Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 9. april 2014

Vinderne af den 5. udgave af EU’s sundhedspris for journalister offentliggjort

Vinderne af den femte EU-sundhedspris for journalister blev offentliggjort af sundhedskommissær Tonio Borg ved en prisoverrækkelsesceremoni i Bruxelles i aftes. Juryerne i de enkelte EU-lande havde udvalgt i alt 28 nationale finalister blandt de mere end 850 artikler, der deltog i konkurrencen. Vinderne fra listen over 28 fremragende artikler er:

1.-pladsen: Henk Blanken, som skriver for Dagblad van het Noorden (Nederlandene), for hans artikel "Carel's Head", hvor man følger en ung mand med Parkinsons syge fra diagnose til behandling. En detaljeret og følelsesladet skildring af den banebrydende kirurgi, han undergår.

2.-pladsen: Christiane Hawranek og Marco Maurer, som skriver for Die Zeit (Tyskland), for deres skarpe, nærmest dokumentarfilmsagtige artikel "The Patient Traffickers", som sætter fokus på dubiøs praksis inden for ikke-reguleret lægelig behandling på tværs af grænserne.

3.-pladsen: Mette Dahlgaard, som skriver for Berlingske (Danmark), for "Am I Killing Someone?" ("Slår jeg nogen ihjel?"). Dette er fortællingen om en sæddonor, der opdager, at han er bærer af genet for en særdeles arvelig form for kræft, men som løber panden mod en mur, da han forsøger at finde en måde, hvorpå han kan advare de børn, han måtte være far til, og som kunne være ramt.

Tonio Borg udtalte: "Endnu en gang har journalister fra hele Europa bidraget til at øge offentlighedens kendskab til og forståelse af vigtige sundhedsspørgsmål. De har indsendt mange fascinerende artikler om emner såsom Alzheimer, farerne ved sukker, brug af robotter til operationer, sjældne sygdomme og medlidenhedsdrab. De tre artikler, som EU-juryen — og dette var en uhyre vanskelig opgave — udvalgte som de tre bedste, udmærkede sig ved deres intensitet, originalitet og evne til at tryllebinde læseren."

Baggrund

EU's sundhedspris for journalister er blevet uddelt de sidste fem år. Formålet med prisen er at øge bevidstheden om vigtige sundhedsspørgsmål, der påvirker borgernes liv i hele EU – spørgsmål, som EU-Kommissionen behandler ved lovgivning eller inden for rammerne af andre initiativer. Prisen skal samtidig tilskynde til og præmiere sundhedsjournalistik af særlig høj kvalitet i hele Europa.

Hovedemnet for prisen var denne gang "Et EU for patienterne", hvilket omfatter emnerne sundhedspleje på tværs af grænserne, sjældne sygdomme, organdonation og ‑transplantation, sundhedspersonale, patientsikkerhed og sygehusinfektioner, kroniske lidelser, vaccination, fornuftig brug af antibiotika, aldring og demens, aktiv og sund aldring, lægemidler og sundhedsdeterminanter: tobak, alkohol samt ernæring og fysisk aktivitet.

Vinderne blev udvalgt i en totrinsproces: De nationale juryer udvalgte hver deres nationale finalist, hvorefter en EU-jury bestående af embedsmænd fra EU-Kommissionen, folkesundhedseksperter og journalister mødtes i Bruxelles for at beslutte, hvem der skulle have 1.-, 2.- og 3.-pladsen.

Vinderne af de tre første pladser modtog henholdsvis 6 500 EUR, 4 000 EUR og 2 500 EUR1.

Yderligere oplysninger om EU's sundhedspris for journalister:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_da.htm.

Samtlige artikler findes i denne brochure:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2013/docs/booklet_2013_en.pdf.

Like os på Facebook

Følg os på Twitter: @EU_Health

Henvendelser fra pressen:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Henvendelser fra borgerne: Europe Direct — på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e-mail

1 :

Prisen finansieres over budgettet for EU's sundhedsprogram.


Side Bar