsofrågor, sade Tonio Borg. De har skickat in många intressanta artiklar om ämnen som t.ex. Alzheimers sjukdom, farorna med socker, användandet av robotar vid operationer, sällsynta sjukdomar och dödshjälp. De tre bästa artiklarna enligt juryn utmärkte sig för sin intensitet, originalitet och förmåga att trollbinda läsaren.

Bakgrund

EU:s journalistpris för folkhälsa har funnits i fem år. Dess syfte är att uppmärksamma viktiga hälsofrågor som påverkar människors liv i hela EU och som EU-kommissionen reglerar genom lagstiftning eller andra initiativ. Priset syftar också till att uppmuntra och belöna utmärkt hälsojournalistik i Europa.

Huvudtemat i denna upplaga av tävlingen var ”Europa för patienterna” och omfattade följande teman: vård utomlands, sällsynta sjukdomar, organdonation och organtransplantation, vårdpersonal, patientsäkerhet och vårdrelaterade infektioner, kroniska sjukdomar, vaccinering, restriktiv antibiotikaanvändning, åldrande och demenssjukdomar, aktivt och hälsosamt åldrande, läkemedel samt hälsofaktorerna tobak, alkohol och kost och motion.

Vinnarna utsågs i två steg. De nationella juryerna valde ut en nationell finalist och därefter samlades en EU-jury bestående av EU-anställda, folkhälsoexperter och journalister i Bryssel för att utse vinnarna av första, andra och tredje pris.

Vinnarna av första, andra och tredje pris får 6 500 euro, 4 000 euro respektive 2 500 euro1.

Mer information om EU:s journalistpris för folkhälsa:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_sv.htm

Alla artiklar finns i denna broschyr:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2013/docs/booklet_2013_en.pdf

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter: @EU_Health

Kontakt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

För allmänheten: Europe Direct ring 00 800 6 7 8 9 10 11 eller mejla

1 :

Priset finansieras av EU:s folkhälsoprogram.


Side Bar